Judaizm

 • Majmonides pisał już w XII wieku: "Jak długo zajmujesz się wiedzą matematyczną i logiką, należysz do tych, którzy chodzą dookoła murów zamku, szukając bramy. Jednak gdy zakończysz już swoje studia nad naukami ścisłymi i dotyczącymi natury i [...]
  [...] rozpoczniesz studia nad metafizyką - wejdziesz na wewnętrzny podwórzec zamku i będziesz w tym samym domu z Królem (Bogiem)"Pytanie:  Tora zawiera opis stworzenia świata i człowieka przez Boga. Nauki przyrodnicze w Teorii Wielkiego Wybuchu i Teorii Ewolucji opisują te same wydarzenia -...
 • W tym roku (2012) Tu Bi-Szwat rozpoczyna się z zachodem słońca 7 lutego.
   Tu Bi-Szwat oznacza "15 dzień miesiąca szwat". Tu - wyraża liczbę 15 w hebrajskim. 15 dzień miesiąca szwat jest Nowym Rokiem Drzew (Rosz Ha-Szana lailanot).W Księdze Wajikra (Kapłańskiej) czytamy: "Gdy przyjdziecie do ziemi [Izraela] i będziecie sadzić wszelkie drzewo [rodzące] jadalny owoc,...
 • Ludzkość od zawsze poszukiwała i dotąd poszukuje sposobu na uczynienie świata trwale lepszym, na wyjście z zaklętego kręgu biedy, głodu, nienawiści, dominacji, niesprawiedliwości, konfliktów, wojen. Bezskutecznie.
  A ten sposób został jej przecież już dany. Jest dostępny każdemu na wyciągnięcie ręki i jego wprowadzanie w życie zależy wyłącznie od ludzkiej wolnej woli.   Aseret hadibrot -  Dziesięć Oświadczeń Boga - Dekalog. I. Ja Jestem (Haszem), twój Bóg. Nie ma wątpliwości, że istnieją...
 • Wolna wola pozwala wybierać dobro lub zło. Bóg powiedział ludziom, co mają czynić ze swoją wolną wolą. Wskazał im, co jest dobre, a co złe. To ludzie, przeciwstawiając się woli Boga, wybierali wielokrotnie w dziejach mordowanie milionów innych [...]
  [...] ludzi.  Jedna rocznica właśnie minęła. Siedemdziesiąta rocznica tzw. konferencji w Wannsee, która odbyła się 20 stycznia 1942 roku w willi przy Großer Wannsee 56/58 w Berlinie pod przewodnictwem Reinharda Heydricha. Tematem było tzw. "Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej", czyli planowane...
 • Lublin, Warszawa, Toruń, Gniezno, Poznań, Łódź, Kielce, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Kraków
    Wykład 1: Czy Torę można czytać po polsku? Co jest istotą Midrasza?Lublin, Collegium Norwidianum KUL, Aleje Racławickie 14, sala Rady Wydziału (208)18 stycznia, godz. 12.00   Wykład 2: Zohar – poetyka żydowskiego mistycyzmuLublin, Ośrodek Brama Grodzka, ul. Grodzka 2118...
 • Zapraszamy na wykład o Chanuce!
  W pierwszy dzień Chanuki 5772, rabin Sacha Pecaric wygłosił w Jesziwie Pardes wykład na temat tego święta.Serdecznie zapraszamy Czytelników FŻP do jego wysłuchania.Chanuka 5772/2011  
 • Fragmenty z drugiego rozdziału książki "Nasza żydowskość" (Austeria, Kraków 2010)
   Stanisław KrajewskiCzęsto stosowane są formy pisowni zapożyczone z angielskiego, choć chodzi o słowa hebrajskie, które należy oddawać po polsku. Dominacja angielszczyzny na świecie, a także w literaturze najszerzej i najłatwiej dostępnej w Polsce, powoduje niestety inwazję...
 • Wszystkim naszym Czytelnikom
  Chag Chanuka Sameach!!!A Freilicher ChanukaWesołej ChanukiRedakcja Forum Żydów Polskich
 • Chanuka to święto upamiętniające zwycięstwo religijnych Żydów nad zwolennikami hellenizmu, którzy panowali za czasów Antiocha IV Epifanesa w Ziemi Izraela.
  Helleniści próbowali zniszczyć żydowską tradycję, zabraniając przestrzegania Szabatu, studiowania Tory i obrzezania. Zbezcześcili również Świątynię w Jerozolimie i prześladowali Żydów wiernych Torze. Wybuchło powstanie.Powstańcom udało się przywrócić panowanie Tory w Ziemi Izraela i...
 • Grupa „Horyzont - przeciw karze śmierci” przy Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy ‘Polis’ i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wydała przed paroma miesiącami broszurę zawierającą między innymi rozmowę z Konstantym Gebertem, zatytułowaną "Człowiek [...]
  [...] nie wie, kiedy karać śmiercią".W rozmowie tej publicysta stwierdza: "Ja sam mam ambiwalentny stosunek do kary śmierci - chyba taki, jaki wyraża Tora. Nie zgadzam się ze zdaniem, że kara śmierci jest ze swojej istoty niesłuszna, niemoralna, niesprawiedliwa. Inaczej niż Halina Bortnowska i „...
 • Jesziwa powstała wiosną 2011, a przed kilkoma dniami odbył się już 100 wykład.
  Przed kilkoma dniami w pierwszej internetowej jesziwie z wykładami w języku polskim - JESZIWIE PARDES - odbył się SETNY wykład. Z tej okazji studenci jesziwy przygotowali miłą niespodziankę rosz jesziwa (rektorowi) - rabinowi Sachy Pecaricowi i zamówili dla niego ze znakomitej koszernej piekarni i...
 • Ponieważ Żydzi żyją w diasporze dłużej niż jakikolwiek inny naród, mają blisko dwu tysiącletnią tradycję, jak radzić sobie w sytuacji, gdy są grupą nie tylko religijnie ale i narodowo odmienną - z własnym systemem prawnym.
   Zjazd Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski. Apel poległych przed Wielką Synagogą w Warszawie. Przemawia rabin Baruch Steinberg (1933).Nierzadko w internetowych dyskusjach pojawiają się pytania, najczęściej hipotetyczne, o to, jak Żydzi w diasporze radzą sobie z podwójną...
 • Dziś, po 5 latach bezprawnego uwięzienia przez terrorystów z Hamasu, odzyskał wolność Gilad Szalit.
   Izrael zapłacił za jego wolność wysoką cenę. Wszyscy wiemy, jaką.Czy takie wyjątkowe traktowanie życia własnego żołnierza przez Izrael ma jakieś uzasadnienie w żydowskiej etyce, tradycji, religii?W Torze znajdujemy fundamentalne przykazanie etyczne: "Nie będziesz stał w miejscu [bezczynnie],...
 • W środę, 12 października 2011, po zachodzie słońca zaczyna się święto Sukot.
  Z tej okazji zapraszamy do wysłuchania kolejnego wykładu rabina Sachy Pecarica z Jesziwy Pardes. Sukot - Czas naszej radości 5772
 • Święto to trwa siedem dni: od 15 do 21 miesiąca tiszri.
  Święto Sukot jest świętem zbiorów, o którym wspomina już Tora. Jest to także święto dziękczynienia Bogu, związanego z Pesachem - Wyjściem z Egiptu.W Torze jest napisane, że Bóg nakazał dzieciom Izraela zamieszkać w szałasach. Opuszczamy w tych dniach nasze domy, by zamieszkać w namiotach lub...
 • W piątek, 7 października 2011 roku, po zachodzie słońca rozpoczyna się święto Jom Kipur.
  Z tej okazji zapraszamy do wysłuchania wykładu rabina Sachy Pecarica z Jesziwy Pardes. Jom Kipur 5772
 • "Bo w ten dzień będzie dokonane przebłaganie dla was, aby was oczyścić. Będziecie oczyszczeni ze wszystkich waszych grzechów przed Bogiem"
   Jom Kipur (pełna nazwa: Jom ha-Kippurim, Święto Pojednania lub Dzień Przebłagania) zaczyna się wraz z dziesiątym dniem miesiąca tiszri.  Poprzedza go Erew Jom Kipur - dzień przeznaczony na ostateczną analizę swojego postępowania w minionym roku. Proces analizy przebiega przez wszystkie...
 • 28 września 2011 roku, po zachodzie słońca zaczyna się 5772 rok żydowskiego kalendarza.
  ROSZ HASZANA - DZIEŃ SĄDURosz Haszana jest świętem, które najbardziej ze wszystkich żydowskich świąt wykracza w swoim głębokim sensie także poza sprawy żydowskie i poza judaizm. Jest świętem, którego sens jest uniwersalny, bo dotyczy całej ludzkości.Takie święta, jak np. Pesach (Wyjście z Egiptu),...
 • Wykłady inauguracyjne semestru jesiennego odbędą się w niedzielę 4 września.
    Drodzy Państwo,dla wielu z Was wakacje nie oznaczały przerwy w wykładach Internetowej Jesziwy Pardes. Od września zaczynamy intensywne zajęcia nowego semestru, który będzie trwał do końca grudnia. Przewidziane są cztery serie wykładów:•       w niedziele o...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Ekew.
  Materiał przygotowany przez rabina Boaza Pasha z Krakowa Oto optymistyczne spojrzenie na sąd, jaki czeka człowieka, kiedy stanie on przed swym Stwórcą. Powiedziane jest w naszej parszy: „Ziemia, którą Wiekuisty, Bóg twój, się opiekuje; bezustannie oczy Wiekuistego, Boga twojego, na niej...

Strony