Judaizm

 • Czy w literaturze rabinicznej znajdują się informacje, jak będzie wyglądał sąd nad człowiekiem po jego śmierci?
  W Talmudzie (Szabat 31a) mędrcy zastanawiają się właśnie nad tym. Dokładnie chodzi o to, jakie pytania zostaną zadane człowiekowi, gdy stanie przed Bogiem, jakie sprawy okażą się wtedy najważniejsze w ocenie jego życia i postępowania.Jakie więc będzie to pierwsze, najważniejsze pytanie?Co...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (48)
   Szulchan Aruch (113:8) rozważa przypadek osoby odmawiającej w przestrzeni publicznej Amidę, przed którą w chwili, gdy należy się ukłonić, przechodzi nie-Żyd mający na sobie symbol bałwochwalczej religii, np. krzyż. W takim przypadku – orzeka Szulchan Aruch – nie powinno się wykonywać ukłonu....
 • Rabin Boaz Pash - Tłumaczyła Daniela Malec-Korin
  Przewinienie dokonane z dobrą intencją.“Przewinienie dokonane z dobrą intencją jest lepsze niż przykazanie wypełnione ze złą intencją.” (Nazir 23b)Co to takiego „przewinienie dokonane z dobrą intencją”?*Wszystkim nam znana jest historia o tym jak Mojżesz wysyła szpiegów, by zbadali oni Ziemię...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (47)
  Remu w swych glosach do Szulchan Aruch (124:4) przytacza opinię Sefer Ha-Minhagim, wg której podczas powtórki Amidy trzeba stać. Takie samo zdanie ma rabin Icchak Abuhaw (XIV-wieczny hiszpański uczony – przyp. M. Ł.) w swym dziele Menorat Ha-Maor (3:111). Niektórzy twierdzą, że również...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (46)
  Szulchan Aruch (Orach Chaim 123) pisze, że ten, kto skończył Amidę, tuż przed odmówieniem “Ose szalom bimromaw (...)” powinien ukłonić się i zrobić trzy kroki w tył. Dlaczego tak robimy? Szulchan Aruch podaje prawdopodobnie najprostszą i najbardziej oczywistą przyczynę: po odmówieniu Amidy...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (45)
  Halacha mówi, że niemowlęciu, które urodziło się w szabat, brit mila wykonuje się osiem dni później, czyli w szabat, ponieważ obrzezanie ma pierwszeństwo przed szabatem oraz jom tow. Halacha stanowi ponadto, że brit mila przesuwa się w czasie z powodu choroby dziecka, żółtaczki lub niedowagi, a...
 • Początek: po zachodzie słońca, w sobotę, 23 maja
   Jakie jest najważniejsze przesłanie święta Szawuot? Święto Szawuot (Święto Tygodni) upamiętnia nadanie ludowi Jisraela Tory (zman matan Toratenu - czas dania naszej Tory), które miało miejsce w pierwszy dzień po upływie siedmiu tygodni (stąd nazwa) od Wyjścia z niewoli egipskiej. Czyli...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 14.05.2015.
  Jedną z ogólnych zasad interpretacji Tory mówi, że parsze nie zawsze trzymają się porządku chronologicznego; i gdy pojawia się materiał parszy niezgodny z chronologią, jest ku temu szczególny powód. Większość wydarzeń w Księdze Kapłańskiej (Wajikra) ma miejsce na pustyni Synaj, na której obozowali...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (44)
  Zasada ejn maawirin al ha-micwot znaczy, że nie powinno się zaprzepaszczać okazji do zrobienia micwy i że ten, kto ma do wykonania kilka micwot, powinien najpierw zająć się tą, która nadarzyła się jako pierwsza.  Szulchan Aruch Ha-Raw (siman 432:8) stosuje tę zasadę do micwy bedikat chamec...
 • Czy prawo w judaizmie nakazuje oddawanie na cele charytatywne ściśle określonej części zarobków, a jeżeli tak - to dlaczego?
  "Pewien chasydzki rebe mawiał: gdy ktoś przychodzi do ciebie i prosi o pomoc, nie mów 'Bóg ci dopomoże', bo postępujesz nielojalnie wobec Boga. Przecież Bóg już pomógł temu człowiekowi: skierował go do ciebie. I teraz ty masz działać, a nie odsyłać go z powrotem"....Jak człowiek staje się np....
 • Tworzenie bluźniercy
   Świątynia - Miszkan. Ofiary, kapłańskie szaty, prawa czystości i nieczystości, prawa utrzymania świętości, zasady koszeru i zachowania czystości rodziny oraz ogólne poczucie kedusza - świętości. Są to tylko niektóre z pojęć, których nauczyliśmy się w Sefer Waikra (Księdze Kapłańskiej)....
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (43)
   Szulchan Aruch (Jore Dea 265:12) odnotowuje zwyczaj spożywania specjalnego posiłku w dniu obrzezania. Remu w swych glosach do Szulchan Aruch dodaje, że ów posiłek ma status seudat micwa – posiłku związanego z micwą. Dodaje również (w oparciu o gemarę z masechet Pesachim), że ten, kto nie...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 29/04/2015.
  Zazwyczaj w tym miejscu staram się umieszczać esej, który zawiera uniwersalne wartości etyczne i jest związany z aktualną parszą. Tym razem będzie coś innego, chociaż nasza parsza zawiera sporo dobrego materiału.Dwadzieścia pięć lat temu, w tym właśnie tygodniu obchodziłem swoją Bar Micwę (mimo, że...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (42)
  Brit mila powinno być przeprowadzone w ósmym dniu życia noworodka (włączając w to dzień narodzin) po wschodzie słońca. Jeśli obrzezanie wykonano ósmego dnia, ale przed wschodem słońca, jest ono ważne, pod warunkiem że miało miejsce po brzasku. Wielu ludzi, niestety, jest nieświadomych, że...
 • Oceniając Innych, Oceniając Siebie
   Bóg przemówił do Mojżesza i objaśnił mu prawa dotyczące leczenia Mecory. „"To jest prawo dotyczące trędowatego (Mecory) w dniu jego oczyszczenia: będzie przyprowadzony do kapłana...” Z jakiego powodu człowiek, który został rytualnie oczyszczony musi się mimo wszystko udać jeszcze do Kohena (...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (41)
  Tradycja naucza, że Elijahu Ha-Nawi przybywa na każde brit mila i dlatego trzeba dla niego przeznaczyć jedno krzesło. Powinno ono być specjalnie wyznaczone słowami: “Ze ha-kise szel Elijahu Ha-Nawi zachur la-tow” (To jest krzesło dla Elijahu Ha-Nawi, niech będzie pamiętany dla dobra). (Zob. Tur,...
 • Rabin Yeoshua Ellis. 16/04/2015.
  Szminia – Ósemka Maharal z Pragi wyjaśnia, że numer sześć reprezentuje naturalną pełnię wszystkich sfer i kierunków świata. Sześć składa się z czterech kierunków na kompasie, oraz dwóch z góry i dołu. Te sześć kierunków oraz dodatkowy punkt – centrum, tworzą cyfrę siedem. Siedem, to Szabat, to jest...
 • Autorzy, zmieńcie błędną datę na prawidłową!
   W swoim "Polskim Słowniku Judaistycznym" Żydowski Instytut Historyczny podaje błędną datę rozpoczęcia nastarszego i najważniejszego żydowskiego święta, czyli święta Pesach: zamiast 15 dnia miesiąca nisan, umieszcza tam mylną informację, że święto zaczyna się 14 nisan.Rzecz z pozoru drobna,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (40)
  Sporadycznie zdarza się, że osoba mająca na sobie długi płaszcz unosi dolną część płaszcza, gdy przechodzi przez kałużę lub zwał śniegu. Czy w szabat w przestrzeni publicznej jest to dozwolone? Oczywiście niesienie czegokolwiek w przestrzeni publicznej (gdy nie ma eruwu) jest w szabat...
 • Czas Liczenia Omeru
   Właśnie kończymy świętowanie święta Pesach, upamiętniającego osiągnięcie wolności przez nasz naród. Wolności od bycia niewolnikami, wolności od bycia uciskanymi.  Ale czy jest to ostateczna, absolutna wolność? Dobrze wiemy, że odpowiedź brzmi: nie. Wiemy, że dokładnie 50 dni po uzyskaniu...

Strony