Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (60)
    Czy ten, kto znalazłszy się w szatni synagogi, zauważy, że jego płaszcz lub kalosze znikły, i spostrzeże inny płaszcz lub inne kalosze, może ich użyć, bo prawdopodobnie ich właściciel omyłkowo wziął jego rzeczy? Poskim (autorytety halachiczne) piszą, że wg praw nakreślonych w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (59)
  Gemara w masechet Szabat (94) ustanawia fundamentalną zasadę dot. praw przenoszenia w szabat w przestrzeni publicznej: “chaj nose et asmo” (Istota żywa niesie samą siebie). Oznacza to, że ten, kto w szabat w przestrzeni publicznej przenosi żywe zwierzę czy żywą osobę, nie łamie zapisanego w...
 • Więcej niż 'cedaka'
  Cedaka [dobroczynność wyrażana datkami pieniężnymi] jest przeznaczona dla biednych, żywych i jest limitowana (nie należy dawać więcej, niż się powinno w stosunku do dochodów [maks. 20%]).To, co w judaizmie nazywa się gemilut chasadim, nie podlega takim ograniczeniom. Mędrcy Talmudu twierdzą, że...
 • Rabin Avi Baumol 5/11/2015
  Ile razy zdarzało nam się zorientować: “Nie powinienem był nigdy dopuścić do zaprzepaszczenia takiej szansy, czy to biznesowej, czy to w kwestii domowej, rodzinnej, szkolnej czy miłosnej.” Zbyt często pozwalamy aby coś przeszło nam koło nosa.Ale ile razy robimy to samo w odniesieniu do naszego...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (58)
  Na poziomie praw Tory – noszenie biżuterii w szabat w przestrzeni publicznej nie pociąga za sobą złamania żadnego zakazu. Biżuteria ma status równy ubraniu i jej noszenie – podobnie jak noszenie na sobie odzieży – nie jest rozumiane jako “przenoszenie”, a więc nie mamy do czynienia z łamaniem...
 • Czy w judaizmie istnieje odpowiednik Dnia Zadusznego - "Dnia Zmarłych" (lub katolickiego dnia "Wszystkich Świętych")? Czy można zapalić świeczkę na grobie Żyda w dzień 1 listopada? Skąd wziął się zwyczaj kładzenia kamyków na żydowskich grobach?
  1. W tradycji żydowskiej nie ma odpowiednika Zaduszek ani katolickiego Dnia Wszystkich Świętych. Modlitwę za zmarłych - Jizkor (dosłownie: "pamiętaj"), odmawia się w synagodze cztery razy w roku: w Jom Kipur, ostatni dzień Sukot, a także w Pesach i Szawout. Natomiast pamięci zmarłego poświęcony...
 • Co mówi halacha?
  Kradzież traktowana jest przez żydowskie prawo religijne (halachę) bardzo rygorystycznie i jako wykroczenie absolutne, co oznacza że - jako złamanie zakazu Tory - nie ulega przedawnieniu, aż do czasu, gdy ukradziony przedmiot zostanie oddany jego właścicielowi lub do czasu, gdy zostanie...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (57)
    Czy w szabat w przestrzeni publicznej, w której nie ma eruwu, wolno poruszać się na wózku inwalidzkim lub iść o lasce? Wg halachy, osoba, która jest – nie daj, Boże! – niezdolna do poruszania się bez wózka inwalidzkiego, może poruszać się nim sama w szabat w przestrzeni...
 • Shavei Israel. Rabin Yehoshua Ellis
     Nasza parasza już w pierwszym pasuku mówi nam, że Noe - bohater naszej opowieści - był idealnym cadykiem w swoim pokoleniu. Podczas gdy większość komentatorów zgadza się co do pojęcia i znaczenia sformułowania “idealny cadyk”, to nadal trwa zacięta walka o znaczenie...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (56)
    Gemara w masechet Szabat (73-74) zajmuje się pojęciem mitasek w odniesieniu do szabatu, mianowicie sytuacją, gdy ktoś czyniąc coś dozwolonego, przypadkowo popełnia czyn zabroniony w szabat. Gemara podaje przykład osoby, która ma zamiar uciąć roślinę, która już została uprzednio...
 • Wykład rabina Sachy Pecarica
    Zapraszamy na wykład rabina Sachy Pecarica 'Jom Kipur 5776'https://vimeo.com/139889836
 • Jom ha-Kippurim, Święto Pojednania, Dzień Przebłagania
    Jom Kipur zaczyna się wraz z dziesiątym dniem miesiąca tiszri, czyli w tym roku (2015) - we wtorek, 22 września, po zachodzie słońca.Poprzedza go Erew Jom Kipur - dzień przeznaczony na ostateczną analizę swojego postępowania w minionym roku. Proces analizy przebiega przez wszystkie dni...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (55)
     Gemara w masechet Szabat (62) czyni różnicę pomiędzy zwykłymi pierścieniami a pierścieniami będącymi sygnetami, które służą do pieczętowania dokumentów. Jako że noszenie przez mężczyzn sygnetów jest powszechne, uznaje się je za element ubioru – są więc dozwolone. Natomiast inne...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (54)
  Czy jest dozwolone, by w szabat uczeń uczył się z myślą o egzaminie, który odbędzie się w nadchodzącym tygodniu, czy też może stanowi to pogwałcenie zakazu hachany, czyli przygotowywania się w szabat do dnia powszedniego? Szulchan Aruch (307:17) przytacza dwie opinie dot. studiowania w...
 • Rabin Avi Baumol 10/09/2015
  Mojżesz staje przed swoim narodem a lud stoi przed nim w gotowości – są “nicawim”: są gotowi słuchać, uczyć się i nauczać wszystkich praw i prawideł świętej Tory. Nie tak jak kiedyś ich przodkowie, którzy wyszli z Egiptu i nie mogli stanąć przed wyzwaniem z powodu strachu i braku pewności siebie,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (53)
  W piątkową noc (lub w noc jom tow) posiłek zasadniczo rozpoczynamy od odmówienia kiduszu, po czym obmywamy ręce i odmawiamy brachę nad chlebem. Jednak w niektórych sytuacjach ludzie mogą zechcieć obmyć ręce przed kiduszem. Np. w Sukot opuszczenie przez wszystkich uczestników zatłoczonej suki po...
 • Rabin Avi Baumol 27.08.2015
   “Podczas budowy nowego domu uczynisz ogrodzenie na dachu, by nie stał się on przyczyną rozlewu krwi w domu, gdyby ktoś z niego spadł” (Pwt. 22: 8).To wygląda na bezpośrednie przykazanie zabezpieczenia miejsc we własnych nieruchomościach tak, aby zapobiec nieszczęściu. Wiele systemów prawnych...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (52)
  Halacha wymaga, by w piątek wieczorem, gdy odmawia się kidusz, chleb leżący na stole był przykryty. Chajej Adam (klal 6, din 13) (dzieło wybitnego gdańskiego rabina Awrahama Danziga, 1748-1820 – przyp. M. Ł.) orzeka, że chleb powinien pozostać przykryty nawet po kiduszu, aż do odmówienia brachy...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (51)
  Riszonim (średniowieczne autorytety halachiczne) dyskutują nad tym, czy świece woskowe są odpowiednie do spełnienia micwy zapalenia świateł szabatowych w piątkową noc. Raszi, Behag (rabin Szimon Keira, VII w. – przyp. M. Ł.),Tosafot, Rabejnu Jona, Rosz i Tur pozwalają na użycie świec woskowych,...
 • Rabin Yehoshua Ellis 9/07/2015
  Parsza z tego tygodnia zawiera kilka fragmentów, które dodają wiele złożoności i żywotności do naszego tekstu. Czytanie na ten tydzień dwa razy wspomina o tym, jak to Celafechad zmarł nie pozostawiając po sobie męskiego potomka i tego konsekwencje. Nasza parsza dwa razy wymienia pięć córek...

Strony