Judaizm

 • Już za kilka dni - CHANUKA (zaczyna się wieczorem 24 grudnia).
   Po śmierci Aleksandra Wielkiego w 320 roku p.n.e. jego imperium zostało podzielone i oddane pod kontrolę generałów. Władzę nad Syrią i Judeą przejęła dynastia Seleucydów. Narzucili oni mieszkańcom tych ziem kulturę grecką i zwalczali żydowską religię, kulturę i tradycję. Odpowiedzią na...
 • WAJISZLACH
   1) Na początku paraszy, gdy Jaakow wie już o czekającym go trudnym spotkaniu z Esawem, prosi Haszem o pomoc w tej sprawie. Pada zdanie: „Bowiem wraz z moją laską przekroczyłem Jarden” (Rdz 32:11). Gdyby chodziło tu o standardowy sens, wyrażenie brzmiałoby: „wspierając się na mojej lasce...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (101)
   Jaką brachę odmawia się, kiedy spożywa się płatki kukurydziane?Podstawowa zasada halachiczna stanowi, że jeśli produkt spożywczy w wyniku procesu technologicznego staje się niemożliwy do zidentyfikowania, traci swój status i wymaga odmówienia brachy dla ogólnych produktów: szehakol. Tak więc...
 • WAJECE
    1) „I dotarł [Jaakow] na miejsce” (Rdz 28:11). Słowo wa-jifga oznacza dosłownie „zderzył się boleśnie”, „uderzył”. Bezokolicznik lifgoa znaczy „uderzyć, zranić, zadać ból”, a znany z współczesnych gazet izraelskich1 rzeczownik odczasownikowy pigua to „zamach terrorystyczny”. Widzimy...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (100)
   Czy osoba, która już wcześniej odmówiła birkat ha-lewana, może powtórzyć tę brachę, by ten, kto z jakichkolwiek powodów jeszcze jej nie odmówił, mógł jej wysłuchać, odpowiedzieć amen i tym samym wypełnić swój obowiązek?Ogólna zasada halachiczna stanowi: ke-wan sze-jaca moci – nawet jeśli ktoś...
 • TOLDOT
   Współczesny człowiek w większości zatracił rozumienie konceptu mocy wypowiedzianego, intencjonalnego słowa. Formalne potwierdzenie czegoś (amen = „zaiste, tak jest bezsprzecznie!” 1 ) i zrytualizowana wypowiedź życzeniowa lub projektująca przyszłość (bracha – tzw. „błogosławieństwo”)...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (99)
   Istnieje wymóg, by co miesiąc odmawiać birkat ha-lewana możliwie najwcześniej począwszy od siódmego dnia wypadającego po molad (pierwszym pojawieniu się nowego księżyca) aż do piętnastego dnia miesiąca. Nie wolno odmawiać brachy, jeśli nie widać księżyca. Kiedy więc księżyc jest zakryty przez...
 • Rabin Dawid Szychowski
  Kiedy otwieram książkę i czytam w pierwszym wersie ‘Życie Sary’ czego oczekuję? Opowieści o życiu Sary. Zamiast tego, co jest napisane w pierwszym wersie parszy Chajej Sara? Pojawia się wiadomość, że Sara umarła. To znaczy, że życie Sary rozpoczęło się po jej śmierci. A to dlatego, że śmierć Sary...
 • CHAJE SARA
   Parasza Chaje Sara opowiada o dwóch istotnych wydarzeniach: o śmierci Sary i wynajdywaniu przez Awrahama właściwego miejsca pochówku jej ciała oraz – w dalszej części – o wyprawie Eliezera w poszukiwaniu żony dla Icchaka. Skupmy się na pierwszym temacie.Awraham był bardzo przenikliwym...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (98)
   Oto przed zachodem słońca w piątkowe popołudnie zapomniało się włączyć światła czy też włączyć kuchenkę albo klimatyzację – wtedy, gdy zachodzi słońce, nie wolno włączyć świateł czy innego urządzenia ani też wykonywać żadnej innej czynności zabronionej w szabat. Dotyczy to i czynności...
 • Wajera
   Pod sam koniec paraszy Wajera znajdujemy opis Akedat Icchak, „Związania Icchaka”, czyli testu wiary przeprowadzonego nad Awrahamem. Ponownie pojawia się wyrażenie Lech Lecha (Rdz. 22:2) – „idź do siebie, zmierzaj ku sobie, dotrzyj wgłąb siebie” – zatem Awraham uznał, że owe wezwanie do...
 • 14 listopada 2016
    W Torze, w pierwszej księdze, w opisie stwarzania świata, czytamy:"I uczynił Bóg dwa ogromne światła - większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą". "Wajaas Elohim et-szenej hameorot hagdolim et-hamaor hagadol le-memszelet hajom weet hamaor hakaton le-...
 • Lech Lecha
   1) Wyrażenie Lech Lecha (Rdz 12:1) „Idź dla siebie” lub „Idź ku sobie” stanowi imperatyw dla Awrahama, by zerwał z dotychczasowym życiem i wyruszył w podróż – chodzi tu o wędrówkę zarówno w rozumieniu geograficznym jak i wewnętrzną drogę ku własnemu jestestwu. Baal Haturim (r. Jaakow ben...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (97)
  Czy w szabat wolno ucierać miękkie pokarmy na papkę?Jedna z 39 prac zakazanych w szabat to tochen – mielenie. W zasadzie mielenie rozumie się jako przetwarzanie jednego większego obiektu w wiele mniejszych obiektów. Dla przykładu mielenie cynamonu polega na przeobrażeniu laski cynamonowej w mnóstwo...
 • Noach
   I1) „Arka” w hebrajskim oryginale to tewa. W Torze pojawia się jako „arka” w kontekście tranzycji Noacha przez wody potopu, ze świata ginącego do tego, który ma dopiero nastać. Po raz kolejny pojawia się tewa jako „koszyk” w kontekście tranzycji Moszego przez wody Nilu, z miejsca gdzie czekał...
 • Słuchowisko
  https://drive.google.com/file/d/0B8EMSR0knttWMmhzTG85ZGhzX28/view
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (96)
    Szulchan Aruch (320) kodyfikuje podany w Torze zakaz schita, który zabrania w szabat wyciskania soku z winogron i oliwek. Czy ów zakaz dotyczy także sytuacji, gdy w szabat wysysa się sok z owocu, czy też może halacha w tej kwestii czyni rozróżnienie pomiędzy wyciskaniem soku w ręku a...
 • Bereszit
   Z komentarza RaMBaNa (r. Mosze ben Nachman, 1194-1270), wiemy, że Haszem stworzył świat, wyciągając go z nicości. Poprzez swoją Mądrość i Zrozumienie, jak mówi wers: „Przez Mądrość ustanowił Haszem świat, mocą Zrozumienia uczynił niebo” (Ks. Przysłów 3:19). Mądrość, jako narzędzie twórcze,...
 • Rabin Avi Baumol
   Jest coś pocieszającego w tym, że czytamy pierwszy fragment Tory tego samego dnia, którego kończymy roczny cykl! Według tradycji żydowskiej, Ezdrasz po powrocie z Babilonu do Izraela w IV wieku, wprowadził zwyczaj cotygodniowego czytania Tory. W ten sposób wypełniamy biblijne przykazanie, że...
 • Branie lulawu.
  Ważną micwą (przykazaniem) w zaczynające się dziś (niedziela, 16 października 2016) po zachodzie słońca święto Sukot jest tzw. "branie lulawu". Lulaw jest to gałąź palmy, ale określenie "branie lulawu" dotyczy owocu etrogu (podobny do cytryny) i gałęzi palmowej (palma daktylowa) powiązanej w...

Strony