Judaizm

 • Miszpatim
   Haszem mówi do Israela (Wj. 23:20-21): „Oto wysyłam przed tobą anioła by ciebie strzegł na drodze. By cię przywiódł do miejsca, które ci przygotowałem. Strzeż się go, słuchaj jego głosu i nie buntuj się przeciw niemu, bo on nie wybaczy ci twoich przewin – bowiem Moje Imię jest w nim.”Raszi...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (107)
   Burekas jest kawałkiem ciasta (które przygotowuje się z albo z olejem, albo z margaryną) pieczonym z nadzieniem składającym się z sera, ziemniaków lub grzybów. Co do praw brachot, taka potrawa podpada pod halachiczną kategorię zw. pat ha-ba be-kisnin, zatem wymaga odmówienia brachy mezonot....
 • Jitro
   Kol ha-am roim et ha-kolot we-et ha-lapidim we-et kol ha-szofar we-et ha-har aszen wa-jar ha-am wa-jaunu wa-jamdu me-rachok, „Cały lud widział głosy i płomienie i dźwięk szofaru. Cała góra płonęła – widział to lud i drżał i stał w oddaleniu” (Wj. 20:15).Synestezja to stan lub zdolność, w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (106)
   Miszna w masechet Brachot (54a) stanowi, że ten, kto ujrzy się błyskawicę lub usłyszy grzmot, odmawia brachę ose maasej werejszit, która to bracha została skodyfikowana w Szulchan Aruch 227:1. Jednak Taz odnotowuje szeroko rozpowszechnioną praktykę odmawiania oddzielnej brachy nad grzmotami...
 • Beszalach
   Pod koniec paraszy czytamy o walce Israela z Amalekiem. Amalek zostaje „osłabiony” ale nie udaje się go pokonać całkowicie. Dlaczego? Ponieważ lud Israela był podzielony kłótniami, a ów podział wpłynął negatywnie na jedność Imienia JHWH na planie świata stworzenia i formowania (olam asija i...
 • Bo
   Pierwszą micwą, jaką lud Israela otrzymał od HaSzem w ramach zbiorowej świadomości, świeżo wykutej w zmaganiach z elohim Micrajim, był nakaz wyodrębnienia spośród innych dni miesiąca momentu tuż po nowiu, gdy na zachodnim niebie pokazuje się cienki sierp wstępującego księżyca (Wj 12:1-2)....
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (105)
   Riszonim (średniowieczne autorytety halachiczne) toczą dyskusję nad tym, czy bracha ha-moci odmawiana nad chlebem obejmuje także wodę, którą podaje się w czasie posiłku. Mianowicie czy ten, kto pije wodę w czasie posiłku, musi odmówić szehakol nad wodą, czy też woda została objęta brachą ha-...
 • Lista zawiera wyłącznie najważniejsze święta religijne oraz Jom Ha-Szoa.
   ....... LUTY* Tu biSzwat -  w roku 2017 zaczyna się z zachodem słońca w piątek, 10 lutego, a kończy o zmroku w sobotę, 11 lutego. Tu biSzwat oznacza „15 dzień miesiąca szwat”. Tu – wyraża liczbę 15 w hebrajskim. Piętnasty dzień miesiąca szwat jest Nowym Rokiem Drzew (Rosz Haszana...
 • WAERA
   Nigdy za mało powtarzać, że Tora opisuje rzeczywistość, w której istnieje Jeden Prawdziwy JHWH Elohim, połączony z jednym, wybranym ludem Israela szczególną więzią, oraz że owa rzeczywistość zamieszkiwana jest też przez inne ludy, praktykujące kult własnych elohim, z którymi łączą je swoiste...
 • Szmot
   Księgę Szmot, „Imiona” otwiera historia narodzin Moszego oraz wydarzeń z jego dorosłego życia. Skupmy się na epizodzie (Wj 2:11-15), który spowodował, że Mosze musiał uciekać z Micrajim i przez jakiś czas mieszkać w kraju Midjan. Mosze widzi, jak micrejski cięmieżyciel smaga biczem...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (104)
   Rabin Chaim Palachi w Kaf Ha-Chaim (24:58) przytacza za Sefer Chasidim (siman 829) podstawową zasadę dot. zachowania się przy stole, mianowicie należy dołożyć starań, by małe dzieci nie brały jedzenia z misek i tac rękoma. Jako że dzieci na ogół nie dbają o to, by ich ręce były czyste,...
 • Wajechi
   Parasza Wajechi zawiera opis błogosławieństw Jaakowa dla jego synów. Jeden z bardziej enigmatycznych wersów (Rdz 49:19), mówiących o plemieniu Gada, brzmi: Gad gedud jegudenu we-hu jagud akew, „Gad – najeźdźcy napierać nań będą, lecz to on będzie im deptać po piętach” 1 . Wyraźnie słychać w...
 • Wspólny mianownik: etyka
  W Torze Bóg trzy razy wybiera odpowiednich ludzi.Każdy z nich ma do zrealizowania specjalną misję.Pierwszy ma uratować ród człowieka i gatunki innych żywych istot przed zagładą (Potop). Drugi ma stać się "ojcem wielu narodów" wyznających Jednego Boga. Trzeci ma być posłańcem w dziele wyprowadzenia...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (103)
   Gemara w traktacie Brachot formułuje halachę, która zwalnia robotników z odmawiania pewnych części birkat ha-mazon. W starożytności bowiem pracodawcy niezwykle rygorystycznie traktowali czas przeznaczony pracownikom na jedzenie, dlatego też Mędrcy nakazali robotnikom raczej odmawianie...
 • Wajigasz
   1) Od momentu wkroczenia na scenę Josefa jako władcy Micrajim, towarzyszy mu liczba pięć:  Josef podaje Binjaminowi pięciokrotnie większą porcję jedzenia podczas seudy z braćmi. Bracia odbywają pięciokrotną podróż z Ziemi Israela do Micrajim, po raz ostatni sprowadzając ze sobą cały...
 • Mikec
   1) Imię litery mem, której wartość liczbowa wynosi 40, oznacza „wodę”. 40 jako „woda” oznacza w Torze pewien długi okres czasu: 40 dni potopu, 40 po potopie,  2 x 40 dni, które Mosze spędził z HaSzem na Synaju, 40 lat wędrówki Żydów po pustyni, itp. Innymi słowy, 40 oraz „woda” stanowią...
 • Wajeszew
   1) W kontekście historii Josefa i jego relacji do Jaakowa czytamy, że ten pierwszy miał identyczne oblicze jak drugi, jako że stanowił przedłużenie o jedną generację tożsamości praojca dwunastu synów (Raszi do Rdz. 37:2). Z komentarza do dalszego fragmentu Tory dowiadujemy się, iż podczas...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (102)
   Takie właśnie pytanie zostało postawione odnośnie przypadku pewnej osoby, która w czasie postu opacznie wzięła do ręki jedzenie i natychmiast po odmówieniu brachy uświadomiła sobie, że właśnie trwa post.  Czy powinna skosztować nieco jedzenia, aby błogosławieństwo nie miało statusu...
 • Już za kilka dni - CHANUKA (zaczyna się wieczorem 24 grudnia).
   Po śmierci Aleksandra Wielkiego w 320 roku p.n.e. jego imperium zostało podzielone i oddane pod kontrolę generałów. Władzę nad Syrią i Judeą przejęła dynastia Seleucydów. Narzucili oni mieszkańcom tych ziem kulturę grecką i zwalczali żydowską religię, kulturę i tradycję. Odpowiedzią na...
 • WAJISZLACH
   1) Na początku paraszy, gdy Jaakow wie już o czekającym go trudnym spotkaniu z Esawem, prosi Haszem o pomoc w tej sprawie. Pada zdanie: „Bowiem wraz z moją laską przekroczyłem Jarden” (Rdz 32:11). Gdyby chodziło tu o standardowy sens, wyrażenie brzmiałoby: „wspierając się na mojej lasce...

Strony