Judaizm

 • Słowo "Tora" nie jest jednoznaczne. W znaczeniu najwęższym Tora to Pięcioksiąg, czyli pierwszy pięć ksiąg tego, co chrześcijanie nazywają "Starym Testamentem". Słowo Tora może oznaczać jednak również całą Biblię Hebrajską (czyli cały "Stary [...]
  [...] Testament"). Zaś w znaczeniu najszerszym Tora to całość żydowskiego prawa i nauczania. Dla Żydów, rzecz jasna, pojęcie "Starego Testamentu" pozbawione jest sensu. Nie tylko dlatego, że to, co chrześcijanie nazywają "Nowym Testamentem" nie wchodzi w skład świętych ksiąg, ale także dlatego, że...
 • Słowem często używanym, ale nieczęsto prawdziwie rozumianym, jest hebrajskie słowo halacha - potocznie określana jako "żydowskie prawo". Ten artykuł będzie próbą wyjaśnienia kilku spraw odnoszących się do prawdziwego znaczenia słowa halacha.
  Na początek usuńmy wątpliwości wynikające z popularnego tłumaczenia. Angielskie słowo "law" ("prawo") pochodzi od lagh w średniowiecznym angielskim i jest powiązane z czasownikami "lay" ("kłaść") lub "lie" ("położyć"). Natomiast hebrajskie słowo halacha ma diametralnie przeciwne konotacje,...
 • Przykazania zostały dane jedynie po to, aby uszlachetniać ludzi. Bo jaką różnicę sprawia Bogu, czy szyję zwierzęcia przecina się od przodu, czy od tyłu? Celem praw, które Bóg wydał, jest doskonalenie istot ludzkich. (Bereszit Raba 44, 1)
  Według judaizmu człowiek jest istotą o atrybutach jednocześnie boskich i zwierzęcych. Posiada on umiejętność rozróżniania dobra i zła, ma potencjał duchowy, ma wolną wolę, ale jednocześnie ma ciało, odczuwa ból, podlega instynktom i jest śmiertelny. Zawieszony pomiędzy światem fizycznym a duchowym...
 • Słowo mikwe (mykwa) pojawia się w Torze już na samym początku: "I rzekł Bóg: 'Niech się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce, a niech się ukaże ląd' I stało się tak. I nazwał Bóg ląd ziemią, a zbiór wód nazwał morzami. I widział Bóg, że było to [...]
  [...] dobre" (Bereszit 1:9-10). Słowo mikwe jest tu przetłumaczone jako "zbiór" lub "zbiornik" wód.Tora opisuje kilka sytuacji rytualnej nieczystości, które wymagają pełnego zanurzenia się w wodzie w celu powrotu do stanu czystości. Większość form of tuma'a (rytualnej nieczystości) może zostać...
 • Pojęciem, które określa sposób życia każdego Żyda jest cnijut [cnijus].
  Pojęciem, które określa sposób życia każdego Żyda jest cnijut [cnijus]. Ze względu na swoją specyfikę uważane jest za należące do sfery spraw "kobiecych". Jest w tym pewna słuszność, choć nie wolno zapominać, że także mężczyzn obowiązują zasady skromnego ubioru i zachowania oraz że zakazane jest im...
 • Wiemy, co powiedział Hillel. W słynnej opowieści (Talmud/Szabat 31a), do wielkiego rabiego Hillela, największego rabina epoki Talmudu, przyszedł poganin i zaproponował, że nawróci się na judaizm, jeśli Hillel zdoła wyłożyć mu całą Torę w czasie, gdy [...]
  [...] on będzie stał na jednej nodze. Hillel rzekł: "Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. Oto cała Tora. Reszta to tylko komentarz. Idź i ucz się".Czego jednak nie powiedział Hillel? Hillel był mędrcem i ważył ostrożnie nie tylko słowa wypowiedziane, ale i niewypowiedziane. Hillel nie...
 • Rosz ha-Szana (dosłownie: głowa roku) jest żydowskim świętem, które najbardziej ze wszystkich żydowskich świąt wykracza w swoim głębokim sensie także poza sprawy żydowskie i poza judaizm. Jest świętem, którego sens jest uniwersalny, bo dotyczy całej [...]
  [...] ludzkości.Rosz ha-Szana (dosłownie: głowa roku) jest żydowskim świętem, które najbardziej ze wszystkich żydowskich świąt wykracza w swoim głębokim sensie także poza sprawy żydowskie i poza judaizm. Jest świętem, którego sens jest uniwersalny, bo dotyczy całej ludzkości.Takie święta, jak np....
 • Judaizm przede wszystkim skupia się na życiu tutaj i teraz; nie istnieje w nim wiele "obowiązujących" czy "dogmatycznych" wierzeń na temat tego, co dzieje się z duszą po śmierci. Jednym całkiem dogmatycznym stanowiskiem wiary jest przeświadczenie, [...]
  [...] że dusze sprawiedliwych, w którymś momencie przyszłości, zmartwychwstaną. Poza tym istnieje mnóstwo opinii/tradycji, które mówią, co nastąpi do tego czasu (tak samo, jak i co nastąpi po tym czasie). Religijny Żyd może wierzyć, że dusze sprawiedliwych przenoszą się do miejsca duchowego...
 • Z Piotrem Kadlcikem, Przewodniczącym Gminy Warszawskiej, rozmawiał Jonathan Britmann
  J.B: Piotrze, od czego chciałbyś zacząć zwracając się do czytelników magazynu "Forum Żydów Polskich"? P.K: Zacznę od najważniejszego: Gmina jest dla wszystkich Żydów. To jest chyba podstawowa sprawa. Bardzo często mówi się o Gminie jako gminie wyznaniowej, ortodoksyjnej itd. Nazwa "gmina...
 • Z Boazem Paszem, głównym rabinem Krakowa, rozmawiał Mike Urbaniak (2006)
  Mike Urbaniak: Rebe, jaka jest Twoja definicja dobrego rabina?Boaz Pasz: Funkcja rabinów przeszła wiele zmian w ciągu ostatnich wieków. Tu w Polsce, na całym świecie i oczywiście w Izraelu. Współczesna konstrukcja społeczności uległa wielu zmianom. Z bardzo małych i zwartych społeczności, jakie...
 • Z rabinem Michaelem Schudrichem rozmawiała Barbara Krawcowicz
  Barbara Krawcowicz: Kiedy rabin przyjechał pierwszy raz do Polski?r. Michael Schudrich: W 1973 roku. Z grupą młodzieży - poznawaliśmy Europę Wschodnią, Związek Radziecki i Izrael.BK: Jaki były pierwsze wrażenia jeśli chodzi o ówczesne żydowskie życie w Polsce?MS: Pierwsze wrażenia były...
 • Z Michaelem Schudrichem, Naczelnym Rabinem Polski, rozmawiał Paweł Jędrzejewski (2009)
  Przed paroma tygodniami, w marcu 2009 roku, przemawiając na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie, powiedział Pan coś, czego dotychczas raczej nikt tak nie stwierdził: Żydzi powinni być bardziej otwarci na zainteresowanie, jakie okazują im katolicy pragnący poznać korzenie swojej wiary....

Strony