Judaizm

 • Caw
   „Wówczas wziął Mosze je1 z ich dłoni i sprawił, że zmieniły się w dym na stole ofiarnym, jako ofiara całopalna, stanowiąc dopełnienie jako zapach miły, ofiara ogniowa dla JHWH.” (Kpł 8:28).Tłumaczenie wyrażenia rejach nichoach la-JHWH jako zapach miły Panu lub przyjemny zapach dla Pana...
 • CHAG SAMEACH WEKASZER!
  Pierwszym dniem święta Pesach jest 15 dzień miesiąca nisan.W tym roku (2017) 15 nisan rozpoczyna się wieczorem (z zachodem słońca) w poniedziałek, 10 kwietnia.Moment ten poprzedza erew Pesach, trwający w poniedziałek do zachodu słońca. W erew Pesach zakazane jest przez żydowskie prawo...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (111)
  Beur Halacha (halachiczne dzieło Chafec Chaima – przyp. M. Ł.) w paragrafie 170 potępia zachowanie gości, którzy spóźniają się na wesela albo inne przyjęcia. Autor zauważył bowiem, że zdarza się, iż goście przybywają na końcówkę posiłku, kiedy gospodarz nie ma już czego im podać, w wyniku czego...
 • Wajikra
    ISłowo wajikra, „wezwał”, otwierające trzecią księgę Tory i jej pierwszą paraszę zapisane jest z pomniejszoną literą alef :Baal ha-Turim podaje, że Mosze, będąc bardzo skromnym człowiekiem, nie chciał napisać „wezwał” lecz „zdażyło się” – ויקר, podobnie jak to ma miejsce w przypadku...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (110)
   Wyobraźmy sobie, że ktoś weźmie sobie albo ukradnie czyjąś własność i nie wie, do kogo ona należała, po czym postanawia ją zwrócić, ale okazuje się, że przyznaje się do niej kilka osób. Komu ma ją oddać?Dla przykładu – gość weselny na krótko musiał opuścić imprezę, więc wszedłszy do szatni,...
 • Wajakhel
   Zadanie nadzorowania konstrukcji Miszkanu powierzono Becalelowi, synowi Uriego, synowi Chura, wywodzącego się z największego plemienie Jehudy. Jak podaje Raszi, Becalel był również wnukiem Miriam. Towarzyszył mu w pracy Oholiaw, syn Achisamacha z małego plemienia Dana (który sam był synem...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (109)
   Calzone, sprzedawane w wielu pizzeriach, jest pieczonym ciastem nadziewanym na ogół serem i/lub szpinakiem. Czy calzone wymaga brachy ha-moci i birkat ha-mazon niczym zwykły chleb, czy też mezonot i al ha-michja?Szulchan Aruch (168:17) omawia podobny przypadek dot. pasztidy (inaczej...
 • Ki Tisa
   Ilekroć mówię, że Ki Tisa to jeden z najbardziej lubianych przeze mnie paraszot Tory, rozmówcy wyrażają szczere zdziwienie. Ki Tisa znana jest bowiem przede wszystkim z tego, że opisuje wydarzenia związane z grzechem złotego cielca. Można uznać ów fragment za istotną lekcję pokory dla klal...
 • Tecawe & Purim
   IFriedrich Weinreb (1910-1988) pisze1 :<<Słowo beged znaczy zarówno „ubranie” jak i „zdrada, oszustwo, ukrycie, fałszowanie, kamuflowanie”. Na tym przykładzie widzimy po raz kolejny jak język reprezentuje istotę rzeczy – ponieważ rzeczy posiadają ubranie2 , po to by ukryć własną istotę...
 • Teruma
  IJHWH to Wojownik, JHWH Jego Imię יְהוָה, אִישׁ מִלְחָמָה; יְהוָה,  שְׁמו (Wj 15,3)W paraszy Teruma wymieniane są poszczególne elementy Miszkanu: tkaniny, belki, podpory, miedziane utensylia rytualne oraz menora – siedmioramienny świecznik wykuty z jednej bryły złota. Kolory tkanin, które...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (108)
   Przed zjedzeniem ryżu odmawia się brachę borej minej mezonot, a po zjedzeniu – borej nefaszot. Powstaje pytanie, jaka bracha – a może brachot? – powinna być odmówiona przed spożyciem ryżu z warzywami pokrajanymi w kostkę. Często bowiem serwuje się ryż wymieszany z groszkiem, fasolką lub...
 • Miszpatim
   Haszem mówi do Israela (Wj. 23:20-21): „Oto wysyłam przed tobą anioła by ciebie strzegł na drodze. By cię przywiódł do miejsca, które ci przygotowałem. Strzeż się go, słuchaj jego głosu i nie buntuj się przeciw niemu, bo on nie wybaczy ci twoich przewin – bowiem Moje Imię jest w nim.”Raszi...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (107)
   Burekas jest kawałkiem ciasta (które przygotowuje się z albo z olejem, albo z margaryną) pieczonym z nadzieniem składającym się z sera, ziemniaków lub grzybów. Co do praw brachot, taka potrawa podpada pod halachiczną kategorię zw. pat ha-ba be-kisnin, zatem wymaga odmówienia brachy mezonot....
 • Jitro
   Kol ha-am roim et ha-kolot we-et ha-lapidim we-et kol ha-szofar we-et ha-har aszen wa-jar ha-am wa-jaunu wa-jamdu me-rachok, „Cały lud widział głosy i płomienie i dźwięk szofaru. Cała góra płonęła – widział to lud i drżał i stał w oddaleniu” (Wj. 20:15).Synestezja to stan lub zdolność, w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (106)
   Miszna w masechet Brachot (54a) stanowi, że ten, kto ujrzy się błyskawicę lub usłyszy grzmot, odmawia brachę ose maasej werejszit, która to bracha została skodyfikowana w Szulchan Aruch 227:1. Jednak Taz odnotowuje szeroko rozpowszechnioną praktykę odmawiania oddzielnej brachy nad grzmotami...
 • Beszalach
   Pod koniec paraszy czytamy o walce Israela z Amalekiem. Amalek zostaje „osłabiony” ale nie udaje się go pokonać całkowicie. Dlaczego? Ponieważ lud Israela był podzielony kłótniami, a ów podział wpłynął negatywnie na jedność Imienia JHWH na planie świata stworzenia i formowania (olam asija i...
 • Bo
   Pierwszą micwą, jaką lud Israela otrzymał od HaSzem w ramach zbiorowej świadomości, świeżo wykutej w zmaganiach z elohim Micrajim, był nakaz wyodrębnienia spośród innych dni miesiąca momentu tuż po nowiu, gdy na zachodnim niebie pokazuje się cienki sierp wstępującego księżyca (Wj 12:1-2)....
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (105)
   Riszonim (średniowieczne autorytety halachiczne) toczą dyskusję nad tym, czy bracha ha-moci odmawiana nad chlebem obejmuje także wodę, którą podaje się w czasie posiłku. Mianowicie czy ten, kto pije wodę w czasie posiłku, musi odmówić szehakol nad wodą, czy też woda została objęta brachą ha-...
 • Lista zawiera wyłącznie najważniejsze święta religijne oraz Jom Ha-Szoa.
   ....... LUTY* Tu biSzwat -  w roku 2017 zaczyna się z zachodem słońca w piątek, 10 lutego, a kończy o zmroku w sobotę, 11 lutego. Tu biSzwat oznacza „15 dzień miesiąca szwat”. Tu – wyraża liczbę 15 w hebrajskim. Piętnasty dzień miesiąca szwat jest Nowym Rokiem Drzew (Rosz Haszana...
 • WAERA
   Nigdy za mało powtarzać, że Tora opisuje rzeczywistość, w której istnieje Jeden Prawdziwy JHWH Elohim, połączony z jednym, wybranym ludem Israela szczególną więzią, oraz że owa rzeczywistość zamieszkiwana jest też przez inne ludy, praktykujące kult własnych elohim, z którymi łączą je swoiste...

Strony