Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (68)
  Czy wolno Żydowi poprosić w szabat nie-Żyda, by przyniósł z samochodu jakąś rzecz, której zapomniał wziąć? Np. czy może poprosić o przyniesienie talitu lub zakupionego na szabat picia lub jedzenia, które omyłkowo tam zostały? Żyd oczywiście nie może otworzyć drzwi lub bagażnika. Ale czy może...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 7 stycznia 2016
  B-g zesłał różnorodne plagi; ich głównym celem było uwolnienie Izraela z niewoli Egipskiej. Było to jednak złożone przedsięwzięcie i plagi musiały zostać do niego dopasowane. Dlaczego B-g wybiera właśnie te, a nie inne uciążliwości? Po pierwsze, B-g chciał ubezwłasnowolnić symbole, w których...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (67)
   Jedną z 39 prac zakazanych w szabat jest pisanie. Rabin Icchak z Wiednia w dziele Or Zarua twierdzi, że pochodzący z Tory zakaz dotyczy tylko pisania ktaw aszurit – hebrajskich liter w kształcie charakterystycznym dla zwoju Tory. Wg tej opinii, pisanie w innych językach – także w standardowym...
 • Zasłużyć sobie na dobre imię
  Imiona są ważne. Określają nas, wyróżniają nas od innych; ale także dają nam możliwość, by wypełnić nasze przeznaczenie. Sefer Szemot zaczyna się od imion; w zasadzie Tora poświęca sporo uwagi imionom dzieci, miejsc, a nawet bitew. Być może chce abyśmy dostrzegli niepowtarzalność każdego...
 • 01. 01. 2016
  Za moment pierwszy dzień nowego roku 2016. Roku świeckiego, "administracyjnego" - w kalendarzu wywodzącym się przede wszystkim z tradycji rzymskiej. Bowiem jego pierwowzorem jest kalendarz juliański, opracowany na polecenie Juliusza Cezara w 45 roku przed 'wspólną erą'. Nowy Rok...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (66)
   Szulchan Aruch (141:1) orzeka, że ten, kto czyta ze zwoju Tory, oraz ten, kto jest do niej wezwany – w czasie czytania muszą stać. Nie wolno im siedzieć ani nawet opierać się o ścianę czy jakikolwiek mebel. Odczytywanie przez nas Tory musi odzwierciedlać strach i drżenie, które towarzyszyły...
 • Rabin Yehoshua Ellis 24.12.2015
   To już koniec. W tym tygodniu żegnamy się z Izraelem, jego charakterem i Ziemią. Raszi komentując paraszę powiedział, że natychmiast po śmierci Jakuba, Egipcjanie rozpoczęli manipulacje, które w rezultacie doprowadziły do naszego zniewolenia. Jakub, jako dobry ojciec, chcąc ochronić swoich...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (65)
   Szulchan Aruch (Orach Chaim 128) powołując się na końcowy fragment masechet Rosz Ha-Szana, oświadcza, że błogosławieństwo birkat kohanim odmawiane w synagodze jest nieskuteczne w przypadku tych osób, które stoją za kohanim. Ustanawiając micwę birkat kohanim, Tora pisze (Ba-Midbar 6:23): “...
 • Dokument o potencjalnie historycznym znaczeniu!
   Ortodoksyjni rabini z Izraela, Stanów Zjednoczonych i kilku państw europejskich opublikowali 3 grudnia 2015 roku Oświadczenie ("Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami" -"To Do the Will of Our Father in Heaven:  Toward a...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (64)
   Szulchan Aruch (109:2) postanawia, że ten, kto spóźnił się do synagogi i stracił okazję odmówienia po cichu Amidy razem ze społecznością, nadal może mieć zasługę modlenia się z kongregacją poprzez odmówienie Amidy słowo po słowie z chazanem. Kiedy obaj skończą brachę Mechaje ha-mejtim,...
 • Cel nie uświęca środków
  W Dewarim (Księga Powtórzonego Prawa) 16:20 napotykamy na zupełnie wyjątkową sytuację: ten sam rzeczownik jest tu powtórzony dwa razy w całkiem bezpośrednim sąsiedztwie "Cedek cedek tirdof".  Dlaczego słowo "sprawiedliwość" (cedek) jest tu powtórzone? Jak można to przetłumaczyć?W tłumaczeniu...
 • Rabin Jehoshua Ellis
  Parszę z tego tygodnia możemy uznać za prolog do Chanuki. Zestawiając razem tę parszę oraz Chanukę, Tora naucza nas czegoś dodatkowego. Podczas Chanuki świętujemy nasze zwycięstwo nad Grekami, zwycięstwo które osiągnęliśmy dopiero po latach duchowego i fizycznego uciemiężenia. Dzięki powstaniu...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (63)
  Szulchan Aruch (101) orzeka, że w czasie odmawiania Amidy trzeba poruszać ustami i wymawiać słowa; artykułowanie słów w myśli nie konstytuuje wypełnienia obowiązku, świadczy o tym wers nt. modlitwy Chany, matki proroka Szmuela: “Jedynie poruszała ustami (...)” (I Szmuela 1:13). Wspomniane...
 • Rabin Avi Baumol. Shavei Israel.
  Co to jest cud chanukowy?Większość z nas powie, że ma coś wspólnego z olejem i z tym, że nie spalił się on w ciągu ośmiu dni. Tego uczono nas, gdy byliśmy dziećmi i tak też to rozumiemy jako dorośli, czyli pojmujemy Chanukę jako “festiwal światła”. Cały dzień kręci się wokół Menory a zapalanie...
 • W niedzielę 6 grudnia 2015 roku wieczorem zapalamy pierwszą chanukową świeczkę lub oliwną lampkę.
  Następne - każdego, kolejnego dnia o jedną więcej. Razem - przez osiem dni. Chanuka kończy się po zachodzie słońca 14 grudnia •Co zapalamy?Zapalane mogą być lampki oliwne lub świece. Jeżeli wybieramy lampę oliwną, to w zasadzie każdy rodzaj oleju jest akceptowany, jakkolwiek olej z oliwek...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (62)
  Pewnego razu jakiś człowiek wszedł do bet midraszu i spytał jakiegoś studenta, gdzie jest rabin. Student odparł: "Mój rabin udał się ze swymi kolegami na brit mila do synagogi". Gość poprosił studenta, by uściślił, jakich kolegów ma na myśli. Okazało się, że owi "koledzy" są rabinami, i to nie...
 • Rabin Yehoshua Ellis
   Czcij matkę i ojca swego, to jest jedno z dziesięciu przykazań oraz jedna z micw,  które zapewniają nam nagrodę zarówno w tym jak i przyszłym świecie. Tora i nasza tradycja przykładają szczególne znaczenie do tej micwy. Sam B-g zwraca się do Jakowa, by powrócił do kraju swojego ojca,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (61)
  Przy okazji dzisiejszego odcinka naszej książki należy wyjaśnić, że w synagogach sefardyjskich zwój Tory jest podnoszony i pokazywany zebranym przed czytaniem. W synagogach aszkenazyjskich – jak wiadomo – zwój podnosi się i pokazuje po skończeniu czytania Tory.  Masechet Sofrim (rozdz. 14)...
 • Historia całej ludzkości jest historią emigracji i imigracji.
  Judaizm nakazuje kochać i dobrze traktować "obcego". "Będziecie kochać obcych, bo byliście obcymi w ziemi Egiptu" (Dewarim 10:19)]. Nakazuje właśnie dlatego, że wie, iż w naturze człowieka leży nieufność wobec obcych, innych. Poza tym każdego człowieka należy osądzać indywidualnie i odnosi się to...
 • Rabin Avi Baumol. 20/11/2015
  Uciekając przed największą tragedią jaka dotknęła go w życiu, młody Jakow zmaga się zarówno z zewnętrznymi przeszkodami jak i demonami, które sam obudził własną wyobraźnią. Chowa się w ciemnym, ponurym lasie, by tam przeczekać noc.Dlaczego? Otóż jego brat szuka go by go zabić. Z jakimi myślami bił...

Strony