Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (70)
  Czy ten, kto zapomniał przed szabatem wyłączyć światło w lodówce, może pod pewnymi warunkami - jeśli w ogóle - otworzyć ją w czasie szabatu?Mimo że halacha zabrania w szabat w takim przypadku otwierania drzwi lodówki, wolno poprosić nie-Żyda, by to uczynił w imieniu Żyda. Otwarcie drzwi...
 • Rabin Jehoszua Ellis. 21.01.2016
  Trzy czwarte Tory opisuje okres, w którym Izraelici byli na pustyni, i poza niesamowitymi momentami, takimi jak objawienie na Synaju, przez większość czasu jest to opowieść o skargach i buntach. To z pewnością była znacznie dłuższa podróż niż Izraelici się spodziewali. Coś, co zaczęło się jako...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (69)
  Czy w szabat można być filmowanym przez kamerę monitoringu lub czy można przejść przed czujnikiem ruchu, mając świadomość, że w wyniku tego włączy się światło?Powyższe pytanie zostało przedłożone chachamowi Owadii Josefowi odnośnie kamer monitoringu zamontowanych wokół Kotelu (Ściany Zachodniej) w...
 • Rabin Avi Baumol. 15.01.2015
   Faraon w końcu ugiął się i przyjął propozycję Mojżesza i Izraelitów. Doszło do tego, że nie tylko Faraon, ale zwłaszcza jego lud nie byli w stanie znieść więcej plag i epidemii. Faraon powiedział do Mojżesza i Aarona: Idźcie czcić swojego B-ga i czyńcie co wam przykazał.– Czyli zwycięstwo!...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (68)
  Czy wolno Żydowi poprosić w szabat nie-Żyda, by przyniósł z samochodu jakąś rzecz, której zapomniał wziąć? Np. czy może poprosić o przyniesienie talitu lub zakupionego na szabat picia lub jedzenia, które omyłkowo tam zostały? Żyd oczywiście nie może otworzyć drzwi lub bagażnika. Ale czy może...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 7 stycznia 2016
  B-g zesłał różnorodne plagi; ich głównym celem było uwolnienie Izraela z niewoli Egipskiej. Było to jednak złożone przedsięwzięcie i plagi musiały zostać do niego dopasowane. Dlaczego B-g wybiera właśnie te, a nie inne uciążliwości? Po pierwsze, B-g chciał ubezwłasnowolnić symbole, w których...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (67)
   Jedną z 39 prac zakazanych w szabat jest pisanie. Rabin Icchak z Wiednia w dziele Or Zarua twierdzi, że pochodzący z Tory zakaz dotyczy tylko pisania ktaw aszurit – hebrajskich liter w kształcie charakterystycznym dla zwoju Tory. Wg tej opinii, pisanie w innych językach – także w standardowym...
 • Zasłużyć sobie na dobre imię
  Imiona są ważne. Określają nas, wyróżniają nas od innych; ale także dają nam możliwość, by wypełnić nasze przeznaczenie. Sefer Szemot zaczyna się od imion; w zasadzie Tora poświęca sporo uwagi imionom dzieci, miejsc, a nawet bitew. Być może chce abyśmy dostrzegli niepowtarzalność każdego...
 • 01. 01. 2016
  Za moment pierwszy dzień nowego roku 2016. Roku świeckiego, "administracyjnego" - w kalendarzu wywodzącym się przede wszystkim z tradycji rzymskiej. Bowiem jego pierwowzorem jest kalendarz juliański, opracowany na polecenie Juliusza Cezara w 45 roku przed 'wspólną erą'. Nowy Rok...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (66)
   Szulchan Aruch (141:1) orzeka, że ten, kto czyta ze zwoju Tory, oraz ten, kto jest do niej wezwany – w czasie czytania muszą stać. Nie wolno im siedzieć ani nawet opierać się o ścianę czy jakikolwiek mebel. Odczytywanie przez nas Tory musi odzwierciedlać strach i drżenie, które towarzyszyły...
 • Rabin Yehoshua Ellis 24.12.2015
   To już koniec. W tym tygodniu żegnamy się z Izraelem, jego charakterem i Ziemią. Raszi komentując paraszę powiedział, że natychmiast po śmierci Jakuba, Egipcjanie rozpoczęli manipulacje, które w rezultacie doprowadziły do naszego zniewolenia. Jakub, jako dobry ojciec, chcąc ochronić swoich...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (65)
   Szulchan Aruch (Orach Chaim 128) powołując się na końcowy fragment masechet Rosz Ha-Szana, oświadcza, że błogosławieństwo birkat kohanim odmawiane w synagodze jest nieskuteczne w przypadku tych osób, które stoją za kohanim. Ustanawiając micwę birkat kohanim, Tora pisze (Ba-Midbar 6:23): “...
 • Dokument o potencjalnie historycznym znaczeniu!
   Ortodoksyjni rabini z Izraela, Stanów Zjednoczonych i kilku państw europejskich opublikowali 3 grudnia 2015 roku Oświadczenie ("Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami" -"To Do the Will of Our Father in Heaven:  Toward a...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (64)
   Szulchan Aruch (109:2) postanawia, że ten, kto spóźnił się do synagogi i stracił okazję odmówienia po cichu Amidy razem ze społecznością, nadal może mieć zasługę modlenia się z kongregacją poprzez odmówienie Amidy słowo po słowie z chazanem. Kiedy obaj skończą brachę Mechaje ha-mejtim,...
 • Cel nie uświęca środków
  W Dewarim (Księga Powtórzonego Prawa) 16:20 napotykamy na zupełnie wyjątkową sytuację: ten sam rzeczownik jest tu powtórzony dwa razy w całkiem bezpośrednim sąsiedztwie "Cedek cedek tirdof".  Dlaczego słowo "sprawiedliwość" (cedek) jest tu powtórzone? Jak można to przetłumaczyć?W tłumaczeniu...
 • Rabin Jehoshua Ellis
  Parszę z tego tygodnia możemy uznać za prolog do Chanuki. Zestawiając razem tę parszę oraz Chanukę, Tora naucza nas czegoś dodatkowego. Podczas Chanuki świętujemy nasze zwycięstwo nad Grekami, zwycięstwo które osiągnęliśmy dopiero po latach duchowego i fizycznego uciemiężenia. Dzięki powstaniu...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (63)
  Szulchan Aruch (101) orzeka, że w czasie odmawiania Amidy trzeba poruszać ustami i wymawiać słowa; artykułowanie słów w myśli nie konstytuuje wypełnienia obowiązku, świadczy o tym wers nt. modlitwy Chany, matki proroka Szmuela: “Jedynie poruszała ustami (...)” (I Szmuela 1:13). Wspomniane...
 • Rabin Avi Baumol. Shavei Israel.
  Co to jest cud chanukowy?Większość z nas powie, że ma coś wspólnego z olejem i z tym, że nie spalił się on w ciągu ośmiu dni. Tego uczono nas, gdy byliśmy dziećmi i tak też to rozumiemy jako dorośli, czyli pojmujemy Chanukę jako “festiwal światła”. Cały dzień kręci się wokół Menory a zapalanie...
 • W niedzielę 6 grudnia 2015 roku wieczorem zapalamy pierwszą chanukową świeczkę lub oliwną lampkę.
  Następne - każdego, kolejnego dnia o jedną więcej. Razem - przez osiem dni. Chanuka kończy się po zachodzie słońca 14 grudnia •Co zapalamy?Zapalane mogą być lampki oliwne lub świece. Jeżeli wybieramy lampę oliwną, to w zasadzie każdy rodzaj oleju jest akceptowany, jakkolwiek olej z oliwek...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (62)
  Pewnego razu jakiś człowiek wszedł do bet midraszu i spytał jakiegoś studenta, gdzie jest rabin. Student odparł: "Mój rabin udał się ze swymi kolegami na brit mila do synagogi". Gość poprosił studenta, by uściślił, jakich kolegów ma na myśli. Okazało się, że owi "koledzy" są rabinami, i to nie...

Strony