Judaizm

Niwul pe Czy w judaizmie obowiązują jakieś przeciwwskazania wobec używania wulgaryzmów?

Czy w judaizmie obowiązują jakieś przeciwwskazania wobec używania wulgaryzmów?

Judaizm zwraca wielką uwagę na sposób wyrażania myśli w mowie i w piśmie. W języku liczy się nie tylko treść, ale także forma. Reguły te wywodzą się z jednej z fundamentalnych zasad judaizmu, którą ustanawia nakaz od Boga skierowany do Żydów: „Bądźcie święci, bo Ja, Bóg, wasz Bóg, jestem Święty” (Wajikra 19, 2).

Strony