Judaizm

 • Dziś, po 5 latach bezprawnego uwięzienia przez terrorystów z Hamasu, odzyskał wolność Gilad Szalit.
   Izrael zapłacił za jego wolność wysoką cenę. Wszyscy wiemy, jaką.Czy takie wyjątkowe traktowanie życia własnego żołnierza przez Izrael ma jakieś uzasadnienie w żydowskiej etyce, tradycji, religii?W Torze znajdujemy fundamentalne przykazanie etyczne: "Nie będziesz stał w miejscu [bezczynnie],...
 • W środę, 12 października 2011, po zachodzie słońca zaczyna się święto Sukot.
  Z tej okazji zapraszamy do wysłuchania kolejnego wykładu rabina Sachy Pecarica z Jesziwy Pardes. Sukot - Czas naszej radości 5772
 • Święto to trwa siedem dni: od 15 do 21 miesiąca tiszri.
  Święto Sukot jest świętem zbiorów, o którym wspomina już Tora. Jest to także święto dziękczynienia Bogu, związanego z Pesachem - Wyjściem z Egiptu.W Torze jest napisane, że Bóg nakazał dzieciom Izraela zamieszkać w szałasach. Opuszczamy w tych dniach nasze domy, by zamieszkać w namiotach lub...
 • W piątek, 7 października 2011 roku, po zachodzie słońca rozpoczyna się święto Jom Kipur.
  Z tej okazji zapraszamy do wysłuchania wykładu rabina Sachy Pecarica z Jesziwy Pardes. Jom Kipur 5772
 • "Bo w ten dzień będzie dokonane przebłaganie dla was, aby was oczyścić. Będziecie oczyszczeni ze wszystkich waszych grzechów przed Bogiem"
   Jom Kipur (pełna nazwa: Jom ha-Kippurim, Święto Pojednania lub Dzień Przebłagania) zaczyna się wraz z dziesiątym dniem miesiąca tiszri.  Poprzedza go Erew Jom Kipur - dzień przeznaczony na ostateczną analizę swojego postępowania w minionym roku. Proces analizy przebiega przez wszystkie...
 • 28 września 2011 roku, po zachodzie słońca zaczyna się 5772 rok żydowskiego kalendarza.
  ROSZ HASZANA - DZIEŃ SĄDURosz Haszana jest świętem, które najbardziej ze wszystkich żydowskich świąt wykracza w swoim głębokim sensie także poza sprawy żydowskie i poza judaizm. Jest świętem, którego sens jest uniwersalny, bo dotyczy całej ludzkości.Takie święta, jak np. Pesach (Wyjście z Egiptu),...
 • Wykłady inauguracyjne semestru jesiennego odbędą się w niedzielę 4 września.
    Drodzy Państwo,dla wielu z Was wakacje nie oznaczały przerwy w wykładach Internetowej Jesziwy Pardes. Od września zaczynamy intensywne zajęcia nowego semestru, który będzie trwał do końca grudnia. Przewidziane są cztery serie wykładów:•       w niedziele o...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Ekew.
  Materiał przygotowany przez rabina Boaza Pasha z Krakowa Oto optymistyczne spojrzenie na sąd, jaki czeka człowieka, kiedy stanie on przed swym Stwórcą. Powiedziane jest w naszej parszy: „Ziemia, którą Wiekuisty, Bóg twój, się opiekuje; bezustannie oczy Wiekuistego, Boga twojego, na niej...
 • Jeremiasz urodził się około 650 lub 645 r. p.n.e. w niewielkiej miejscowości Anatot położonej w okolicach Jerozolimy. Pochodził z kapłańskiej rodziny. Już jako młody człowiek, za panowania króla Jozjasza, został powołany przez Boga do służby [...]
  [...] proroczej. Poświęcił się jej w pełni. Nigdy się nie ożenił, aby móc czas i uwagę w zupełności oddać swojemu powołaniu. Marc Chagall, Jeremiasz Jego życie nie było łatwe. Widział i bezlitośnie piętnował w swoich przemowach grzechy, które dostrzegał w życiu Izraela, za co przyszło mu...
 • Tisza be Aw - 9 dzień miesiąca Aw.
   Sziwa Asar be-Tamuz (Post 17. tamuz)Przez całą historię żydowskiego narodu w tym dniu spadały na niego różne tragedie. Siedemnastego tamuz Mosze złamał pierwsze Tablice, na których Bóg zapisał Dziesięć Przykazań; w tym dniu przestano składać ofiarę tamid, przed zburzeniem Świątyni; tego dnia...
 • Czy można powiedzieć, w zgodzie z judaizmem, że grzechy sprowadzają na ludzi nieszczęścia?
  Tak.Grzechem - w rozumieniu judaizmu - jest łamanie nakazów i zakazów ogłoszonych przez Boga Żydom (i to dotyczy wyłącznie Żydów). Natomiast dla nie-Żydów grzechem jest łamanie szeroko rozumianych Siedmiu Praw Potomków Noego (Szewa micwot bne Noach).Podstawowe prawa etyczne obecne w judaizmie i...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Balak.
   Parszat Balak(Księga Liczb: 22:2-25:9)(Haftara: Księga Micheasza 5:6-6:8)(Pirkej Awot: Rozdział 5)      Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [23:3]  “A Bilaam rzekł do Balaka: Stań nad swą ofiarą...” Nasza tradycja ma ambiwalentny...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Chukat.
  Parszat Chukat(Kięga Liczb: 19:1- 22:1)       (Haftara: Rosz Chodesz: Izajasz 66:1-66:24)     (Pirkej Awot 4) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [19:2] “... to jest prawo Tory ...” „Chok” to przykazanie, którego przyczyn nie...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Korach.
   Parszat Korach(Księga Liczb: 16:1-18:32)(Haftara: Szmuel I, 11:14-12:22)(Pirkej Awot Rozdział 3) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [16:3]  “Wszyscy ludzie społeczności są święci…”  Jest także powiedziane: W waszym narodzie wszyscy są...
 • Do ocalenia świata, do czynienia go wciąż na nowo zasługującym na trwanie, konieczna jest – według tradycji talmudycznej, podań, a także nauk rabiego Abaje – stała obecność w nim trzydziestu sześciu cadikim (sprawiedliwych).
  Do ocalenia Sodomy potrzebnych było dziesięciu sprawiedliwych. Zabrakło ich i Sodoma została zniszczona. Awraham nie uratował miasta, ale przekonał Boga do samej idei sprawiedliwych, którzy ratują ogół przed zagładą. Istnieje bowiem niezbędne minimum dobra, poniżej którego istnienie świata nie...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Szlach-Lecha.
   Parszat Szlach-Lecha(Księga Liczb: 13:1-15:41)(Haftara: Jehoszua 2, 1-24)(Pirkej Awot 2) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy 1. [13:27, 28] “…ludzie, którzy mieszkają w tej ziemi są silni…”  Według naszej tradycji zwiadowcy byli zdrajcami.  Nie...
 • Określenie, zdefiniowanie i nazwanie dobra i zła nie jest możliwe w chaosie, a jedynie w świecie uporządkowanym. W chaosie zło i dobro ulegają relatywizacji, ich kontury zostają zatarte, a ludzie ulegają etycznej dezorientacji.
  W księdze Bereszit Tora pokazuje Boga wprowadzającego porządek w chaos ("ziemia była bezkształtną pustką"). Odbywa się to na wielu poziomach. Stwarzając świat, Bóg oddziela jasność od ciemności, Bóg oddziela suchy ląd od wód. Wprowadzanie porządku do chaosu odbywa się więc poprzez wyraźne...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Behaalotcha.
   Parszat Behaalotcha(Księga Liczb: 8:1-12:16)(Haftara: Księga Zachariasza 2:14-4:7)(Pirkej Awot, rozdział 1)(Szawuot) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [11:18, 20]   “Bóg da wam mięso i będziecie jeść … aż wyjdzie wam nosem…” Bóg i Mosze przemawiają...
 • Święto Szawuot zaczyna się w tym roku (2011) wieczorem 7 czerwca. Upamiętnia ono szczególny moment w żydowskiej historii.
    Szóstego dnia miesiąca siwan roku 2448 żydowskiego kalendarza, lud Jisraela otrzymał Torę (Matan Tora - "nadanie Tory").Pod górą Synaj "pojawiły się grzmoty i błyskawice i potężny obłok na górze i bardzo donośny dźwięk szofaru" i Bóg zwrócił się do całego ludu (po raz pierwszy i zarazem...
 • Już w najbliższy wtorek, 7 czerwca wieczorem, rozpocznie się Szawuot, żydowskie święto przekazania Mojżeszowi, a tym samym wszystkim Żydom, Tory na górze Synaj.
  Szawuot jest świętem ruchomym i wypada dokładnie 49 dni po drugim dniu święta Pesach. – Szawuot, święto tygodni, jest osobnym, indywidualnym świętem, ale można na nie patrzeć, jako na zakończenie pewnego okresu, który rozpoczął się razem ze świętem Pesach – mówi Tomasz Krakowski, ekspert w...

Strony