Judaizm

  • Bo
     Pierwszą micwą, jaką lud Israela otrzymał od HaSzem w ramach zbiorowej świadomości, świeżo wykutej w zmaganiach z elohim Micrajim, był nakaz wyodrębnienia spośród innych dni miesiąca momentu tuż po nowiu, gdy na zachodnim niebie pokazuje się cienki sierp wstępującego księżyca (Wj 12:1-2)....
  • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (105)
     Riszonim (średniowieczne autorytety halachiczne) toczą dyskusję nad tym, czy bracha ha-moci odmawiana nad chlebem obejmuje także wodę, którą podaje się w czasie posiłku. Mianowicie czy ten, kto pije wodę w czasie posiłku, musi odmówić szehakol nad wodą, czy też woda została objęta brachą ha-...
  • Lista zawiera wyłącznie najważniejsze święta religijne oraz Jom Ha-Szoa.
     ....... LUTY* Tu biSzwat -  w roku 2017 zaczyna się z zachodem słońca w piątek, 10 lutego, a kończy o zmroku w sobotę, 11 lutego. Tu biSzwat oznacza „15 dzień miesiąca szwat”. Tu – wyraża liczbę 15 w hebrajskim. Piętnasty dzień miesiąca szwat jest Nowym Rokiem Drzew (Rosz Haszana...
  • WAERA
     Nigdy za mało powtarzać, że Tora opisuje rzeczywistość, w której istnieje Jeden Prawdziwy JHWH Elohim, połączony z jednym, wybranym ludem Israela szczególną więzią, oraz że owa rzeczywistość zamieszkiwana jest też przez inne ludy, praktykujące kult własnych elohim, z którymi łączą je swoiste...
  • Szmot
     Księgę Szmot, „Imiona” otwiera historia narodzin Moszego oraz wydarzeń z jego dorosłego życia. Skupmy się na epizodzie (Wj 2:11-15), który spowodował, że Mosze musiał uciekać z Micrajim i przez jakiś czas mieszkać w kraju Midjan. Mosze widzi, jak micrejski cięmieżyciel smaga biczem...
  • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (104)
     Rabin Chaim Palachi w Kaf Ha-Chaim (24:58) przytacza za Sefer Chasidim (siman 829) podstawową zasadę dot. zachowania się przy stole, mianowicie należy dołożyć starań, by małe dzieci nie brały jedzenia z misek i tac rękoma. Jako że dzieci na ogół nie dbają o to, by ich ręce były czyste,...
  • Wajechi
     Parasza Wajechi zawiera opis błogosławieństw Jaakowa dla jego synów. Jeden z bardziej enigmatycznych wersów (Rdz 49:19), mówiących o plemieniu Gada, brzmi: Gad gedud jegudenu we-hu jagud akew, „Gad – najeźdźcy napierać nań będą, lecz to on będzie im deptać po piętach” 1 . Wyraźnie słychać w...
  • Wspólny mianownik: etyka
    W Torze Bóg trzy razy wybiera odpowiednich ludzi.Każdy z nich ma do zrealizowania specjalną misję.Pierwszy ma uratować ród człowieka i gatunki innych żywych istot przed zagładą (Potop). Drugi ma stać się "ojcem wielu narodów" wyznających Jednego Boga. Trzeci ma być posłańcem w dziele wyprowadzenia...
  • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (103)
     Gemara w traktacie Brachot formułuje halachę, która zwalnia robotników z odmawiania pewnych części birkat ha-mazon. W starożytności bowiem pracodawcy niezwykle rygorystycznie traktowali czas przeznaczony pracownikom na jedzenie, dlatego też Mędrcy nakazali robotnikom raczej odmawianie...
  • Wajigasz
     1) Od momentu wkroczenia na scenę Josefa jako władcy Micrajim, towarzyszy mu liczba pięć:  Josef podaje Binjaminowi pięciokrotnie większą porcję jedzenia podczas seudy z braćmi. Bracia odbywają pięciokrotną podróż z Ziemi Israela do Micrajim, po raz ostatni sprowadzając ze sobą cały...
  • Mikec
     1) Imię litery mem, której wartość liczbowa wynosi 40, oznacza „wodę”. 40 jako „woda” oznacza w Torze pewien długi okres czasu: 40 dni potopu, 40 po potopie,  2 x 40 dni, które Mosze spędził z HaSzem na Synaju, 40 lat wędrówki Żydów po pustyni, itp. Innymi słowy, 40 oraz „woda” stanowią...
  • Wajeszew
     1) W kontekście historii Josefa i jego relacji do Jaakowa czytamy, że ten pierwszy miał identyczne oblicze jak drugi, jako że stanowił przedłużenie o jedną generację tożsamości praojca dwunastu synów (Raszi do Rdz. 37:2). Z komentarza do dalszego fragmentu Tory dowiadujemy się, iż podczas...
  • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (102)
     Takie właśnie pytanie zostało postawione odnośnie przypadku pewnej osoby, która w czasie postu opacznie wzięła do ręki jedzenie i natychmiast po odmówieniu brachy uświadomiła sobie, że właśnie trwa post.  Czy powinna skosztować nieco jedzenia, aby błogosławieństwo nie miało statusu...
  • Już za kilka dni - CHANUKA (zaczyna się wieczorem 24 grudnia).
     Po śmierci Aleksandra Wielkiego w 320 roku p.n.e. jego imperium zostało podzielone i oddane pod kontrolę generałów. Władzę nad Syrią i Judeą przejęła dynastia Seleucydów. Narzucili oni mieszkańcom tych ziem kulturę grecką i zwalczali żydowską religię, kulturę i tradycję. Odpowiedzią na...
  • WAJISZLACH
     1) Na początku paraszy, gdy Jaakow wie już o czekającym go trudnym spotkaniu z Esawem, prosi Haszem o pomoc w tej sprawie. Pada zdanie: „Bowiem wraz z moją laską przekroczyłem Jarden” (Rdz 32:11). Gdyby chodziło tu o standardowy sens, wyrażenie brzmiałoby: „wspierając się na mojej lasce...
  • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (101)
     Jaką brachę odmawia się, kiedy spożywa się płatki kukurydziane?Podstawowa zasada halachiczna stanowi, że jeśli produkt spożywczy w wyniku procesu technologicznego staje się niemożliwy do zidentyfikowania, traci swój status i wymaga odmówienia brachy dla ogólnych produktów: szehakol. Tak więc...
  • WAJECE
      1) „I dotarł [Jaakow] na miejsce” (Rdz 28:11). Słowo wa-jifga oznacza dosłownie „zderzył się boleśnie”, „uderzył”. Bezokolicznik lifgoa znaczy „uderzyć, zranić, zadać ból”, a znany z współczesnych gazet izraelskich1 rzeczownik odczasownikowy pigua to „zamach terrorystyczny”. Widzimy...
  • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (100)
     Czy osoba, która już wcześniej odmówiła birkat ha-lewana, może powtórzyć tę brachę, by ten, kto z jakichkolwiek powodów jeszcze jej nie odmówił, mógł jej wysłuchać, odpowiedzieć amen i tym samym wypełnić swój obowiązek?Ogólna zasada halachiczna stanowi: ke-wan sze-jaca moci – nawet jeśli ktoś...
  • TOLDOT
     Współczesny człowiek w większości zatracił rozumienie konceptu mocy wypowiedzianego, intencjonalnego słowa. Formalne potwierdzenie czegoś (amen = „zaiste, tak jest bezsprzecznie!” 1 ) i zrytualizowana wypowiedź życzeniowa lub projektująca przyszłość (bracha – tzw. „błogosławieństwo”)...
  • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (99)
     Istnieje wymóg, by co miesiąc odmawiać birkat ha-lewana możliwie najwcześniej począwszy od siódmego dnia wypadającego po molad (pierwszym pojawieniu się nowego księżyca) aż do piętnastego dnia miesiąca. Nie wolno odmawiać brachy, jeśli nie widać księżyca. Kiedy więc księżyc jest zakryty przez...

Strony