Judaizm

 • Jedyny grzech, o którym Bóg mówi: "Nie wybaczę"
   Złamanie którego przykazania jest najcięższym, największym z wszystkich grzechów? Czy w ogóle istnieje czyn, który może być nazwany "najcięższym grzechem"?Tak. Istnieje taki grzech i jest mowa o nim w jednym z Dziesięciorga Przykazań, czyli - by użyć prawidłowej nazwy hebrajskiej - Aseret...
 • 27 maja 2016
  „Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (83)
   Kaf Ha-Chaim Sofer  (siman 22, seif katan 9) przywołuje opinię, zgodnie z którą wymaga się trzymania tałesu w prawym ręku, gdy odmawia się nad nim brachę. Podobnie jak trzyma się w prawym ręku jedzenie, gdy mówi się brachę przed jego spożyciem, tak samo powinno się trzymać w prawym ręku...
 • Szabat: najświętszy ze świąt
  “Znacznie bardziej niż Żydzi przestrzegali i strzegli Szabatu, Szabat strzegł naród żydowski” (Ahad Haam)Najbardziej szczegółowy opis świąt żydowskich przedstawiono w 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej (Wajikra), w Parszat Emor. Ten zbiór przepisów ładnie wpasowuje się w sekwencję praw w księdze...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (82)
   Ten, kto wchodzi do toalety - nawet jeśli nie załatwia swych osobistych potrzeb - musi obmyć ręce przed modlitwą, odmówieniem brachy czy studiowaniem Tory. Na osobie, która wchodzi do toalety, osiada pewna miara ruach ha-ra (ducha zła), dlatego musi ona obmyć dłonie przed podjęciem studiów...
 • Rabin Yehoshua Ellis, 11 maja 2016
  Nasz kalendarz balansuje pomiędzy słońcem a księżycem. Długość miesiąca bazuje na cyklu księżyca, każdy nów księżyca oznacza początek kolejnego miesiąca. W sumie w roku jest dwanaście miesięcy. Jednakże czasami musimy dodać jeden miesiąc, by miesiące i święta pozostały w ich właściwym sezonie. To z...
 • Rabin Avi Baumol
  Po śmierci przychodzi życie; po ciemności światło. Po śmierci dwóch synów Aarona moglibyśmy się spodziewać, że obie strony odsuną się od siebie. Można by uwierzyć, że Bóg po ukaraniu dwóch kapłanów za ich straszne i niedozwolone działanie, nie będzie już skłonny do żadnych gestów wobec swojego...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (81)
   Gemara w masechet Horajot (13b) wymienia kilka czynności, które mogą spowodować, że zapomni się Tory, którą wcześniej się studiowało. Wśród nich znajduje się jedzenie w pewnych warunkach oliwek czy kładzenie pod głową ubrania w czasie snu.W związku z tym powstaje pytanie, czy osoba,...
 • CHAG SAMEACH WEKASZER!
  Pierwszym dniem święta Pesach jest 15 dzień miesiąca nisan.W tym roku (2016) 15 nisan rozpoczyna się wieczorem (z zachodem słońca) w piątek, 22 kwietnia.Moment ten poprzedza erew Pesach, trwający w piątek do zachodu słońca. W erew Pesach zakazane jest wykonywanie niektórych czynności, w godzinach...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 14 kwietnia 2016
  W tym tygodniu parsza omawia proces oczyszczania „mecora” – czyli osoby, którą dotknęła choroba „carat”. W ubiegłym tygodniu czytaliśmy o tym, jak rozpoznać tę dolegliwość poprzez odbarwienie skóry, włosów, brody lub ubrania. Ta diagnoza musi być przeprowadzona przez jednego z kohenów (kapłanów) –...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (80)
  Gemara w Eruwim (30) omawia słynną dyskusję, jaką odbyli Rebi i rabin Jose odnośnie ohelzaruk (dosł. ruchomego namiotu). Chodzi tu mianowicie o będącą w ruchu zamkniętą przestrzeń. Jeśli kohen znajduje się wewnątrz takiego ohelu, niczym w skrzyni czy pudle - to czy ohel oddziela kohena od tumy...
 • 22 kwietnia 2016 roku po zachodzie słońca zaczyna się uroczystym sederem święto Pesach
  UWAGA:Poniższy link (do Hagady w formacie .pdf) jest szczególnie ważny dla wszystkich, którzy chcą zorganizować seder lub w nim uczestniczyć. Zachęcamy do wydrukowania Hagady i zapoznania się z jej treścią odpowiednio wcześniej przed sederem. Na 48 stronach zawarty jest pełen tekst Hagady na...
 • Wszyscy jesteśmy kapłanami!
  Jaka jest nasza misja? Co my tu robimy na tym świecie? Chwilę przed objawieniem się Boga na Synaju, otrzymujemy przynajmniej jedno z wyjaśnień.„Teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego Przymierza, będziecie szczególną Moją własnością pośród Wszystkich Ludów, bo moja...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (79)
  Szulchan Aruch w trakcie omówienia praw etykiety obowiązującej podczas posiłku pisze (Orach Chaim 170:6), że przy stole nie powinno się być kapdan (hebr. zdenerwowanym, poirytowanym, podrażnionym). Kaf Ha-Chaim komentując tę halachę (170:29), podaje dwa powody, dla których trzeba unikać złości...
 • 'Świętość ludzkiego życia' została ogłoszona w Torze
  Ponieważ zagadnienie dopuszczalności lub zakazu aborcji znów pojawia się w medialnych nagłówkach, spójrzmy jak sprawę traktuje żydowskie prawo religijne (halacha) i wpisana w to prawo żydowska filozofia człowieka.Po pierwsze, wszelkie kontrowersje na temat aborcji, powiązane z dyskusją...
 • (mówienie źle o ludziach)
  Laszon hara (dosłownie "zły język", mówienie źle o ludziach, plotkowanie) to według judaizmu wyjątkowo odrażający grzech i szczególnie nieetyczne zachowanie wobec człowieka. Nie wolno nie tylko rozsiewać o innych kłamstw, ale także mówić o nich niepochlebnej prawdy, jeżeli nie ma naprawdę ważnego...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (78)
  Ben Isz Chaj w Raw Pealim (2:12) zajmuje się zwyczajem wielu ludzi, którzy nie umieszczają pod stołem żadnego jedzenia czy żadnych napojów, choć mogliby tak zrobić z braku miejsca na stole. Pisze, że ów zwyczaj odnotowuje już rabin Chaim Palachi (wybitny uczony żyjący w Smyrnie w latach 1788-...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 17 marca 2016.
  Po raz kolejny skończyliśmy czytanie księgi Szemot, przenieśliśmy się do Wajikra i tu się zaczyna prawdziwa praca nad studiami Tory. Do tej pory wystarczyło zajmowanie się przypowieściami i narracją Tory, teraz musimy skorzystać z wielu narzędzi egzegezy biblijnej, aby wywnioskować szczegóły...
 • W roku 2016, Purim zaczyna się z zachodem słońca w środę, 23 marca.
   •Purim jest jednym z dwóch świat żydowskich ustanowionych przez rabinów, a niewymienionych w Torze. Które jest drugim z nich?Chanuka•"Purim" oznacza "losy". W jakim języku?Perskim•Dlaczego w nazwie święta wymienione są "losy"?Nazwa nawiązuje do losów ciągniętych przez Hamana, by ustalić dzień...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (77)
  Rabin Chaim Palachi w Kaf Ha-Chaim (24:6) zajmuje się komentarzem naszych Mędrców, którzy twierdzą, że dziś - po zniszczeniu Świątyni - stoły w naszych domach służą jako ołtarze, przy których uzyskuje się odpuszczenie grzechów. Wg Kaf Ha-Chaim, znaczy to, że uzyskuje się wybaczenie...

Strony