Judaizm

 • W roku 2016, Purim zaczyna się z zachodem słońca w środę, 23 marca.
   •Purim jest jednym z dwóch świat żydowskich ustanowionych przez rabinów, a niewymienionych w Torze. Które jest drugim z nich?Chanuka•"Purim" oznacza "losy". W jakim języku?Perskim•Dlaczego w nazwie święta wymienione są "losy"?Nazwa nawiązuje do losów ciągniętych przez Hamana, by ustalić dzień...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (77)
  Rabin Chaim Palachi w Kaf Ha-Chaim (24:6) zajmuje się komentarzem naszych Mędrców, którzy twierdzą, że dziś - po zniszczeniu Świątyni - stoły w naszych domach służą jako ołtarze, przy których uzyskuje się odpuszczenie grzechów. Wg Kaf Ha-Chaim, znaczy to, że uzyskuje się wybaczenie...
 • Podliczanie i rozliczanie
  Rachunkowość i rozliczanie są bardzo ważne w judaizmie; zwykle jednak, dotyczy to duchowego rachunku sumienia, znanego pod pojęciem teszuwa. Nasza parasza wymienia finanse związane z budową tabernakulum, z wyszczególnieniem, jakie środki, gdzie zostały ulokowane:38:24 „Zużyli zaś wszystkiego złota...
 • Za rabinem A.J.Heschelem
    Pewnego razu bardzo słynny i poważany rabin (Chajim Sołowiejczyk) wracał pociągiem z Warszawy do Brześcia. Pociąg był zatłoczony i gdy do przedziału wcisnęła się grupa aroganckich handlarzy - zabrakło miejsca dla jednego z nich. Handlarze chcieli grać w karty, więc ten, który nie miał...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (76)
  Gemara w masechet Brachot 60b orzeka, że ten, kto kładzie się spać, musi powiedzieć brachę ha-mapil chewlej szejna al ejnaj itd. Z Gemary jasno wynika, że owa bracha powinna być odmawiana wraz z Szem U-Malchut, tzn. z pełnym, standardowym tekstem "Baruch Ata Ha-Szem Elokejnu Melech Ha-Olam". Co...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (75)
   Szaatnez to pochodzący z Tory zakaz noszenia odzieży zawierającej zarazem wełnę i len. Czy w takim razie wolno nosić ubranie z lnu i ubranie z wełny jedno na drugim? Np. czy osoba mająca na sobie lnianą koszulę może pod nią nosić wełniany talit katan? Albo inny przykład: czy osoba, która zimą...
 • Dennis Prager
   Większość Amerykanów, w tym większość Żydów - pomimo faktu, że tak wielu jest Żydów świeckich - twierdzi, że wierzą w Boga. I na całym świecie religijni Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, wszyscy mówią, że wierzą w Boga.Jednak prawda jest taka, że w dużej mierze to nic nie znaczy. Jeśli...
 • Rabin Avi Baumol
   Grzech: Wiele atramentu zostało wylane na temat grzechu Aarona. Wszystkich nas zastanawia ta historia i jego czyny. Mojżesz też się na ten temat wypowiedział. Ale jedyny, który milczy na ten temat, to Bóg! Ibn Ezra już w XII wieku napisał sześć wymówek, aby wyjaśnić i uzasadnić uczynki Aarona...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (74)
  Jeśli ktoś miał nieprzyjemny sen, który zaniepokoił go i wystraszył, tego samego poranka winien poddać się aktowi zwanemu hatawat chalom, który ma moc przeobrazić sen z nieprzychylnej zapowiedzi wydarzeń przyszłych w przychylną. Ów rytuał wymaga zwołania trzech przyjaciół i odmówienia w ich...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 18 lutego 2016.
   Przez ostatnie dwa tygodnie Tora wyczerpująco opisała miszkan, jego strukturę, narzędzia oraz odpowiednie stroje obsługi i proces inauguracji. Talmud mówi, że kohen, który służy Bogu bez tych wszystkich niezbędnych szat i koniecznego stroju, podlega karze śmierci. Owszem, szata czyni...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (73)
  Pod jakimi warunkami wolno ściąć drzewo owocowe?Tora w księdze Dewarim (20:19) wyraźnie zabrania ścinania drzew owocowych, tak więc ten, kto tak czyni, łamie zakaz biblijny. Co więcej, Kaf Ha-Chaim pisze (Jore Dea 116, seif katan 84), że ten, kto przekracza ów zakaz, naraża się na liczne poważne...
 • Tablice i potrzaskane kawałki
   „I zrobiliście arkę… i dałem wam arkę przymierza, jako dowód”.Co było w Arce Przymierza?Talmud przedstawia nam dwie opinie: Rabbi Jehuda powiedział: ”że lud Izraela niósł ze sobą dwie arki. W jednej z nich była Tora, a w drugiej połamane Tablice z przykazaniami. I gdy oddalano się od obozu,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (72)
  Czasami zdarza się, że z powodu zakłóceń w dopływie prądu lub gazu piekarnik albo kuchenka się wyłączają. Czy w takiej sytuacji można poprosić nie-Żyda, aby na nowo zapalił płomyk lub włączył urządzenie? Odpowiedź na nasze pytanie ma znaczenie przede wszystkim w przypadku przyjęć organizowanych w...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 5 lutego 2016
   Parasza z zeszłego tygodnia opisuje Objawienie na Synaju, które jest najważniejszym wydarzeniem w sensie kosmicznym i duchowym. Bóg objawia swoją obecność w świecie, na tyle, na ile to jest tylko możliwe - po to, by umocnić swoją więź z narodem izraelskim. Natomiast w tym tygodniu mamy...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (71)
  Czy w przypadku, gdy przed szabatem zapomniało się wyłączyć światła w samochodzie, można poprosić nie-Żyda o ich wyłączenie?Rabin Szmuel Pinchasi orzeka, że w takim przypadku halacha zależy od potencjalnych skutków, jakie w czasie szabatu nastąpią w wyniku niewyłączenia świateł. Jeśli...
 • 28.01.2016
  “A Jitro, kapłan Madianitów, teść Mojżesza, usłyszał o tych wszystkich cudownych rzeczach, które Bóg uczynił dla Mojżesza i Izraela, jego ludu …” (18: 1).Paraszat Jitro zaczyna się od emocjonującego spotkania Mojżesza z Jitro. Motywem tego spotkania wydaje się wieść o wielkich cudach Bożych w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (70)
  Czy ten, kto zapomniał przed szabatem wyłączyć światło w lodówce, może pod pewnymi warunkami - jeśli w ogóle - otworzyć ją w czasie szabatu?Mimo że halacha zabrania w szabat w takim przypadku otwierania drzwi lodówki, wolno poprosić nie-Żyda, by to uczynił w imieniu Żyda. Otwarcie drzwi...
 • Rabin Jehoszua Ellis. 21.01.2016
  Trzy czwarte Tory opisuje okres, w którym Izraelici byli na pustyni, i poza niesamowitymi momentami, takimi jak objawienie na Synaju, przez większość czasu jest to opowieść o skargach i buntach. To z pewnością była znacznie dłuższa podróż niż Izraelici się spodziewali. Coś, co zaczęło się jako...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (69)
  Czy w szabat można być filmowanym przez kamerę monitoringu lub czy można przejść przed czujnikiem ruchu, mając świadomość, że w wyniku tego włączy się światło?Powyższe pytanie zostało przedłożone chachamowi Owadii Josefowi odnośnie kamer monitoringu zamontowanych wokół Kotelu (Ściany Zachodniej) w...
 • Rabin Avi Baumol. 15.01.2015
   Faraon w końcu ugiął się i przyjął propozycję Mojżesza i Izraelitów. Doszło do tego, że nie tylko Faraon, ale zwłaszcza jego lud nie byli w stanie znieść więcej plag i epidemii. Faraon powiedział do Mojżesza i Aarona: Idźcie czcić swojego B-ga i czyńcie co wam przykazał.– Czyli zwycięstwo!...

Strony