Judaizm

 • Rabin Yehoshua Ellis 24.12.2015
   To już koniec. W tym tygodniu żegnamy się z Izraelem, jego charakterem i Ziemią. Raszi komentując paraszę powiedział, że natychmiast po śmierci Jakuba, Egipcjanie rozpoczęli manipulacje, które w rezultacie doprowadziły do naszego zniewolenia. Jakub, jako dobry ojciec, chcąc ochronić swoich...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (65)
   Szulchan Aruch (Orach Chaim 128) powołując się na końcowy fragment masechet Rosz Ha-Szana, oświadcza, że błogosławieństwo birkat kohanim odmawiane w synagodze jest nieskuteczne w przypadku tych osób, które stoją za kohanim. Ustanawiając micwę birkat kohanim, Tora pisze (Ba-Midbar 6:23): “...
 • Dokument o potencjalnie historycznym znaczeniu!
   Ortodoksyjni rabini z Izraela, Stanów Zjednoczonych i kilku państw europejskich opublikowali 3 grudnia 2015 roku Oświadczenie ("Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami" -"To Do the Will of Our Father in Heaven:  Toward a...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (64)
   Szulchan Aruch (109:2) postanawia, że ten, kto spóźnił się do synagogi i stracił okazję odmówienia po cichu Amidy razem ze społecznością, nadal może mieć zasługę modlenia się z kongregacją poprzez odmówienie Amidy słowo po słowie z chazanem. Kiedy obaj skończą brachę Mechaje ha-mejtim,...
 • Cel nie uświęca środków
  W Dewarim (Księga Powtórzonego Prawa) 16:20 napotykamy na zupełnie wyjątkową sytuację: ten sam rzeczownik jest tu powtórzony dwa razy w całkiem bezpośrednim sąsiedztwie "Cedek cedek tirdof".  Dlaczego słowo "sprawiedliwość" (cedek) jest tu powtórzone? Jak można to przetłumaczyć?W tłumaczeniu...
 • Rabin Jehoshua Ellis
  Parszę z tego tygodnia możemy uznać za prolog do Chanuki. Zestawiając razem tę parszę oraz Chanukę, Tora naucza nas czegoś dodatkowego. Podczas Chanuki świętujemy nasze zwycięstwo nad Grekami, zwycięstwo które osiągnęliśmy dopiero po latach duchowego i fizycznego uciemiężenia. Dzięki powstaniu...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (63)
  Szulchan Aruch (101) orzeka, że w czasie odmawiania Amidy trzeba poruszać ustami i wymawiać słowa; artykułowanie słów w myśli nie konstytuuje wypełnienia obowiązku, świadczy o tym wers nt. modlitwy Chany, matki proroka Szmuela: “Jedynie poruszała ustami (...)” (I Szmuela 1:13). Wspomniane...
 • Rabin Avi Baumol. Shavei Israel.
  Co to jest cud chanukowy?Większość z nas powie, że ma coś wspólnego z olejem i z tym, że nie spalił się on w ciągu ośmiu dni. Tego uczono nas, gdy byliśmy dziećmi i tak też to rozumiemy jako dorośli, czyli pojmujemy Chanukę jako “festiwal światła”. Cały dzień kręci się wokół Menory a zapalanie...
 • W niedzielę 6 grudnia 2015 roku wieczorem zapalamy pierwszą chanukową świeczkę lub oliwną lampkę.
  Następne - każdego, kolejnego dnia o jedną więcej. Razem - przez osiem dni. Chanuka kończy się po zachodzie słońca 14 grudnia •Co zapalamy?Zapalane mogą być lampki oliwne lub świece. Jeżeli wybieramy lampę oliwną, to w zasadzie każdy rodzaj oleju jest akceptowany, jakkolwiek olej z oliwek...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (62)
  Pewnego razu jakiś człowiek wszedł do bet midraszu i spytał jakiegoś studenta, gdzie jest rabin. Student odparł: "Mój rabin udał się ze swymi kolegami na brit mila do synagogi". Gość poprosił studenta, by uściślił, jakich kolegów ma na myśli. Okazało się, że owi "koledzy" są rabinami, i to nie...
 • Rabin Yehoshua Ellis
   Czcij matkę i ojca swego, to jest jedno z dziesięciu przykazań oraz jedna z micw,  które zapewniają nam nagrodę zarówno w tym jak i przyszłym świecie. Tora i nasza tradycja przykładają szczególne znaczenie do tej micwy. Sam B-g zwraca się do Jakowa, by powrócił do kraju swojego ojca,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (61)
  Przy okazji dzisiejszego odcinka naszej książki należy wyjaśnić, że w synagogach sefardyjskich zwój Tory jest podnoszony i pokazywany zebranym przed czytaniem. W synagogach aszkenazyjskich – jak wiadomo – zwój podnosi się i pokazuje po skończeniu czytania Tory.  Masechet Sofrim (rozdz. 14)...
 • Historia całej ludzkości jest historią emigracji i imigracji.
  Judaizm nakazuje kochać i dobrze traktować "obcego". "Będziecie kochać obcych, bo byliście obcymi w ziemi Egiptu" (Dewarim 10:19)]. Nakazuje właśnie dlatego, że wie, iż w naturze człowieka leży nieufność wobec obcych, innych. Poza tym każdego człowieka należy osądzać indywidualnie i odnosi się to...
 • Rabin Avi Baumol. 20/11/2015
  Uciekając przed największą tragedią jaka dotknęła go w życiu, młody Jakow zmaga się zarówno z zewnętrznymi przeszkodami jak i demonami, które sam obudził własną wyobraźnią. Chowa się w ciemnym, ponurym lasie, by tam przeczekać noc.Dlaczego? Otóż jego brat szuka go by go zabić. Z jakimi myślami bił...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (60)
    Czy ten, kto znalazłszy się w szatni synagogi, zauważy, że jego płaszcz lub kalosze znikły, i spostrzeże inny płaszcz lub inne kalosze, może ich użyć, bo prawdopodobnie ich właściciel omyłkowo wziął jego rzeczy? Poskim (autorytety halachiczne) piszą, że wg praw nakreślonych w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (59)
  Gemara w masechet Szabat (94) ustanawia fundamentalną zasadę dot. praw przenoszenia w szabat w przestrzeni publicznej: “chaj nose et asmo” (Istota żywa niesie samą siebie). Oznacza to, że ten, kto w szabat w przestrzeni publicznej przenosi żywe zwierzę czy żywą osobę, nie łamie zapisanego w...
 • Więcej niż 'cedaka'
  Cedaka [dobroczynność wyrażana datkami pieniężnymi] jest przeznaczona dla biednych, żywych i jest limitowana (nie należy dawać więcej, niż się powinno w stosunku do dochodów [maks. 20%]).To, co w judaizmie nazywa się gemilut chasadim, nie podlega takim ograniczeniom. Mędrcy Talmudu twierdzą, że...
 • Rabin Avi Baumol 5/11/2015
  Ile razy zdarzało nam się zorientować: “Nie powinienem był nigdy dopuścić do zaprzepaszczenia takiej szansy, czy to biznesowej, czy to w kwestii domowej, rodzinnej, szkolnej czy miłosnej.” Zbyt często pozwalamy aby coś przeszło nam koło nosa.Ale ile razy robimy to samo w odniesieniu do naszego...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (58)
  Na poziomie praw Tory – noszenie biżuterii w szabat w przestrzeni publicznej nie pociąga za sobą złamania żadnego zakazu. Biżuteria ma status równy ubraniu i jej noszenie – podobnie jak noszenie na sobie odzieży – nie jest rozumiane jako “przenoszenie”, a więc nie mamy do czynienia z łamaniem...
 • Czy w judaizmie istnieje odpowiednik Dnia Zadusznego - "Dnia Zmarłych" (lub katolickiego dnia "Wszystkich Świętych")? Czy można zapalić świeczkę na grobie Żyda w dzień 1 listopada? Skąd wziął się zwyczaj kładzenia kamyków na żydowskich grobach?
  1. W tradycji żydowskiej nie ma odpowiednika Zaduszek ani katolickiego Dnia Wszystkich Świętych. Modlitwę za zmarłych - Jizkor (dosłownie: "pamiętaj"), odmawia się w synagodze cztery razy w roku: w Jom Kipur, ostatni dzień Sukot, a także w Pesach i Szawout. Natomiast pamięci zmarłego poświęcony...

Strony