Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (63)
  Szulchan Aruch (101) orzeka, że w czasie odmawiania Amidy trzeba poruszać ustami i wymawiać słowa; artykułowanie słów w myśli nie konstytuuje wypełnienia obowiązku, świadczy o tym wers nt. modlitwy Chany, matki proroka Szmuela: “Jedynie poruszała ustami (...)” (I Szmuela 1:13). Wspomniane...
 • Rabin Avi Baumol. Shavei Israel.
  Co to jest cud chanukowy?Większość z nas powie, że ma coś wspólnego z olejem i z tym, że nie spalił się on w ciągu ośmiu dni. Tego uczono nas, gdy byliśmy dziećmi i tak też to rozumiemy jako dorośli, czyli pojmujemy Chanukę jako “festiwal światła”. Cały dzień kręci się wokół Menory a zapalanie...
 • W niedzielę 6 grudnia 2015 roku wieczorem zapalamy pierwszą chanukową świeczkę lub oliwną lampkę.
  Następne - każdego, kolejnego dnia o jedną więcej. Razem - przez osiem dni. Chanuka kończy się po zachodzie słońca 14 grudnia •Co zapalamy?Zapalane mogą być lampki oliwne lub świece. Jeżeli wybieramy lampę oliwną, to w zasadzie każdy rodzaj oleju jest akceptowany, jakkolwiek olej z oliwek...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (62)
  Pewnego razu jakiś człowiek wszedł do bet midraszu i spytał jakiegoś studenta, gdzie jest rabin. Student odparł: "Mój rabin udał się ze swymi kolegami na brit mila do synagogi". Gość poprosił studenta, by uściślił, jakich kolegów ma na myśli. Okazało się, że owi "koledzy" są rabinami, i to nie...
 • Rabin Yehoshua Ellis
   Czcij matkę i ojca swego, to jest jedno z dziesięciu przykazań oraz jedna z micw,  które zapewniają nam nagrodę zarówno w tym jak i przyszłym świecie. Tora i nasza tradycja przykładają szczególne znaczenie do tej micwy. Sam B-g zwraca się do Jakowa, by powrócił do kraju swojego ojca,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (61)
  Przy okazji dzisiejszego odcinka naszej książki należy wyjaśnić, że w synagogach sefardyjskich zwój Tory jest podnoszony i pokazywany zebranym przed czytaniem. W synagogach aszkenazyjskich – jak wiadomo – zwój podnosi się i pokazuje po skończeniu czytania Tory.  Masechet Sofrim (rozdz. 14)...
 • Historia całej ludzkości jest historią emigracji i imigracji.
  Judaizm nakazuje kochać i dobrze traktować "obcego". "Będziecie kochać obcych, bo byliście obcymi w ziemi Egiptu" (Dewarim 10:19)]. Nakazuje właśnie dlatego, że wie, iż w naturze człowieka leży nieufność wobec obcych, innych. Poza tym każdego człowieka należy osądzać indywidualnie i odnosi się to...
 • Rabin Avi Baumol. 20/11/2015
  Uciekając przed największą tragedią jaka dotknęła go w życiu, młody Jakow zmaga się zarówno z zewnętrznymi przeszkodami jak i demonami, które sam obudził własną wyobraźnią. Chowa się w ciemnym, ponurym lasie, by tam przeczekać noc.Dlaczego? Otóż jego brat szuka go by go zabić. Z jakimi myślami bił...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (60)
    Czy ten, kto znalazłszy się w szatni synagogi, zauważy, że jego płaszcz lub kalosze znikły, i spostrzeże inny płaszcz lub inne kalosze, może ich użyć, bo prawdopodobnie ich właściciel omyłkowo wziął jego rzeczy? Poskim (autorytety halachiczne) piszą, że wg praw nakreślonych w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (59)
  Gemara w masechet Szabat (94) ustanawia fundamentalną zasadę dot. praw przenoszenia w szabat w przestrzeni publicznej: “chaj nose et asmo” (Istota żywa niesie samą siebie). Oznacza to, że ten, kto w szabat w przestrzeni publicznej przenosi żywe zwierzę czy żywą osobę, nie łamie zapisanego w...
 • Więcej niż 'cedaka'
  Cedaka [dobroczynność wyrażana datkami pieniężnymi] jest przeznaczona dla biednych, żywych i jest limitowana (nie należy dawać więcej, niż się powinno w stosunku do dochodów [maks. 20%]).To, co w judaizmie nazywa się gemilut chasadim, nie podlega takim ograniczeniom. Mędrcy Talmudu twierdzą, że...
 • Rabin Avi Baumol 5/11/2015
  Ile razy zdarzało nam się zorientować: “Nie powinienem był nigdy dopuścić do zaprzepaszczenia takiej szansy, czy to biznesowej, czy to w kwestii domowej, rodzinnej, szkolnej czy miłosnej.” Zbyt często pozwalamy aby coś przeszło nam koło nosa.Ale ile razy robimy to samo w odniesieniu do naszego...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (58)
  Na poziomie praw Tory – noszenie biżuterii w szabat w przestrzeni publicznej nie pociąga za sobą złamania żadnego zakazu. Biżuteria ma status równy ubraniu i jej noszenie – podobnie jak noszenie na sobie odzieży – nie jest rozumiane jako “przenoszenie”, a więc nie mamy do czynienia z łamaniem...
 • Czy w judaizmie istnieje odpowiednik Dnia Zadusznego - "Dnia Zmarłych" (lub katolickiego dnia "Wszystkich Świętych")? Czy można zapalić świeczkę na grobie Żyda w dzień 1 listopada? Skąd wziął się zwyczaj kładzenia kamyków na żydowskich grobach?
  1. W tradycji żydowskiej nie ma odpowiednika Zaduszek ani katolickiego Dnia Wszystkich Świętych. Modlitwę za zmarłych - Jizkor (dosłownie: "pamiętaj"), odmawia się w synagodze cztery razy w roku: w Jom Kipur, ostatni dzień Sukot, a także w Pesach i Szawout. Natomiast pamięci zmarłego poświęcony...
 • Co mówi halacha?
  Kradzież traktowana jest przez żydowskie prawo religijne (halachę) bardzo rygorystycznie i jako wykroczenie absolutne, co oznacza że - jako złamanie zakazu Tory - nie ulega przedawnieniu, aż do czasu, gdy ukradziony przedmiot zostanie oddany jego właścicielowi lub do czasu, gdy zostanie...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (57)
    Czy w szabat w przestrzeni publicznej, w której nie ma eruwu, wolno poruszać się na wózku inwalidzkim lub iść o lasce? Wg halachy, osoba, która jest – nie daj, Boże! – niezdolna do poruszania się bez wózka inwalidzkiego, może poruszać się nim sama w szabat w przestrzeni...
 • Shavei Israel. Rabin Yehoshua Ellis
     Nasza parasza już w pierwszym pasuku mówi nam, że Noe - bohater naszej opowieści - był idealnym cadykiem w swoim pokoleniu. Podczas gdy większość komentatorów zgadza się co do pojęcia i znaczenia sformułowania “idealny cadyk”, to nadal trwa zacięta walka o znaczenie...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (56)
    Gemara w masechet Szabat (73-74) zajmuje się pojęciem mitasek w odniesieniu do szabatu, mianowicie sytuacją, gdy ktoś czyniąc coś dozwolonego, przypadkowo popełnia czyn zabroniony w szabat. Gemara podaje przykład osoby, która ma zamiar uciąć roślinę, która już została uprzednio...
 • Wykład rabina Sachy Pecarica
    Zapraszamy na wykład rabina Sachy Pecarica 'Jom Kipur 5776'https://vimeo.com/139889836
 • Jom ha-Kippurim, Święto Pojednania, Dzień Przebłagania
    Jom Kipur zaczyna się wraz z dziesiątym dniem miesiąca tiszri, czyli w tym roku (2015) - we wtorek, 22 września, po zachodzie słońca.Poprzedza go Erew Jom Kipur - dzień przeznaczony na ostateczną analizę swojego postępowania w minionym roku. Proces analizy przebiega przez wszystkie dni...

Strony