Judaizm

Jezus w Talmudzie? Czy w Talmudzie znajdują się jakiekolwiek wzmianki na temat Jezusa? Z Talmudem sytuacja jest skomplikowana i prosta zarazem.

Czy w Talmudzie znajdują się jakiekolwiek wzmianki na temat Jezusa? Z Talmudem sytuacja jest skomplikowana i prosta zarazem.

 * Prosta, ponieważ Talmud nigdzie nie wypowiada się na temat Jezusa w taki sposób, aby ktokolwiek mógł mieć pewność, że chodzi tu naprawdę o tę samą postać, o której opowiadają źródła chrześcijańskie.

Strony