Judaizm

UE a szechita "To oburzające, że niektórzy pokazali naszą tradycję jako barbarzyńską. To jeden z najbardziej humanitarnych sposobów uboju zwierząt - powiedział Arye Goldberg z Europejskiego Centrum Rabinackiego."

"To oburzające, że niektórzy pokazali naszą tradycję jako barbarzyńską. To jeden z najbardziej humanitarnych sposobów uboju zwierząt - powiedział Arye Goldberg z Europejskiego Centrum Rabinackiego."

GW informuje w artykule z 26 kwietnia 2011, że ortodoksyjni rabini nazwali dyskryminacją, obrazą i prowokacją pomysł europosłów, aby na metkach w krajach UE pisać, czy mięso pochodzi z uboju religijnego [rytualnego], a więc koszernego.

O co tutaj chodzi?

Strony