Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (114)
   Wielu ludzi [sefardyjczyków, Żydzi aszkenazyjscy tego nie praktykują -  przyp. M. Ł.] ma w zwyczaju przed wykonaniem micwy odmawiać paragraf Le-Szem Ichud, w którym wyrażają intencję wypełnienia micwy ze względu na Boga i proszą Szechinę (Bożą Obecność), by im towarzyszyła w micwie...
 • Behar-Bechukotai
   Jowel będzie rokiem 50 dla Ciebie. Nie będziesz siał ani zbierał tego co rośnie w tym roku. Nie będziesz zbierał winogron z winnic. Bo to jest Jowel (50 rok) i będzie dla ciebie wyodrębniony (kodesz). (Kpł 11:12)Litera nun, od której rozpoczyna się słowo nachasz, „wąż” sama w sobie oznacza „...
 • Emor
    IParasza Emor mówi o wiele o procesie tworzenia stanu zwanego kadosz. Dezyderat brzmi: „Ja, Ha-Szem jestem kadosz, więc wy, ludzie, też bądźcie kadosz”. Jak już uprzednio wspomniano przy innej okazji, słowo kadosz – z powodu naleciałości kultury perskiej i rzymskiej oraz braku...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (113)
   Talmud w masechet Brachot 10b odnotowuje debatę pomiędzy Bet Hilel (akademią uczonego Hilela) i Bet Szamaj (akademią uczonego Szamaja) dotyczącą wymogu Tory odmawiania Szema „we-szachbecha u-we-kumecha” (kiedy się kładziesz i kiedy wstajesz). Bet Hilel rozumiał te słowa jako wskazanie...
 • Acharei Kedoszim
   „W prawości będziesz sprawował sąd” (be-cedek tiszpot)” (Kpł 19:15). Baal ha-Turim (r. Jaakow ben Aszer, 1269-1343), powołując się na Torę Ustną (TB Szabat 129b, Eruwin 56a, Pirke de-rabi Eliezer 6), tłumaczy, że ów wers stanowi odniesienie do praktyki, by organizować posiedzenia sądu...
 • Tazria-Mecora
   Caraat, czyli tzw. „trąd” (błędne tłumaczenie – tak naprawdę nie ma dobrego tłumaczenia tego terminu, bo chodzi o nieznaną chorobę skórną atakującą zarówno ludzi jak i przedmioty) jest omawiany w dwóch paraszach Tazria-Mecora. Paradoks caraatu polega na tym, że ilekroć dotyka części ciała...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (112)
   Czy ten, kto studiuje fragment Talmudu zawierający cytat z Tanachu zawierający imię Boga, powinien wymówić rzeczywiste Imię (Adonaj, Elochim), czy też powinien wymówić je jako Ha-Szem bądź Elokim? Chacham OwadiaJosef w dziele Chazon Owadia (Prawa Brachot, s. 513) przytacza orzeczenie rabina...
 • Szmini
   I„Wszystkiego tego, co czołga się na ziemi (gachon, dosł. „chodzi na brzuchu, jest rozpostarte na ziemi, przemieszcza się pochylone”) […] nie będziesz tego jadł, bo jest to wstrętne” (Kpł 11:42)Słowo gachon pojawia się tylko dwa razy w całej Torze i w całym Tanachu – raz w powyższym wersie, a...
 • Drodzy Przyjaciele!
   Radosnych Świąt Pesachżyczy redakcja FŻPCHAG PESACH SAMEACH!!!
 • Caw
   „Wówczas wziął Mosze je1 z ich dłoni i sprawił, że zmieniły się w dym na stole ofiarnym, jako ofiara całopalna, stanowiąc dopełnienie jako zapach miły, ofiara ogniowa dla JHWH.” (Kpł 8:28).Tłumaczenie wyrażenia rejach nichoach la-JHWH jako zapach miły Panu lub przyjemny zapach dla Pana...
 • CHAG SAMEACH WEKASZER!
  Pierwszym dniem święta Pesach jest 15 dzień miesiąca nisan.W tym roku (2017) 15 nisan rozpoczyna się wieczorem (z zachodem słońca) w poniedziałek, 10 kwietnia.Moment ten poprzedza erew Pesach, trwający w poniedziałek do zachodu słońca. W erew Pesach zakazane jest przez żydowskie prawo...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (111)
  Beur Halacha (halachiczne dzieło Chafec Chaima – przyp. M. Ł.) w paragrafie 170 potępia zachowanie gości, którzy spóźniają się na wesela albo inne przyjęcia. Autor zauważył bowiem, że zdarza się, iż goście przybywają na końcówkę posiłku, kiedy gospodarz nie ma już czego im podać, w wyniku czego...
 • Wajikra
    ISłowo wajikra, „wezwał”, otwierające trzecią księgę Tory i jej pierwszą paraszę zapisane jest z pomniejszoną literą alef :Baal ha-Turim podaje, że Mosze, będąc bardzo skromnym człowiekiem, nie chciał napisać „wezwał” lecz „zdażyło się” – ויקר, podobnie jak to ma miejsce w przypadku...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (110)
   Wyobraźmy sobie, że ktoś weźmie sobie albo ukradnie czyjąś własność i nie wie, do kogo ona należała, po czym postanawia ją zwrócić, ale okazuje się, że przyznaje się do niej kilka osób. Komu ma ją oddać?Dla przykładu – gość weselny na krótko musiał opuścić imprezę, więc wszedłszy do szatni,...
 • Wajakhel
   Zadanie nadzorowania konstrukcji Miszkanu powierzono Becalelowi, synowi Uriego, synowi Chura, wywodzącego się z największego plemienie Jehudy. Jak podaje Raszi, Becalel był również wnukiem Miriam. Towarzyszył mu w pracy Oholiaw, syn Achisamacha z małego plemienia Dana (który sam był synem...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (109)
   Calzone, sprzedawane w wielu pizzeriach, jest pieczonym ciastem nadziewanym na ogół serem i/lub szpinakiem. Czy calzone wymaga brachy ha-moci i birkat ha-mazon niczym zwykły chleb, czy też mezonot i al ha-michja?Szulchan Aruch (168:17) omawia podobny przypadek dot. pasztidy (inaczej...
 • Ki Tisa
   Ilekroć mówię, że Ki Tisa to jeden z najbardziej lubianych przeze mnie paraszot Tory, rozmówcy wyrażają szczere zdziwienie. Ki Tisa znana jest bowiem przede wszystkim z tego, że opisuje wydarzenia związane z grzechem złotego cielca. Można uznać ów fragment za istotną lekcję pokory dla klal...
 • Tecawe & Purim
   IFriedrich Weinreb (1910-1988) pisze1 :<<Słowo beged znaczy zarówno „ubranie” jak i „zdrada, oszustwo, ukrycie, fałszowanie, kamuflowanie”. Na tym przykładzie widzimy po raz kolejny jak język reprezentuje istotę rzeczy – ponieważ rzeczy posiadają ubranie2 , po to by ukryć własną istotę...
 • Teruma
  IJHWH to Wojownik, JHWH Jego Imię יְהוָה, אִישׁ מִלְחָמָה; יְהוָה,  שְׁמו (Wj 15,3)W paraszy Teruma wymieniane są poszczególne elementy Miszkanu: tkaniny, belki, podpory, miedziane utensylia rytualne oraz menora – siedmioramienny świecznik wykuty z jednej bryły złota. Kolory tkanin, które...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (108)
   Przed zjedzeniem ryżu odmawia się brachę borej minej mezonot, a po zjedzeniu – borej nefaszot. Powstaje pytanie, jaka bracha – a może brachot? – powinna być odmówiona przed spożyciem ryżu z warzywami pokrajanymi w kostkę. Często bowiem serwuje się ryż wymieszany z groszkiem, fasolką lub...

Strony