Judaizm

 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (162)
  Pod koniec codziennej modlitwy odmawiamy ustęp Kawej, który zawiera również Ejn Ke-Elokejnu i Pitum Ha-Ketoret, który traktuje o kadzidle ofiarowanym w Bejt Ha-Mikdasz.Abudarham (XIV-wieczny hiszpański halachista, najbardziej znany ze swych komentarzy do modlitw i błogosławieństw – przyp. M. Ł...
 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (161)
  Zimą, począwszy od Szemini Aceret, do Amidy w miejsce morid ha-tal włączamy frazę masziw ha-ruach u-morid ha-geszem. Czy ten, kto zapomni odmówić masziw ha-ruach i nieopatrznie powie morid ha-tal, musi powtórzyć Amidę? A jeśli tak – to jakie warunki muszą być spełnione...
 • Pomyłka dotyczy wiedzy o judaizmie. Profesor jest specjalistą od religii.
  Prof. Zbigniew Mikołejko - "filozof i historyk religii, eseista, kierownik Zakładu Badań nad Religią i profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN." stwierdza dla Gazety Wyborczej coś, co jest dowodem jego głębokiej niewiedzy w dziedzinie, w której powinien być ekspertem:"Tęcza jest, jak mówi...
 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (160)
   Rambam w Hilchot Talmud Tora (1:8) zajmuje się obowiązkiem wydzielenia sobie czasu każdego dnia i każdej nocy na studiowanie Tory. Podkreśla, że obowiązek dotyczy wszystkich mężczyzn – niezależnie od ich statusu majątkowego czy stanu cywilnego – nawet tych, którzy niedomagają, którzy...
 • Przejście przez Morze Czerwone
  Dziś, czwartek, z zachodem słońca, zaczyna się 21 nisan, czyli siódmy dzień Pesach. Jest to JOM TOW, czyli "pełne święto". Tego dnia rozstąpiło się Morze Trzcinowe (Morze Sitowia, Morze Czerwone).W przeciwieństwie do większości religii Wschodu, judaizm naucza, że świat doświadczany przez nasze...
 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (159)
  Gemara w masechet Szabat (141) rozważa kwestię usuwania plamy z ubrania w szabat. Jedną z czynności zabronionych w szabat jest bowiem melabejn – wybielanie, które obejmuje usuwanie plam przy pomocy wody lub innych środków w postaci płynu, a także ich ścieranie z powierzchni odzieży....
 • Oczywiście, nigdy nie rozstrzygniemy tego problemu jednoznacznie.
  Święto Pesach zaczyna się w roku 2019 wieczorem 19 kwietnia (piątek) i trwa do wieczora w sobotę 27 kwietnia.Co upamiętnia święto Pesach?Uzyskanie wolności, Wyjście Hebrajczyków (Izraelitów, Żydów) z Egiptu, cuda, które uczynił Bóg, aby zakończenie niewoli w Egipcie stało się możliwe.Bóg zsyłał na...
 • Jirat Haszem
  Niedługo Pesach.W opowieści o Wyjściu ludu Izraela z niewoli egipskiej pojawiają się postaci dwóch położnych, które nie posłuchały rozkazu faraona, żeby mordować nowonarodzonych hebrajskich chłopców. Jaka była przyczyna ich postawy, którą narażały się na gniew i zemstę egipskiego władcy?Lęk (bojaźń...
 • "Powstrzymanie się przed odrzuceniem tych dyskryminacyjnych praw jest ZHAŃBIENIEM TORY"
  Zalew internetu fałszywymi cytatami z Talmudu nie powinien powodować nierozumnych, stadnych reakcji oburzenia na PRAWDZIWE informacje o dyskryminacyjnych, skierowanych przeciw goim (gojom, czyli nie-Żydom) orzeczeniach w religijnym prawie żydowskim.Niestety, tak się dzieje. Ktokolwiek ujawnia...
 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (158)
   Czy wolno w szabat użyć przepychacza do odetkania zapchanej toalety?Chacham Ben-Cijon Aba Szaul w dziele Or Le-Cijon porównuje przypadek zapchanej toalety do omawianej w Szulchan Aruch (336:9) kwestii zatkanej rynny. Szulchan Aruch orzeka, że jeśli rynna zapcha się, np. liśćmi albo gruzem, w...
 • Tym razem obchodzony dwukrotnie, bo w roku przestępnym są dwa miesiące ADAR.
  Trwają obchody rocznicy śmierci (jorcajt) cadyka Elimelecha z Leżajska.W XVII w. na obrzeżu południowo-wschodniej części miasta Leżajsk, nieopodal rynku, usytuowano żydowski kirkut. Najbliższa droga prowadzi tam przez niewielki plac Targowy. Przy ulicy Górnej znajduje się cmentarz z OHELEM...
 • Człowiek nie może powiedzieć do Anioła Śmierci 'Poczekaj, aż dokończę moje rachunki z życiem'
   Samuel ben Israel de Uçeda - autor słynnego dzieła "Midrasz Szemuel" (Wenecja - 1579, 1585, 1597; Kraków - 1594; Frankfurt na Menem - 1713) - tak objaśniał słynne zdanie mędrca Hillela z Pirke Awot "Jeśli nie teraz, to kiedy?" (1:14): "Hillel nie mówi "jeśli nie dziś, to kiedy?" [ale mówi "...
 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (157)
   Czy podczas uroczystości zaślubin, gdy oblubieńcy stoją pod chupą, powinno się stać? Jak wiadomo, państwo młodzi w czasie całej ceremonii pod chupą stoją. Czy zaproszeni goście również powinni stać?Tikunej Ha-Zohar pisze, że rzeczywiście podczas ceremonii ślubnej powinno się stać, jako że w...
 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (156)
  Nie zakłada się tefilin w szabat i jom tow (Szulchan Aruch wraz z Remu 31:2).  Dotyczy to obu dni: pierwszego oraz dodatkowego dnia obchodzonego w diasporze. Żydzi sefardyjscy nie noszą tefilin podczas chol ha-moed Pesach i chol ha-moed Sukot. Z kolei wśród Żydów...
 • Monoteizm musi być ETYCZNYM monoteizmem, aby był cokolwiek wart.
  Każda religia może uczynić człowieka gorszym wówczas, gdy wiara nie uznaje swojej służebnej roli wobec głoszonej etyki.Religia nie ma właściwości magicznych, a to oznacza, że obrzezanie (w judaizmie) czy chrzest (w chrześcijaństwie) nie czynią ludzi automatycznie lepszymi. Podobnie jest z...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (155)
   Tora zobowiązuje do zawieszenia na futrynach domu mezuzot, przed zawieszeniem odmawia się następującą brachę: „Baruch Ata Ha-Szem, Elokejnu Melech Ha-Olam, aszer kidszanu be-micwotaw, we-ciwanu likboa mezuza”.Pojawia się pytanie, czy wolno zaprosić rabina, by zawiesił w domu mezuzot. Na...
 • Pierwsze zapalanie chanukowych świateł w roku 2018: niedziela, 2 grudnia.
   Co zapalamy?  Zapalane mogą być lampki oliwne lub świece. Jeżeli wybieramy lampę oliwną, to w zasadzie każdy rodzaj oleju jest akceptowany, jakkolwiek olej z oliwek jest najwłaściwszy. Świece powinny mieć pojedynczy knot. Knot w świecy lub lampce oliwnej powinien być bawełniany (...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (154)
   Czy ten, kto opuszcza dom na dłuższe wakacje, musi odmówić brachę na mezuzę, kiedy wraca?Obowiązek mezuzy dotyczy jedynie domu, w którym ktoś zamieszkuje. Jeśli ktoś jest właścicielem domu, ale w nim nie zamieszkuje, nie ma obowiązku powieszenia w nim mezuzot. Na pierwszy rzut oka zatem ten,...
 • „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak obcuje się z kobietą. Jest to obrzydliwością [tewel]”, Wajikra 18:22
  Tzw. "propaganda homoseksualna" to wcale nie mit, ale popularyzacja bardzo starego i dawno odrzuconego wzorca kulturowego. To nie postęp, ale powrót do tego, co już było.Zaraz, zaraz! Ale przecież homoseksualizm to nie kultura, tylko geny!Czyżby?W starożytnych kulturach (najbliższy przykład:...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (153)
   Chacham Awraham Hamoui, jeden z chachamim miasta Halab (Aleppo w Syrii – przyp. M. Ł.) w końcu XVIII w., w dziele Jemalet Nafszo (siman 9), omawia kilka ważnych halachot dot. tefilin.1. W oparciu o nauczanie Arizala pisze, że nie powinno się zdejmować tefilin, aż skończy się...

Strony