Judaizm

 • O rozdzieraniu szat na znak żałoby.
  Rabbi Szimszon HaKohen NadelTalmud (Moed Katan 26a) poucza, żeby rozedrzeć szatę [dokonuje się go na fragmencie ok 3-5 cm ubrania wierzchniego - na znak żałoby - przyp. Red] na widok Miast Judei, Jerozolimy i Miejsca Świątyni w stanie ich destrukcji (Churban):"Kto widzi zburzone Miasta Judy...
 • Rocznica tragicznych wydarzeń.
  Zniszczenie Świątyni w roku 70. Autor: Francesco HayezTisza be-Aw - w roku 5776 (2016) przypada w Szabat, więc z tego powodu (konflikt pomiędzy smutnym Tisza be-Aw i radosnym Szabatem) post zaczyna się po zachodzie słońca w sobotę, 13 sierpnia, czyli już po Szabacie, a kończy o zmroku w niedzielę,...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 4 sierpnia 2016.
  Ostatnio zupełnie inaczej spojrzałem na żądanie Gada i Reuwena, którzy w tej parszy proszą o zamieszkanie po drugiej stronie Jordanu. Poprzednio postrzegałem to jako oznakę słabości oraz zaabsorbowanie własnym interesem. Wielu komentatorów podziela to podejście. Podobnie też na początku podchodzi...
 • Opr. Paweł Jędrzejewski
  Obrzezanie, czyli brit mila (fot. Chesdovi)...W Midraszu Tanchuma (Tazria 5) czytamy, że pewnego dnia Turnus Rufus (rzymski generał) zadał rabiemu Akiwie takie pytanie: "Czyje dzieła są wspanialsze? Boga czy człowieka?" Rabi Akiwa odpowiedział, że człowieka. "Nie zgadzam się. Stworzenie nieba i...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (89)
  Czy dwóm Żydom wolno toczyć finansowy spór w świeckim sądzie, czy też winni zwrócić się ze swą sprawą do bejt dinu (sądu rabinackiego)?Szulchan Aruch (Choszen Miszpat 26:1) stanowczo orzeka, że halacha zabrania toczenia procesu cywilnego w świeckim sądzie. To prawo zostało wywiedzione z wersu z...
 • Modele przywództwa
  Kto odziedziczy tron ​​przywództwa? To istotne pytanie pojawia się w paraszy w tym tygodniu, gdy właśnie zamykamy historię narodu Izraela na pustyni. Mojżesz zadaje sobie to pytanie, zaraz po otrzymaniu ostatniej instrukcji od Haszem: “Wejdź na tę górę z łańcucha Abarim i popatrz na kraj, który...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (88)
   Tora w księdze Dewarim (21:17) postanawia, że ojciec musi uznać  (hebr. jakir) rozróżnienie w przypadku swego pierworodnego syna poprzez obdarzenie go podwójnym udziałem w dziedzictwie. Dlatego jeśli na przykład zmarły miał trzech synów, jego mienie zostaje podzielone na cztery równe...
 • Rabin Yehoshua Ellis
  Bilam błogosławi Izrael trzykrotnie w naszej parszy, ale dwa pierwsze razy robi to niechętnie, dopiero za trzecim razem uznaje, że wolą Boga jest pobłogosławienie Izraela. Trzecie błogosławieństwo jest najbardziej znanym z jego błogosławieństw, do dziś mówimy je codziennie rano po przybyciu do...
 • Tajemnica „Pieśni przy Studni”
  Dzieci Izraela śpiewały dwie pieśni na pustyni; obie są na chwałę Boga i z dziękczynieniem za odpowiedź na prośby i modlitwy, obie są niezbędne dla ich rozwoju. Pierwsza pieśń jest znana: „Pieśń nad Morzem”, która upamiętnia wyjście z Egiptu i początek triumfalnego marszu do ziemi obiecanej, który...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (87)
  W przypadku, gdy osoba umiera i nie pozostawia po sobie testamentu, rozdysponowanie jej spadkiem jest przedmiotem bardzo drobiazgowego systemu nakreślonego przez halachę, który zasadniczo różni się od świeckiego prawa spadkowego. Pokrótce przedstawimy podstawowe zasady dziedziczenia w sytuacji, gdy...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (86)
  Czy wolno zapisać ostatnią wolę z żądaniem podzielenia swego majątku po śmierci w odmienny sposób niż ten podany w Torze?Wg Tory, prawo do majątku po śmierci właściciela przechodzi automatycznie na członków jego rodziny w porządku zastrzeżonym przez halachę. Owo automatyczne przejęcie majątku nie...
 • Współcześnie często słyszymy te słowa.
   "Za sprawiedliwością, za sprawiedliwością podążaj" - czytamy w Torze (Dewarim 16:20)Często słyszymy określenie "sprawiedliwość społeczna".Podstawowym założeniem filozofii człowieka w judaizmie jest przeświadczenie, że jedynym skutecznym sposobem doskonalenia świata jest doskonalenie człowieka...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (85)
   Rabin Moshe Feinstein był wielokrotnie pytany o zagadnienia dot. środków dyscypliny, którymi nauczyciel może się posłużyć w klasie.1) Pierwsze pytanie dot. tego, czy nauczyciel może karać uczniów za złe zachowanie. Rabin Feinstein orzeka, że nauczyciel bez wątpienia jest upoważniony do...
 • Świątynia kapłanów; Świątynia narodu
  Naszą Parszę kończy konsekracja Przybytku (Miszkan). Przygotowania są zakończone. Mojżesz i Aharon błogosławią naród i wydaje się, że Bóg zamieszkał w Miszkan. Dziwne jest jednak to, że całe to doświadczenie miało już miejsce w Torze w księdze Wajikra w Paraszat Szemini:„Ósmego dnia zawołał Mojżesz...
 • Zagubienie oraz jasność umysłu
  Nasze Szemona Esre składa się z trzech części: część chwaląca Boga, błagania i wdzięczność. Większość błogosławieństw (13) jest przeznaczona na proszenie Boga o spełnienie naszych potrzeb osobistych oraz narodowych. Moglibyśmy sądzić, że pierwsze błogosławieństwo będzie dotyczyło naszego zdrowia,...
 • Etyka judaizmu o kłamstwie
    Kłamstwo jest bardzo niebezpiecznym narzędziem. Kłamanie jest najczęściej zdecydowanie nieetyczne. W Torze czytamy: „Oddal się od wszelkiego kłamstwa” (Szemot 23, 7) i „Nie będziecie zaprzeczać prawdziwemu twierdzeniu fałszywie i nie okłamiecie jeden drugiego” (Wajikra 19, 11-12)....
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (84)
  Gemara w dziewiątym rozdziale masechet Brachot (58b) postanawia, że ten, kto spotyka drogiego mu przyjaciela po niewidzeniu go przez ostatnie 30 dni, musi odmówić brachę szehechejanu z frazą szem u-malchut (tzn. z "Ha-Szem Elokejnu Melech Ha-Olam"). Szczególnie dotyczy to bliskich przyjaciół,...
 • Jedyny grzech, o którym Bóg mówi: "Nie wybaczę"
   Złamanie którego przykazania jest najcięższym, największym z wszystkich grzechów? Czy w ogóle istnieje czyn, który może być nazwany "najcięższym grzechem"?Tak. Istnieje taki grzech i jest mowa o nim w jednym z Dziesięciorga Przykazań, czyli - by użyć prawidłowej nazwy hebrajskiej - Aseret...
 • 27 maja 2016
  „Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (83)
   Kaf Ha-Chaim Sofer  (siman 22, seif katan 9) przywołuje opinię, zgodnie z którą wymaga się trzymania tałesu w prawym ręku, gdy odmawia się nad nim brachę. Podobnie jak trzyma się w prawym ręku jedzenie, gdy mówi się brachę przed jego spożyciem, tak samo powinno się trzymać w prawym ręku...

Strony