Judaizm

Szawuot - Święto Tygodni Święto Szawuot zaczyna się w tym roku (2011) wieczorem 7 czerwca. Upamiętnia ono szczególny moment w żydowskiej historii.

Święto Szawuot zaczyna się w tym roku (2011) wieczorem 7 czerwca. Upamiętnia ono szczególny moment w żydowskiej historii.

 

 

Szóstego dnia miesiąca siwan roku 2448 żydowskiego kalendarza, lud Jisraela otrzymał Torę (Matan Tora - "nadanie Tory").

Strony