Judaizm

 • Rabin Dawid Szychowski
  Kiedy otwieram książkę i czytam w pierwszym wersie ‘Życie Sary’ czego oczekuję? Opowieści o życiu Sary. Zamiast tego, co jest napisane w pierwszym wersie parszy Chajej Sara? Pojawia się wiadomość, że Sara umarła. To znaczy, że życie Sary rozpoczęło się po jej śmierci. A to dlatego, że śmierć Sary...
 • CHAJE SARA
   Parasza Chaje Sara opowiada o dwóch istotnych wydarzeniach: o śmierci Sary i wynajdywaniu przez Awrahama właściwego miejsca pochówku jej ciała oraz – w dalszej części – o wyprawie Eliezera w poszukiwaniu żony dla Icchaka. Skupmy się na pierwszym temacie.Awraham był bardzo przenikliwym...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (98)
   Oto przed zachodem słońca w piątkowe popołudnie zapomniało się włączyć światła czy też włączyć kuchenkę albo klimatyzację – wtedy, gdy zachodzi słońce, nie wolno włączyć świateł czy innego urządzenia ani też wykonywać żadnej innej czynności zabronionej w szabat. Dotyczy to i czynności...
 • Wajera
   Pod sam koniec paraszy Wajera znajdujemy opis Akedat Icchak, „Związania Icchaka”, czyli testu wiary przeprowadzonego nad Awrahamem. Ponownie pojawia się wyrażenie Lech Lecha (Rdz. 22:2) – „idź do siebie, zmierzaj ku sobie, dotrzyj wgłąb siebie” – zatem Awraham uznał, że owe wezwanie do...
 • 14 listopada 2016
    W Torze, w pierwszej księdze, w opisie stwarzania świata, czytamy:"I uczynił Bóg dwa ogromne światła - większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą". "Wajaas Elohim et-szenej hameorot hagdolim et-hamaor hagadol le-memszelet hajom weet hamaor hakaton le-...
 • Lech Lecha
   1) Wyrażenie Lech Lecha (Rdz 12:1) „Idź dla siebie” lub „Idź ku sobie” stanowi imperatyw dla Awrahama, by zerwał z dotychczasowym życiem i wyruszył w podróż – chodzi tu o wędrówkę zarówno w rozumieniu geograficznym jak i wewnętrzną drogę ku własnemu jestestwu. Baal Haturim (r. Jaakow ben...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (97)
  Czy w szabat wolno ucierać miękkie pokarmy na papkę?Jedna z 39 prac zakazanych w szabat to tochen – mielenie. W zasadzie mielenie rozumie się jako przetwarzanie jednego większego obiektu w wiele mniejszych obiektów. Dla przykładu mielenie cynamonu polega na przeobrażeniu laski cynamonowej w mnóstwo...
 • Noach
   I1) „Arka” w hebrajskim oryginale to tewa. W Torze pojawia się jako „arka” w kontekście tranzycji Noacha przez wody potopu, ze świata ginącego do tego, który ma dopiero nastać. Po raz kolejny pojawia się tewa jako „koszyk” w kontekście tranzycji Moszego przez wody Nilu, z miejsca gdzie czekał...
 • Słuchowisko
  https://drive.google.com/file/d/0B8EMSR0knttWMmhzTG85ZGhzX28/view
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (96)
    Szulchan Aruch (320) kodyfikuje podany w Torze zakaz schita, który zabrania w szabat wyciskania soku z winogron i oliwek. Czy ów zakaz dotyczy także sytuacji, gdy w szabat wysysa się sok z owocu, czy też może halacha w tej kwestii czyni rozróżnienie pomiędzy wyciskaniem soku w ręku a...
 • Bereszit
   Z komentarza RaMBaNa (r. Mosze ben Nachman, 1194-1270), wiemy, że Haszem stworzył świat, wyciągając go z nicości. Poprzez swoją Mądrość i Zrozumienie, jak mówi wers: „Przez Mądrość ustanowił Haszem świat, mocą Zrozumienia uczynił niebo” (Ks. Przysłów 3:19). Mądrość, jako narzędzie twórcze,...
 • Rabin Avi Baumol
   Jest coś pocieszającego w tym, że czytamy pierwszy fragment Tory tego samego dnia, którego kończymy roczny cykl! Według tradycji żydowskiej, Ezdrasz po powrocie z Babilonu do Izraela w IV wieku, wprowadził zwyczaj cotygodniowego czytania Tory. W ten sposób wypełniamy biblijne przykazanie, że...
 • Branie lulawu.
  Ważną micwą (przykazaniem) w zaczynające się dziś (niedziela, 16 października 2016) po zachodzie słońca święto Sukot jest tzw. "branie lulawu". Lulaw jest to gałąź palmy, ale określenie "branie lulawu" dotyczy owocu etrogu (podobny do cytryny) i gałęzi palmowej (palma daktylowa) powiązanej w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (95)
   Czy osoba, która zapisała coś na dłoni, np. numer telefonu, i nie zmyła atramentu przed nadejściem szabatu – może w czasie szabatu robić natilat jadaim? Skoro zapisane na dłoniach słowa czy cyfry mogą się zmyć w wyniku obmywania rąk, można by pomyśleć, że skutkiem netilat jadaim będzie...
 • Obyście byli zapisani w księdze życia na przyszły rok.
 • "Najpierw napraw siebie, później naprawiaj innych"
  Najważniejszym aspektem jednej z podstawowych idei judaizmu, czyli TIKUN OLAM (Naprawiania Świata), jest przekonanie, że prawdziwie skuteczne, głębokie i trwałe naprawianie świata trzeba koniecznie zaczynać od SIEBIE SAMEGO ["Najpierw napraw siebie, później naprawiaj innych" (Talmud, Bawa Mecija...
 • Nowy Rok w żydowskim kalendarzu
   W niedzielę 2 października (2016), po zachodzie słońca, świętem Rosz Haszana zaczyna się 5777 rok żydowskiego kalendarza. Rosz Haszana (dosłownie: głowa roku) jest świętem, które najbardziej ze wszystkich żydowskich świąt wykracza w swoim głębokim sensie także poza sprawy żydowskie i poza...
 • Rabin Dawid Szychowski. 29 września 2016.
  To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się...
 • “Nigdy bogobojny człowiek nie będzie…” – Rozważania nad całokształtem paraszy Ki Tawo
  „To są słowa Przymierza, które nakazał Bóg zawrzeć Mojżeszowi z Izraelitami w kraju Moabu, oprócz Przymierza, jakie zawarł z nimi na Horebie”.Parsza przedstawia nam kulminacyjny punkt mowy Mojżesza, streszczenie i przekaz całej Księgi Powtórzonego Prawa: dwadzieścia pięć rozdziałów zachęty,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (94)
  Czy można w szabat w swoim domu użyć środka owadobójczego w sprayu?Jedną z trzydziestu dziewięciu zakazanych prac w szabat jest ha-szochet (zarzynanie zwierząt), która zawiera w sobie wszelkie przypadki netilat neszama – odbierania życia jakiegokolwiek stworzenia. Tak więc w szabat nie wolno...

Strony