Judaizm

 • Opr. Paweł Jędrzejewski
  Mędrcy odpowiadają na pytanie, co to jest mądrość:mądrość to zdolność do dokonania właściwego wyboru moralnego w sytuacji, w której pojawiają się różne możliwości postępowania.(Malbim)Czy świadomość, że istnieje Bóg i "zna wszystkie uczynki i myśli człowieka", oraz "nagradza dobrem tych, którzy...
 • Rabin Dawid Szychowski. 15 września 2016
  Życie! Jego ciagłość oraz unieważnienie wszystkiego, co może tej ciągłości przeszkodzić, jest motywem przewodnim przykazań, które znajdujemy w paraszy Ki Tece.Takie też jest przesłanie trzech przykazań przedstawionych w Księdze Rodzaju:Nie obsadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie było...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (93)
  Halachiczny termin kinjan chalipin odnosi się do barteru, a więc bezgotówkowej transakcji handlowej, w której strony wymieniają się towarami. W Choszen Miszpat  (202:1), jednej z części Szulchan Aruch, Maran (Josef Karo, autor Szulchan Aruch, 1488-1575 – przyp. M. Ł.) orzeka, że w przypadku...
 • Sędzia i policjant w nas
  “Szoftim veszotrim Titel Lecha bechol szearecha” – Ustanów sędziów i policjantów we wszystkich swoich bramach.Pszat, czyli proste i dosłowne rozumienie tekstu, który pojawia się na początku naszej parszy — zdaje się nawiązywać do wymiaru sprawiedliwości, który Izraelici są zobowiązani stworzyć w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (92)
   Szulchan Aruch (Choszen Miszpat 204:1) ustanawia halachiczną zasadę maot ejnan konot – zgodnie z którą przeniesienie własności zakupionego towaru nie następuje w chwili zapłaty. Nawet jeśli nabywca dokonuje zapłaty, mienie ciągle pozostaje własnością sprzedającego aż do chwili, gdy nabywca...
 • Rabin Dawid Szychowski. 1 września 2016
  Zbieranie iskier – ReeCzy dozwolone jest naśladowanie innych narodów w służbie Bogu?W Księdze Dewarim, w rozdziale 13:1 napisane jest “Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz.” Pytanie w jaki sposób rozumieć ten...
 • Rabin Avi Baumol. 25 sierpnia 2016.
  W jaki sposób nasi rodzice nas dyscyplinowali? Albo raczej, w jaki sposób wówczas jako dzieci postrzegaliśmy kary i upomnienia? Nie sądzę, byśmy posługiwali się pojęciami takimi jak: dyscyplinowanie, rodzicielska psychologia, syndrom, zaburzenie, i tym podobne.Gdy byliśmy dziećmi, życie nigdy nie...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (91)
   Prawo Tory zabrania pobierania ribit -€“ procentów od pożyczki €“- od innego Żyda. Mimo że pożyczanie pieniędzy Żydowi znajdującemu się w potrzebie stanowi wielką micwę, oczywiście gdy nie łączy się to z pobieraniem odsetek -€“ pożyczanie na procent jest pogwałceniem Tory. Tora zakazuje nie...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (90)
   Szulchan Aruch orzeka w Choszen Miszpat (356:1), że zabronione jest nabywanie towaru, o którym wiadomo, że jest skradziony, lub co do którego są podejrzenia, że sprzedawca wszedł w jego posiadanie nielegalnie. Ten, kto kupuje dobra uzyskane w wyniku kradzieży, swym postępkiem zachęca...
 • Rabin Avi Baumol. 11 sierpnia 2016
  (Na podstawie wykładu Rabina Józefa B. Soloveitchika, błogosławionej pamięci, z 1979)Tisza be-Aw, przedstawia dwie pozornie przeciwstawne kategorie halachiczne. Z jednej strony, Tisza be-Aw jest przede wszystkim dniem żałoby. Jest uosobieniem aweilut jeszana “starej żałoby”, która dotyczy...
 • O rozdzieraniu szat na znak żałoby.
  Rabbi Szimszon HaKohen NadelTalmud (Moed Katan 26a) poucza, żeby rozedrzeć szatę [dokonuje się go na fragmencie ok 3-5 cm ubrania wierzchniego - na znak żałoby - przyp. Red] na widok Miast Judei, Jerozolimy i Miejsca Świątyni w stanie ich destrukcji (Churban):"Kto widzi zburzone Miasta Judy...
 • Rocznica tragicznych wydarzeń.
  Zniszczenie Świątyni w roku 70. Autor: Francesco HayezTisza be-Aw - w roku 5776 (2016) przypada w Szabat, więc z tego powodu (konflikt pomiędzy smutnym Tisza be-Aw i radosnym Szabatem) post zaczyna się po zachodzie słońca w sobotę, 13 sierpnia, czyli już po Szabacie, a kończy o zmroku w niedzielę,...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 4 sierpnia 2016.
  Ostatnio zupełnie inaczej spojrzałem na żądanie Gada i Reuwena, którzy w tej parszy proszą o zamieszkanie po drugiej stronie Jordanu. Poprzednio postrzegałem to jako oznakę słabości oraz zaabsorbowanie własnym interesem. Wielu komentatorów podziela to podejście. Podobnie też na początku podchodzi...
 • Opr. Paweł Jędrzejewski
  Obrzezanie, czyli brit mila (fot. Chesdovi)...W Midraszu Tanchuma (Tazria 5) czytamy, że pewnego dnia Turnus Rufus (rzymski generał) zadał rabiemu Akiwie takie pytanie: "Czyje dzieła są wspanialsze? Boga czy człowieka?" Rabi Akiwa odpowiedział, że człowieka. "Nie zgadzam się. Stworzenie nieba i...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (89)
  Czy dwóm Żydom wolno toczyć finansowy spór w świeckim sądzie, czy też winni zwrócić się ze swą sprawą do bejt dinu (sądu rabinackiego)?Szulchan Aruch (Choszen Miszpat 26:1) stanowczo orzeka, że halacha zabrania toczenia procesu cywilnego w świeckim sądzie. To prawo zostało wywiedzione z wersu z...
 • Modele przywództwa
  Kto odziedziczy tron ​​przywództwa? To istotne pytanie pojawia się w paraszy w tym tygodniu, gdy właśnie zamykamy historię narodu Izraela na pustyni. Mojżesz zadaje sobie to pytanie, zaraz po otrzymaniu ostatniej instrukcji od Haszem: “Wejdź na tę górę z łańcucha Abarim i popatrz na kraj, który...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (88)
   Tora w księdze Dewarim (21:17) postanawia, że ojciec musi uznać  (hebr. jakir) rozróżnienie w przypadku swego pierworodnego syna poprzez obdarzenie go podwójnym udziałem w dziedzictwie. Dlatego jeśli na przykład zmarły miał trzech synów, jego mienie zostaje podzielone na cztery równe...
 • Rabin Yehoshua Ellis
  Bilam błogosławi Izrael trzykrotnie w naszej parszy, ale dwa pierwsze razy robi to niechętnie, dopiero za trzecim razem uznaje, że wolą Boga jest pobłogosławienie Izraela. Trzecie błogosławieństwo jest najbardziej znanym z jego błogosławieństw, do dziś mówimy je codziennie rano po przybyciu do...
 • Tajemnica „Pieśni przy Studni”
  Dzieci Izraela śpiewały dwie pieśni na pustyni; obie są na chwałę Boga i z dziękczynieniem za odpowiedź na prośby i modlitwy, obie są niezbędne dla ich rozwoju. Pierwsza pieśń jest znana: „Pieśń nad Morzem”, która upamiętnia wyjście z Egiptu i początek triumfalnego marszu do ziemi obiecanej, który...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (87)
  W przypadku, gdy osoba umiera i nie pozostawia po sobie testamentu, rozdysponowanie jej spadkiem jest przedmiotem bardzo drobiazgowego systemu nakreślonego przez halachę, który zasadniczo różni się od świeckiego prawa spadkowego. Pokrótce przedstawimy podstawowe zasady dziedziczenia w sytuacji, gdy...

Strony