Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (95)
   Czy osoba, która zapisała coś na dłoni, np. numer telefonu, i nie zmyła atramentu przed nadejściem szabatu – może w czasie szabatu robić natilat jadaim? Skoro zapisane na dłoniach słowa czy cyfry mogą się zmyć w wyniku obmywania rąk, można by pomyśleć, że skutkiem netilat jadaim będzie...
 • Obyście byli zapisani w księdze życia na przyszły rok.
 • "Najpierw napraw siebie, później naprawiaj innych"
  Najważniejszym aspektem jednej z podstawowych idei judaizmu, czyli TIKUN OLAM (Naprawiania Świata), jest przekonanie, że prawdziwie skuteczne, głębokie i trwałe naprawianie świata trzeba koniecznie zaczynać od SIEBIE SAMEGO ["Najpierw napraw siebie, później naprawiaj innych" (Talmud, Bawa Mecija...
 • Nowy Rok w żydowskim kalendarzu
   W niedzielę 2 października (2016), po zachodzie słońca, świętem Rosz Haszana zaczyna się 5777 rok żydowskiego kalendarza. Rosz Haszana (dosłownie: głowa roku) jest świętem, które najbardziej ze wszystkich żydowskich świąt wykracza w swoim głębokim sensie także poza sprawy żydowskie i poza...
 • Rabin Dawid Szychowski. 29 września 2016.
  To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się...
 • “Nigdy bogobojny człowiek nie będzie…” – Rozważania nad całokształtem paraszy Ki Tawo
  „To są słowa Przymierza, które nakazał Bóg zawrzeć Mojżeszowi z Izraelitami w kraju Moabu, oprócz Przymierza, jakie zawarł z nimi na Horebie”.Parsza przedstawia nam kulminacyjny punkt mowy Mojżesza, streszczenie i przekaz całej Księgi Powtórzonego Prawa: dwadzieścia pięć rozdziałów zachęty,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (94)
  Czy można w szabat w swoim domu użyć środka owadobójczego w sprayu?Jedną z trzydziestu dziewięciu zakazanych prac w szabat jest ha-szochet (zarzynanie zwierząt), która zawiera w sobie wszelkie przypadki netilat neszama – odbierania życia jakiegokolwiek stworzenia. Tak więc w szabat nie wolno...
 • Opr. Paweł Jędrzejewski
  Mędrcy odpowiadają na pytanie, co to jest mądrość:mądrość to zdolność do dokonania właściwego wyboru moralnego w sytuacji, w której pojawiają się różne możliwości postępowania.(Malbim)Czy świadomość, że istnieje Bóg i "zna wszystkie uczynki i myśli człowieka", oraz "nagradza dobrem tych, którzy...
 • Rabin Dawid Szychowski. 15 września 2016
  Życie! Jego ciagłość oraz unieważnienie wszystkiego, co może tej ciągłości przeszkodzić, jest motywem przewodnim przykazań, które znajdujemy w paraszy Ki Tece.Takie też jest przesłanie trzech przykazań przedstawionych w Księdze Rodzaju:Nie obsadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie było...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (93)
  Halachiczny termin kinjan chalipin odnosi się do barteru, a więc bezgotówkowej transakcji handlowej, w której strony wymieniają się towarami. W Choszen Miszpat  (202:1), jednej z części Szulchan Aruch, Maran (Josef Karo, autor Szulchan Aruch, 1488-1575 – przyp. M. Ł.) orzeka, że w przypadku...
 • Sędzia i policjant w nas
  “Szoftim veszotrim Titel Lecha bechol szearecha” – Ustanów sędziów i policjantów we wszystkich swoich bramach.Pszat, czyli proste i dosłowne rozumienie tekstu, który pojawia się na początku naszej parszy — zdaje się nawiązywać do wymiaru sprawiedliwości, który Izraelici są zobowiązani stworzyć w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (92)
   Szulchan Aruch (Choszen Miszpat 204:1) ustanawia halachiczną zasadę maot ejnan konot – zgodnie z którą przeniesienie własności zakupionego towaru nie następuje w chwili zapłaty. Nawet jeśli nabywca dokonuje zapłaty, mienie ciągle pozostaje własnością sprzedającego aż do chwili, gdy nabywca...
 • Rabin Dawid Szychowski. 1 września 2016
  Zbieranie iskier – ReeCzy dozwolone jest naśladowanie innych narodów w służbie Bogu?W Księdze Dewarim, w rozdziale 13:1 napisane jest “Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz.” Pytanie w jaki sposób rozumieć ten...
 • Rabin Avi Baumol. 25 sierpnia 2016.
  W jaki sposób nasi rodzice nas dyscyplinowali? Albo raczej, w jaki sposób wówczas jako dzieci postrzegaliśmy kary i upomnienia? Nie sądzę, byśmy posługiwali się pojęciami takimi jak: dyscyplinowanie, rodzicielska psychologia, syndrom, zaburzenie, i tym podobne.Gdy byliśmy dziećmi, życie nigdy nie...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (91)
   Prawo Tory zabrania pobierania ribit -€“ procentów od pożyczki €“- od innego Żyda. Mimo że pożyczanie pieniędzy Żydowi znajdującemu się w potrzebie stanowi wielką micwę, oczywiście gdy nie łączy się to z pobieraniem odsetek -€“ pożyczanie na procent jest pogwałceniem Tory. Tora zakazuje nie...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (90)
   Szulchan Aruch orzeka w Choszen Miszpat (356:1), że zabronione jest nabywanie towaru, o którym wiadomo, że jest skradziony, lub co do którego są podejrzenia, że sprzedawca wszedł w jego posiadanie nielegalnie. Ten, kto kupuje dobra uzyskane w wyniku kradzieży, swym postępkiem zachęca...
 • Rabin Avi Baumol. 11 sierpnia 2016
  (Na podstawie wykładu Rabina Józefa B. Soloveitchika, błogosławionej pamięci, z 1979)Tisza be-Aw, przedstawia dwie pozornie przeciwstawne kategorie halachiczne. Z jednej strony, Tisza be-Aw jest przede wszystkim dniem żałoby. Jest uosobieniem aweilut jeszana “starej żałoby”, która dotyczy...
 • O rozdzieraniu szat na znak żałoby.
  Rabbi Szimszon HaKohen NadelTalmud (Moed Katan 26a) poucza, żeby rozedrzeć szatę [dokonuje się go na fragmencie ok 3-5 cm ubrania wierzchniego - na znak żałoby - przyp. Red] na widok Miast Judei, Jerozolimy i Miejsca Świątyni w stanie ich destrukcji (Churban):"Kto widzi zburzone Miasta Judy...
 • Rocznica tragicznych wydarzeń.
  Zniszczenie Świątyni w roku 70. Autor: Francesco HayezTisza be-Aw - w roku 5776 (2016) przypada w Szabat, więc z tego powodu (konflikt pomiędzy smutnym Tisza be-Aw i radosnym Szabatem) post zaczyna się po zachodzie słońca w sobotę, 13 sierpnia, czyli już po Szabacie, a kończy o zmroku w niedzielę,...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 4 sierpnia 2016.
  Ostatnio zupełnie inaczej spojrzałem na żądanie Gada i Reuwena, którzy w tej parszy proszą o zamieszkanie po drugiej stronie Jordanu. Poprzednio postrzegałem to jako oznakę słabości oraz zaabsorbowanie własnym interesem. Wielu komentatorów podziela to podejście. Podobnie też na początku podchodzi...

Strony