Judaizm

 • Wajikra
    ISłowo wajikra, „wezwał”, otwierające trzecią księgę Tory i jej pierwszą paraszę zapisane jest z pomniejszoną literą alef :Baal ha-Turim podaje, że Mosze, będąc bardzo skromnym człowiekiem, nie chciał napisać „wezwał” lecz „zdażyło się” – ויקר, podobnie jak to ma miejsce w przypadku...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (110)
   Wyobraźmy sobie, że ktoś weźmie sobie albo ukradnie czyjąś własność i nie wie, do kogo ona należała, po czym postanawia ją zwrócić, ale okazuje się, że przyznaje się do niej kilka osób. Komu ma ją oddać?Dla przykładu – gość weselny na krótko musiał opuścić imprezę, więc wszedłszy do szatni,...
 • Wajakhel
   Zadanie nadzorowania konstrukcji Miszkanu powierzono Becalelowi, synowi Uriego, synowi Chura, wywodzącego się z największego plemienie Jehudy. Jak podaje Raszi, Becalel był również wnukiem Miriam. Towarzyszył mu w pracy Oholiaw, syn Achisamacha z małego plemienia Dana (który sam był synem...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (109)
   Calzone, sprzedawane w wielu pizzeriach, jest pieczonym ciastem nadziewanym na ogół serem i/lub szpinakiem. Czy calzone wymaga brachy ha-moci i birkat ha-mazon niczym zwykły chleb, czy też mezonot i al ha-michja?Szulchan Aruch (168:17) omawia podobny przypadek dot. pasztidy (inaczej...
 • Ki Tisa
   Ilekroć mówię, że Ki Tisa to jeden z najbardziej lubianych przeze mnie paraszot Tory, rozmówcy wyrażają szczere zdziwienie. Ki Tisa znana jest bowiem przede wszystkim z tego, że opisuje wydarzenia związane z grzechem złotego cielca. Można uznać ów fragment za istotną lekcję pokory dla klal...
 • Tecawe & Purim
   IFriedrich Weinreb (1910-1988) pisze1 :<<Słowo beged znaczy zarówno „ubranie” jak i „zdrada, oszustwo, ukrycie, fałszowanie, kamuflowanie”. Na tym przykładzie widzimy po raz kolejny jak język reprezentuje istotę rzeczy – ponieważ rzeczy posiadają ubranie2 , po to by ukryć własną istotę...
 • Teruma
  IJHWH to Wojownik, JHWH Jego Imię יְהוָה, אִישׁ מִלְחָמָה; יְהוָה,  שְׁמו (Wj 15,3)W paraszy Teruma wymieniane są poszczególne elementy Miszkanu: tkaniny, belki, podpory, miedziane utensylia rytualne oraz menora – siedmioramienny świecznik wykuty z jednej bryły złota. Kolory tkanin, które...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (108)
   Przed zjedzeniem ryżu odmawia się brachę borej minej mezonot, a po zjedzeniu – borej nefaszot. Powstaje pytanie, jaka bracha – a może brachot? – powinna być odmówiona przed spożyciem ryżu z warzywami pokrajanymi w kostkę. Często bowiem serwuje się ryż wymieszany z groszkiem, fasolką lub...
 • Miszpatim
   Haszem mówi do Israela (Wj. 23:20-21): „Oto wysyłam przed tobą anioła by ciebie strzegł na drodze. By cię przywiódł do miejsca, które ci przygotowałem. Strzeż się go, słuchaj jego głosu i nie buntuj się przeciw niemu, bo on nie wybaczy ci twoich przewin – bowiem Moje Imię jest w nim.”Raszi...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (107)
   Burekas jest kawałkiem ciasta (które przygotowuje się z albo z olejem, albo z margaryną) pieczonym z nadzieniem składającym się z sera, ziemniaków lub grzybów. Co do praw brachot, taka potrawa podpada pod halachiczną kategorię zw. pat ha-ba be-kisnin, zatem wymaga odmówienia brachy mezonot....
 • Jitro
   Kol ha-am roim et ha-kolot we-et ha-lapidim we-et kol ha-szofar we-et ha-har aszen wa-jar ha-am wa-jaunu wa-jamdu me-rachok, „Cały lud widział głosy i płomienie i dźwięk szofaru. Cała góra płonęła – widział to lud i drżał i stał w oddaleniu” (Wj. 20:15).Synestezja to stan lub zdolność, w...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (106)
   Miszna w masechet Brachot (54a) stanowi, że ten, kto ujrzy się błyskawicę lub usłyszy grzmot, odmawia brachę ose maasej werejszit, która to bracha została skodyfikowana w Szulchan Aruch 227:1. Jednak Taz odnotowuje szeroko rozpowszechnioną praktykę odmawiania oddzielnej brachy nad grzmotami...
 • Beszalach
   Pod koniec paraszy czytamy o walce Israela z Amalekiem. Amalek zostaje „osłabiony” ale nie udaje się go pokonać całkowicie. Dlaczego? Ponieważ lud Israela był podzielony kłótniami, a ów podział wpłynął negatywnie na jedność Imienia JHWH na planie świata stworzenia i formowania (olam asija i...
 • Bo
   Pierwszą micwą, jaką lud Israela otrzymał od HaSzem w ramach zbiorowej świadomości, świeżo wykutej w zmaganiach z elohim Micrajim, był nakaz wyodrębnienia spośród innych dni miesiąca momentu tuż po nowiu, gdy na zachodnim niebie pokazuje się cienki sierp wstępującego księżyca (Wj 12:1-2)....
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (105)
   Riszonim (średniowieczne autorytety halachiczne) toczą dyskusję nad tym, czy bracha ha-moci odmawiana nad chlebem obejmuje także wodę, którą podaje się w czasie posiłku. Mianowicie czy ten, kto pije wodę w czasie posiłku, musi odmówić szehakol nad wodą, czy też woda została objęta brachą ha-...
 • Lista zawiera wyłącznie najważniejsze święta religijne oraz Jom Ha-Szoa.
   ....... LUTY* Tu biSzwat -  w roku 2017 zaczyna się z zachodem słońca w piątek, 10 lutego, a kończy o zmroku w sobotę, 11 lutego. Tu biSzwat oznacza „15 dzień miesiąca szwat”. Tu – wyraża liczbę 15 w hebrajskim. Piętnasty dzień miesiąca szwat jest Nowym Rokiem Drzew (Rosz Haszana...
 • WAERA
   Nigdy za mało powtarzać, że Tora opisuje rzeczywistość, w której istnieje Jeden Prawdziwy JHWH Elohim, połączony z jednym, wybranym ludem Israela szczególną więzią, oraz że owa rzeczywistość zamieszkiwana jest też przez inne ludy, praktykujące kult własnych elohim, z którymi łączą je swoiste...
 • Szmot
   Księgę Szmot, „Imiona” otwiera historia narodzin Moszego oraz wydarzeń z jego dorosłego życia. Skupmy się na epizodzie (Wj 2:11-15), który spowodował, że Mosze musiał uciekać z Micrajim i przez jakiś czas mieszkać w kraju Midjan. Mosze widzi, jak micrejski cięmieżyciel smaga biczem...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (104)
   Rabin Chaim Palachi w Kaf Ha-Chaim (24:58) przytacza za Sefer Chasidim (siman 829) podstawową zasadę dot. zachowania się przy stole, mianowicie należy dołożyć starań, by małe dzieci nie brały jedzenia z misek i tac rękoma. Jako że dzieci na ogół nie dbają o to, by ich ręce były czyste,...
 • Wajechi
   Parasza Wajechi zawiera opis błogosławieństw Jaakowa dla jego synów. Jeden z bardziej enigmatycznych wersów (Rdz 49:19), mówiących o plemieniu Gada, brzmi: Gad gedud jegudenu we-hu jagud akew, „Gad – najeźdźcy napierać nań będą, lecz to on będzie im deptać po piętach” 1 . Wyraźnie słychać w...

Strony