Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (44)
  Zasada ejn maawirin al ha-micwot znaczy, że nie powinno się zaprzepaszczać okazji do zrobienia micwy i że ten, kto ma do wykonania kilka micwot, powinien najpierw zająć się tą, która nadarzyła się jako pierwsza.  Szulchan Aruch Ha-Raw (siman 432:8) stosuje tę zasadę do micwy bedikat chamec...
 • Czy prawo w judaizmie nakazuje oddawanie na cele charytatywne ściśle określonej części zarobków, a jeżeli tak - to dlaczego?
  "Pewien chasydzki rebe mawiał: gdy ktoś przychodzi do ciebie i prosi o pomoc, nie mów 'Bóg ci dopomoże', bo postępujesz nielojalnie wobec Boga. Przecież Bóg już pomógł temu człowiekowi: skierował go do ciebie. I teraz ty masz działać, a nie odsyłać go z powrotem"....Jak człowiek staje się np....
 • Tworzenie bluźniercy
   Świątynia - Miszkan. Ofiary, kapłańskie szaty, prawa czystości i nieczystości, prawa utrzymania świętości, zasady koszeru i zachowania czystości rodziny oraz ogólne poczucie kedusza - świętości. Są to tylko niektóre z pojęć, których nauczyliśmy się w Sefer Waikra (Księdze Kapłańskiej)....
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (43)
   Szulchan Aruch (Jore Dea 265:12) odnotowuje zwyczaj spożywania specjalnego posiłku w dniu obrzezania. Remu w swych glosach do Szulchan Aruch dodaje, że ów posiłek ma status seudat micwa – posiłku związanego z micwą. Dodaje również (w oparciu o gemarę z masechet Pesachim), że ten, kto nie...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 29/04/2015.
  Zazwyczaj w tym miejscu staram się umieszczać esej, który zawiera uniwersalne wartości etyczne i jest związany z aktualną parszą. Tym razem będzie coś innego, chociaż nasza parsza zawiera sporo dobrego materiału.Dwadzieścia pięć lat temu, w tym właśnie tygodniu obchodziłem swoją Bar Micwę (mimo, że...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (42)
  Brit mila powinno być przeprowadzone w ósmym dniu życia noworodka (włączając w to dzień narodzin) po wschodzie słońca. Jeśli obrzezanie wykonano ósmego dnia, ale przed wschodem słońca, jest ono ważne, pod warunkiem że miało miejsce po brzasku. Wielu ludzi, niestety, jest nieświadomych, że...
 • Oceniając Innych, Oceniając Siebie
   Bóg przemówił do Mojżesza i objaśnił mu prawa dotyczące leczenia Mecory. „"To jest prawo dotyczące trędowatego (Mecory) w dniu jego oczyszczenia: będzie przyprowadzony do kapłana...” Z jakiego powodu człowiek, który został rytualnie oczyszczony musi się mimo wszystko udać jeszcze do Kohena (...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (41)
  Tradycja naucza, że Elijahu Ha-Nawi przybywa na każde brit mila i dlatego trzeba dla niego przeznaczyć jedno krzesło. Powinno ono być specjalnie wyznaczone słowami: “Ze ha-kise szel Elijahu Ha-Nawi zachur la-tow” (To jest krzesło dla Elijahu Ha-Nawi, niech będzie pamiętany dla dobra). (Zob. Tur,...
 • Rabin Yeoshua Ellis. 16/04/2015.
  Szminia – Ósemka Maharal z Pragi wyjaśnia, że numer sześć reprezentuje naturalną pełnię wszystkich sfer i kierunków świata. Sześć składa się z czterech kierunków na kompasie, oraz dwóch z góry i dołu. Te sześć kierunków oraz dodatkowy punkt – centrum, tworzą cyfrę siedem. Siedem, to Szabat, to jest...
 • Autorzy, zmieńcie błędną datę na prawidłową!
   W swoim "Polskim Słowniku Judaistycznym" Żydowski Instytut Historyczny podaje błędną datę rozpoczęcia nastarszego i najważniejszego żydowskiego święta, czyli święta Pesach: zamiast 15 dnia miesiąca nisan, umieszcza tam mylną informację, że święto zaczyna się 14 nisan.Rzecz z pozoru drobna,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (40)
  Sporadycznie zdarza się, że osoba mająca na sobie długi płaszcz unosi dolną część płaszcza, gdy przechodzi przez kałużę lub zwał śniegu. Czy w szabat w przestrzeni publicznej jest to dozwolone? Oczywiście niesienie czegokolwiek w przestrzeni publicznej (gdy nie ma eruwu) jest w szabat...
 • Czas Liczenia Omeru
   Właśnie kończymy świętowanie święta Pesach, upamiętniającego osiągnięcie wolności przez nasz naród. Wolności od bycia niewolnikami, wolności od bycia uciskanymi.  Ale czy jest to ostateczna, absolutna wolność? Dobrze wiemy, że odpowiedź brzmi: nie. Wiemy, że dokładnie 50 dni po uzyskaniu...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (39)
   Czy jeśli w gorące szabatowe popołudnie, by nie wkładać rąk w rękawy, ma się ochotę narzucić marynarkę na ramiona – można tak zrobić w przestrzeni publicznej, kiedy nie ma eruwu? Czy taki sposób wkładania marynarki uznaje się za odziewanie się dozwolone w szabat czy też za przenoszenie...
 • Pesach zaczyna się 3 kwietnia po zachodzie słońca (2015)
  Faraon wezwał Moszego i Aharona nocą i powiedział, że Żydzi mogą opuścić Egipt. I wtedy „Ludzie zabrali swoje ciasto, zanim się zakwasiło. Resztę swojego [ciasta] obwiązali w ubrania [i umieścili] na ramionach” (Szemot 12, 34). Oznacza to, że Żydzi nie wynieśli z Egiptu chleba, ale placki macy i...
 • 5775 - 2015
    Pierwszym dniem święta Pesach jest 15 dzień miesiąca nisan.   Talerz sederowy. Fot. Gilabrand W tym roku (2015) 15 nisan rozpoczyna się wieczorem (z zachodem słońca) w piątek, 3 kwietnia. Moment ten poprzedza erew Pesach, trwający w piątek do zachodu słońca. W erew Pesach...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (38)
    Nagrywanie czyjegoś głosu w szabat za pośrednictwem elektronicznego urządzenia rejestrującego dźwięk jest zabronione. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy sprzęt został uruchomiony przed szabatem, czy też w trakcie szabatu; do urządzenia rejestrującego dźwięk w szabat nie wolno...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 26/03/2015.
  Radując się życiemTen tydzień to pierwszy tydzień miesiąca nisan. Podczas gdy cały świat świętuje pierwszy dzień miesiąca tiszrei jako początek roku, nisan jest początkiem roku dla Narodu Izraela. W zeszłym tygodniu czytaliśmy: „Miesiąc ten będzie wam początkiem miesięcy; pierwszym on dla was z...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (37)
  Przy okazji dzisiejszego odcinka koniecznie należy przypomnieć, że każdą decyzję w zakresie halachy należy skonsultować z kompetentnym rabinem ortodoksyjnym. Np. w przypadku omawianego dzisiaj zagadnienia ha-gaon rabin Moshe Feinstein zajął zupełnie inne stanowisko niż autor naszej książki,...
 • Rabin Avi Baumol. 19/03/2015
  Sefer Wajikra nie tylko nie zanudza, ale jest niezwykle ważna! Jaka jest nasza misja w życiu? Jeśli odważyłbym się odczytać tę misję, którą nadano nam i przekazano w Torze, wskazałbym na pewien fascynujący i przyprawiający pewne dreszcze werset:A teraz, jeśli tylko będziecie słuchać mojego...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (36)
    Czy naczynia należące do Żyda, lecz zanurzone w mykwie przez nieletniego lub nie-Żyda, są zdatne do tego, by je używać do jedzenia? Wg wszystkich autorytetów, można pozwolić nieletniemu Żydowi, który osiągnął wiek zdatny do edukacji w Torze (a więc 7-8 lat), by zanurzał naczynia...

Strony