Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (97)
  Czy w szabat wolno ucierać miękkie pokarmy na papkę?Jedna z 39 prac zakazanych w szabat to tochen – mielenie. W zasadzie mielenie rozumie się jako przetwarzanie jednego większego obiektu w wiele mniejszych obiektów. Dla przykładu mielenie cynamonu polega na przeobrażeniu laski cynamonowej w mnóstwo...
 • Noach
   I1) „Arka” w hebrajskim oryginale to tewa. W Torze pojawia się jako „arka” w kontekście tranzycji Noacha przez wody potopu, ze świata ginącego do tego, który ma dopiero nastać. Po raz kolejny pojawia się tewa jako „koszyk” w kontekście tranzycji Moszego przez wody Nilu, z miejsca gdzie czekał...
 • Słuchowisko
  https://drive.google.com/file/d/0B8EMSR0knttWMmhzTG85ZGhzX28/view
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (96)
    Szulchan Aruch (320) kodyfikuje podany w Torze zakaz schita, który zabrania w szabat wyciskania soku z winogron i oliwek. Czy ów zakaz dotyczy także sytuacji, gdy w szabat wysysa się sok z owocu, czy też może halacha w tej kwestii czyni rozróżnienie pomiędzy wyciskaniem soku w ręku a...
 • Bereszit
   Z komentarza RaMBaNa (r. Mosze ben Nachman, 1194-1270), wiemy, że Haszem stworzył świat, wyciągając go z nicości. Poprzez swoją Mądrość i Zrozumienie, jak mówi wers: „Przez Mądrość ustanowił Haszem świat, mocą Zrozumienia uczynił niebo” (Ks. Przysłów 3:19). Mądrość, jako narzędzie twórcze,...
 • Rabin Avi Baumol
   Jest coś pocieszającego w tym, że czytamy pierwszy fragment Tory tego samego dnia, którego kończymy roczny cykl! Według tradycji żydowskiej, Ezdrasz po powrocie z Babilonu do Izraela w IV wieku, wprowadził zwyczaj cotygodniowego czytania Tory. W ten sposób wypełniamy biblijne przykazanie, że...
 • Branie lulawu.
  Ważną micwą (przykazaniem) w zaczynające się dziś (niedziela, 16 października 2016) po zachodzie słońca święto Sukot jest tzw. "branie lulawu". Lulaw jest to gałąź palmy, ale określenie "branie lulawu" dotyczy owocu etrogu (podobny do cytryny) i gałęzi palmowej (palma daktylowa) powiązanej w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (95)
   Czy osoba, która zapisała coś na dłoni, np. numer telefonu, i nie zmyła atramentu przed nadejściem szabatu – może w czasie szabatu robić natilat jadaim? Skoro zapisane na dłoniach słowa czy cyfry mogą się zmyć w wyniku obmywania rąk, można by pomyśleć, że skutkiem netilat jadaim będzie...
 • Obyście byli zapisani w księdze życia na przyszły rok.
 • "Najpierw napraw siebie, później naprawiaj innych"
  Najważniejszym aspektem jednej z podstawowych idei judaizmu, czyli TIKUN OLAM (Naprawiania Świata), jest przekonanie, że prawdziwie skuteczne, głębokie i trwałe naprawianie świata trzeba koniecznie zaczynać od SIEBIE SAMEGO ["Najpierw napraw siebie, później naprawiaj innych" (Talmud, Bawa Mecija...
 • Nowy Rok w żydowskim kalendarzu
   W niedzielę 2 października (2016), po zachodzie słońca, świętem Rosz Haszana zaczyna się 5777 rok żydowskiego kalendarza. Rosz Haszana (dosłownie: głowa roku) jest świętem, które najbardziej ze wszystkich żydowskich świąt wykracza w swoim głębokim sensie także poza sprawy żydowskie i poza...
 • Rabin Dawid Szychowski. 29 września 2016.
  To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się...
 • “Nigdy bogobojny człowiek nie będzie…” – Rozważania nad całokształtem paraszy Ki Tawo
  „To są słowa Przymierza, które nakazał Bóg zawrzeć Mojżeszowi z Izraelitami w kraju Moabu, oprócz Przymierza, jakie zawarł z nimi na Horebie”.Parsza przedstawia nam kulminacyjny punkt mowy Mojżesza, streszczenie i przekaz całej Księgi Powtórzonego Prawa: dwadzieścia pięć rozdziałów zachęty,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (94)
  Czy można w szabat w swoim domu użyć środka owadobójczego w sprayu?Jedną z trzydziestu dziewięciu zakazanych prac w szabat jest ha-szochet (zarzynanie zwierząt), która zawiera w sobie wszelkie przypadki netilat neszama – odbierania życia jakiegokolwiek stworzenia. Tak więc w szabat nie wolno...
 • Opr. Paweł Jędrzejewski
  Mędrcy odpowiadają na pytanie, co to jest mądrość:mądrość to zdolność do dokonania właściwego wyboru moralnego w sytuacji, w której pojawiają się różne możliwości postępowania.(Malbim)Czy świadomość, że istnieje Bóg i "zna wszystkie uczynki i myśli człowieka", oraz "nagradza dobrem tych, którzy...
 • Rabin Dawid Szychowski. 15 września 2016
  Życie! Jego ciagłość oraz unieważnienie wszystkiego, co może tej ciągłości przeszkodzić, jest motywem przewodnim przykazań, które znajdujemy w paraszy Ki Tece.Takie też jest przesłanie trzech przykazań przedstawionych w Księdze Rodzaju:Nie obsadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie było...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (93)
  Halachiczny termin kinjan chalipin odnosi się do barteru, a więc bezgotówkowej transakcji handlowej, w której strony wymieniają się towarami. W Choszen Miszpat  (202:1), jednej z części Szulchan Aruch, Maran (Josef Karo, autor Szulchan Aruch, 1488-1575 – przyp. M. Ł.) orzeka, że w przypadku...
 • Sędzia i policjant w nas
  “Szoftim veszotrim Titel Lecha bechol szearecha” – Ustanów sędziów i policjantów we wszystkich swoich bramach.Pszat, czyli proste i dosłowne rozumienie tekstu, który pojawia się na początku naszej parszy — zdaje się nawiązywać do wymiaru sprawiedliwości, który Izraelici są zobowiązani stworzyć w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (92)
   Szulchan Aruch (Choszen Miszpat 204:1) ustanawia halachiczną zasadę maot ejnan konot – zgodnie z którą przeniesienie własności zakupionego towaru nie następuje w chwili zapłaty. Nawet jeśli nabywca dokonuje zapłaty, mienie ciągle pozostaje własnością sprzedającego aż do chwili, gdy nabywca...
 • Rabin Dawid Szychowski. 1 września 2016
  Zbieranie iskier – ReeCzy dozwolone jest naśladowanie innych narodów w służbie Bogu?W Księdze Dewarim, w rozdziale 13:1 napisane jest “Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz.” Pytanie w jaki sposób rozumieć ten...

Strony