Judaizm

 • Judaizm przede wszystkim skupia się na życiu tutaj i teraz; nie istnieje w nim wiele "obowiązujących" czy "dogmatycznych" wierzeń na temat tego, co dzieje się z duszą po śmierci. Jednym całkiem dogmatycznym stanowiskiem wiary jest przeświadczenie, [...]
  [...] że dusze sprawiedliwych, w którymś momencie przyszłości, zmartwychwstaną. Poza tym istnieje mnóstwo opinii/tradycji, które mówią, co nastąpi do tego czasu (tak samo, jak i co nastąpi po tym czasie). Religijny Żyd może wierzyć, że dusze sprawiedliwych przenoszą się do miejsca duchowego...
 • Z Piotrem Kadlcikem, Przewodniczącym Gminy Warszawskiej, rozmawiał Jonathan Britmann
  J.B: Piotrze, od czego chciałbyś zacząć zwracając się do czytelników magazynu "Forum Żydów Polskich"? P.K: Zacznę od najważniejszego: Gmina jest dla wszystkich Żydów. To jest chyba podstawowa sprawa. Bardzo często mówi się o Gminie jako gminie wyznaniowej, ortodoksyjnej itd. Nazwa "gmina...
 • Z Boazem Paszem, głównym rabinem Krakowa, rozmawiał Mike Urbaniak (2006)
  Mike Urbaniak: Rebe, jaka jest Twoja definicja dobrego rabina?Boaz Pasz: Funkcja rabinów przeszła wiele zmian w ciągu ostatnich wieków. Tu w Polsce, na całym świecie i oczywiście w Izraelu. Współczesna konstrukcja społeczności uległa wielu zmianom. Z bardzo małych i zwartych społeczności, jakie...
 • Z rabinem Michaelem Schudrichem rozmawiała Barbara Krawcowicz
  Barbara Krawcowicz: Kiedy rabin przyjechał pierwszy raz do Polski?r. Michael Schudrich: W 1973 roku. Z grupą młodzieży - poznawaliśmy Europę Wschodnią, Związek Radziecki i Izrael.BK: Jaki były pierwsze wrażenia jeśli chodzi o ówczesne żydowskie życie w Polsce?MS: Pierwsze wrażenia były...
 • Z Michaelem Schudrichem, Naczelnym Rabinem Polski, rozmawiał Paweł Jędrzejewski (2009)
  Przed paroma tygodniami, w marcu 2009 roku, przemawiając na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie, powiedział Pan coś, czego dotychczas raczej nikt tak nie stwierdził: Żydzi powinni być bardziej otwarci na zainteresowanie, jakie okazują im katolicy pragnący poznać korzenie swojej wiary....

Strony