Judaizm

"Jestem tu, aby uczyć" Z rabinem Michaelem Schudrichem rozmawiała Barbara Krawcowicz

Z rabinem Michaelem Schudrichem rozmawiała Barbara Krawcowicz

Barbara Krawcowicz: Kiedy rabin przyjechał pierwszy raz do Polski?

r. Michael Schudrich: W 1973 roku. Z grupą młodzieży - poznawaliśmy Europę Wschodnią, Związek Radziecki i Izrael.

BK: Jaki były pierwsze wrażenia jeśli chodzi o ówczesne żydowskie życie w Polsce?

Strony