Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (80)
  Gemara w Eruwim (30) omawia słynną dyskusję, jaką odbyli Rebi i rabin Jose odnośnie ohelzaruk (dosł. ruchomego namiotu). Chodzi tu mianowicie o będącą w ruchu zamkniętą przestrzeń. Jeśli kohen znajduje się wewnątrz takiego ohelu, niczym w skrzyni czy pudle - to czy ohel oddziela kohena od tumy...
 • 22 kwietnia 2016 roku po zachodzie słońca zaczyna się uroczystym sederem święto Pesach
  UWAGA:Poniższy link (do Hagady w formacie .pdf) jest szczególnie ważny dla wszystkich, którzy chcą zorganizować seder lub w nim uczestniczyć. Zachęcamy do wydrukowania Hagady i zapoznania się z jej treścią odpowiednio wcześniej przed sederem. Na 48 stronach zawarty jest pełen tekst Hagady na...
 • Wszyscy jesteśmy kapłanami!
  Jaka jest nasza misja? Co my tu robimy na tym świecie? Chwilę przed objawieniem się Boga na Synaju, otrzymujemy przynajmniej jedno z wyjaśnień.„Teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego Przymierza, będziecie szczególną Moją własnością pośród Wszystkich Ludów, bo moja...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (79)
  Szulchan Aruch w trakcie omówienia praw etykiety obowiązującej podczas posiłku pisze (Orach Chaim 170:6), że przy stole nie powinno się być kapdan (hebr. zdenerwowanym, poirytowanym, podrażnionym). Kaf Ha-Chaim komentując tę halachę (170:29), podaje dwa powody, dla których trzeba unikać złości...
 • 'Świętość ludzkiego życia' została ogłoszona w Torze
  Ponieważ zagadnienie dopuszczalności lub zakazu aborcji znów pojawia się w medialnych nagłówkach, spójrzmy jak sprawę traktuje żydowskie prawo religijne (halacha) i wpisana w to prawo żydowska filozofia człowieka.Po pierwsze, wszelkie kontrowersje na temat aborcji, powiązane z dyskusją...
 • (mówienie źle o ludziach)
  Laszon hara (dosłownie "zły język", mówienie źle o ludziach, plotkowanie) to według judaizmu wyjątkowo odrażający grzech i szczególnie nieetyczne zachowanie wobec człowieka. Nie wolno nie tylko rozsiewać o innych kłamstw, ale także mówić o nich niepochlebnej prawdy, jeżeli nie ma naprawdę ważnego...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (78)
  Ben Isz Chaj w Raw Pealim (2:12) zajmuje się zwyczajem wielu ludzi, którzy nie umieszczają pod stołem żadnego jedzenia czy żadnych napojów, choć mogliby tak zrobić z braku miejsca na stole. Pisze, że ów zwyczaj odnotowuje już rabin Chaim Palachi (wybitny uczony żyjący w Smyrnie w latach 1788-...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 17 marca 2016.
  Po raz kolejny skończyliśmy czytanie księgi Szemot, przenieśliśmy się do Wajikra i tu się zaczyna prawdziwa praca nad studiami Tory. Do tej pory wystarczyło zajmowanie się przypowieściami i narracją Tory, teraz musimy skorzystać z wielu narzędzi egzegezy biblijnej, aby wywnioskować szczegóły...
 • W roku 2016, Purim zaczyna się z zachodem słońca w środę, 23 marca.
   •Purim jest jednym z dwóch świat żydowskich ustanowionych przez rabinów, a niewymienionych w Torze. Które jest drugim z nich?Chanuka•"Purim" oznacza "losy". W jakim języku?Perskim•Dlaczego w nazwie święta wymienione są "losy"?Nazwa nawiązuje do losów ciągniętych przez Hamana, by ustalić dzień...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (77)
  Rabin Chaim Palachi w Kaf Ha-Chaim (24:6) zajmuje się komentarzem naszych Mędrców, którzy twierdzą, że dziś - po zniszczeniu Świątyni - stoły w naszych domach służą jako ołtarze, przy których uzyskuje się odpuszczenie grzechów. Wg Kaf Ha-Chaim, znaczy to, że uzyskuje się wybaczenie...
 • Podliczanie i rozliczanie
  Rachunkowość i rozliczanie są bardzo ważne w judaizmie; zwykle jednak, dotyczy to duchowego rachunku sumienia, znanego pod pojęciem teszuwa. Nasza parasza wymienia finanse związane z budową tabernakulum, z wyszczególnieniem, jakie środki, gdzie zostały ulokowane:38:24 „Zużyli zaś wszystkiego złota...
 • Za rabinem A.J.Heschelem
    Pewnego razu bardzo słynny i poważany rabin (Chajim Sołowiejczyk) wracał pociągiem z Warszawy do Brześcia. Pociąg był zatłoczony i gdy do przedziału wcisnęła się grupa aroganckich handlarzy - zabrakło miejsca dla jednego z nich. Handlarze chcieli grać w karty, więc ten, który nie miał...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (76)
  Gemara w masechet Brachot 60b orzeka, że ten, kto kładzie się spać, musi powiedzieć brachę ha-mapil chewlej szejna al ejnaj itd. Z Gemary jasno wynika, że owa bracha powinna być odmawiana wraz z Szem U-Malchut, tzn. z pełnym, standardowym tekstem "Baruch Ata Ha-Szem Elokejnu Melech Ha-Olam". Co...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (75)
   Szaatnez to pochodzący z Tory zakaz noszenia odzieży zawierającej zarazem wełnę i len. Czy w takim razie wolno nosić ubranie z lnu i ubranie z wełny jedno na drugim? Np. czy osoba mająca na sobie lnianą koszulę może pod nią nosić wełniany talit katan? Albo inny przykład: czy osoba, która zimą...
 • Dennis Prager
   Większość Amerykanów, w tym większość Żydów - pomimo faktu, że tak wielu jest Żydów świeckich - twierdzi, że wierzą w Boga. I na całym świecie religijni Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, wszyscy mówią, że wierzą w Boga.Jednak prawda jest taka, że w dużej mierze to nic nie znaczy. Jeśli...
 • Rabin Avi Baumol
   Grzech: Wiele atramentu zostało wylane na temat grzechu Aarona. Wszystkich nas zastanawia ta historia i jego czyny. Mojżesz też się na ten temat wypowiedział. Ale jedyny, który milczy na ten temat, to Bóg! Ibn Ezra już w XII wieku napisał sześć wymówek, aby wyjaśnić i uzasadnić uczynki Aarona...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (74)
  Jeśli ktoś miał nieprzyjemny sen, który zaniepokoił go i wystraszył, tego samego poranka winien poddać się aktowi zwanemu hatawat chalom, który ma moc przeobrazić sen z nieprzychylnej zapowiedzi wydarzeń przyszłych w przychylną. Ów rytuał wymaga zwołania trzech przyjaciół i odmówienia w ich...
 • Rabin Yehoshua Ellis. 18 lutego 2016.
   Przez ostatnie dwa tygodnie Tora wyczerpująco opisała miszkan, jego strukturę, narzędzia oraz odpowiednie stroje obsługi i proces inauguracji. Talmud mówi, że kohen, który służy Bogu bez tych wszystkich niezbędnych szat i koniecznego stroju, podlega karze śmierci. Owszem, szata czyni...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (73)
  Pod jakimi warunkami wolno ściąć drzewo owocowe?Tora w księdze Dewarim (20:19) wyraźnie zabrania ścinania drzew owocowych, tak więc ten, kto tak czyni, łamie zakaz biblijny. Co więcej, Kaf Ha-Chaim pisze (Jore Dea 116, seif katan 84), że ten, kto przekracza ów zakaz, naraża się na liczne poważne...
 • Tablice i potrzaskane kawałki
   „I zrobiliście arkę… i dałem wam arkę przymierza, jako dowód”.Co było w Arce Przymierza?Talmud przedstawia nam dwie opinie: Rabbi Jehuda powiedział: ”że lud Izraela niósł ze sobą dwie arki. W jednej z nich była Tora, a w drugiej połamane Tablice z przykazaniami. I gdy oddalano się od obozu,...

Strony