Judaizm

 • Kiedyś z powodu tych oskarżeń najpierw cenzurowano i palono księgi, a później prześladowani i mordowani byli ludzie.
  ...Judaizm i wyrosłe z niego chrześcijaństwo wiele łączy, ale też dzieli jedna sprawa z teologicznego punktu widzenia całkiem zasadnicza: uznanie Jezusa za Boga, bez czego nie istnieje chrześcijaństwo, a czego judaizm nie może zaakceptować, bo rozróżnienie pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest...
 • Następnego dnia po Sukot, a więc dwudziestego drugiego dnia tiszri (w tym roku - 2012 - jest to 8 października), przypada święto Szemini Aceret (Ósmy Dzień Zgromadzenia).
  Podczas tego święta jest - między innymi - odmawiana specjalna modlitwa o deszcz (Tefillat Geszem). W Erec Jisrael ten okres rozpoczyna porę deszczową, a zbiory rolnicze zależą od deszczu. Przed Musafem ogłasza się, że słowa masziw haruach umorid hagaszem ("Ten, który sprawia, że wieje wiatr i...
 • Dziś, 30 września 2012 roku, po zachodzie słońca zaczyna się SUKOT - Święto Namiotów.
  Tora nakazuje Żydom mieszkanie w szałasach (sukot) przez cały okres (siedem dni) trwania święta Sukot. Mieszkanie w szałasach upamiętnia Wyjście z Egiptu oraz Obłoki Chwały, które otaczały Żydów na pustyni Synaj. Podczas 40 lat wędrówki przez pustynię w drodze do Ziemi Obiecanej właśnie szałasy...
 • Dziś, 25 września 2012 roku wieczorem zaczyna się święto Jom Kipur.
   Dwa najpowszechniej obchodzone święta żydowskie to Pesach i Jom Kipur.Pierwsze z nich skupia ludzi przede wszystkim w ich domach - podczas uroczystego sederu; drugie - w synagodze. Jom Kipur (Dzień Przebłagania) to bowiem dzień najdłużej trwających modlitw w synagodze. Pierwsza modlitwa...
 • Wszystkim naszym czytelnikom z okazji Rosz HaSzana
  składamy najserdeczniejsze życzenia słodkiego i dobrego Nowego Roku. Oby ten rok był jeszcze lepszy i abyśmy zostali zapisani w Księdze Życia.  Redakcja FŻP
 • Już siódmy semestr rozpoczyna się w Jesziwie Pardes.
   Szanowni Państwo,w niedzielę 2 września rozpoczynamy już siódmy semestr nauki w Jesziwie Pardes. Miło będzie przywitać wszystkich stałych słuchaczy, ale również zachęcamy wszystkich, którzy do jesziwy chcieliby dołączyć.Semestr będzie trwał trzy miesiące, wygłoszonych zostanie po 12 wykładów...
 • Prawa natury, tak jak cała natura, są poza etyczną oceną. Natura jest ślepa i głucha na etykę.
  ...Słyszy się czasami stwierdzenia, że kult natury powraca w świecie Zachodu. Jakie mogą być tego konsekwencje?Jedną z konsekwencji kultu natury, powracającego w wyniku sekularyzacji, jest zacieranie różnic pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Wszelkie niwelowanie różnic pomiędzy pozycją człowieka...
 • Kim są "Żydzi mesjanistyczni" i jakie są ich relacje wobec judaizmu? Żydzi mesjanistyczni to ludzie, którzy starając się przestrzegać przykazań Tory oraz podtrzymywać niektóre tradycje judaizmu, uznają jednocześnie, że Jezus był Mesjaszem.
  Judaizm ortodoksyjny (podobnie jak konserwatywny) oraz państwo Izrael nie uznają Żydów mesjanistycznych (inne nazwy: Hebrajscy Chrześcijanie, Żydowscy Chrześcijanie, Żydzi dla Jezusa, Żydzi Spełnieni, Synowie Nowego Przymierza [Hebrew Christian, Jewish Christian, Jew for Jesus, Fulfilled Jews]) za...
 • Powstają pytania, na które trudno znaleźć odpowiedzi.
  ... Decyzja nurtu konserwatywnegoThe Committee on Jewish Law and Standards (Komitet do Spraw Żydowskiego Prawa i Reguł) podejmujący decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących nurtu judaizmu konserwatywnego w USA, zadecydował o uznaniu małżeństw jednopłciowych i opublikował w tej sprawie...
 • Za kilka dni - Szawuot (Święto Tygodni).
  Zapraszamy do wysłuchania wykładu rabina Sachy Pecarica na temat tego święta. Jest to kolejny z cyklu wykładów otwartych Jesziwy Pardes. 23.05.2012 Szawuot 2012/5772   A oto pełna lista wykładów Jesziwy Pardesdostępnych dla wszystkich zainteresowanych:Archiwum wykładów otwartych...
 • Najstarsza monoteistyczna religia od tysięcy lat ma zestaw reguł dla wszystkich ludzi.
  W Torze, w Księdze Bereszit (Księga Rodzaju) Bóg mówi: "Awraham posłuchał Mojego głosu i strzegł Moich nakazów, Moich przykazań, Moich praw i Moich Tor" (26:5).O jakich prawach mówi Bóg, jeżeli prawa Tory nie zostały jeszcze wtedy ogłoszone? Jakich praw przestrzegał Awraham - duchowy ojciec...
 • Powstaje internetowa encyklopedia judaizmu. Studenci Jesziwy Pardes tworzą WikiPARDES
  Z Jesziwy Pardes otrzymaliśmy z tej okazji list:Szanowni Państwo, minęło niewiele ponad rok od chwili powstania Internetowej Jesziwy Pardes, gdy świętuje ona swój 200. wykład! Gratulujemy studentom, którzy robią wspaniałe postępy w nauce Tory, a zwłaszcza wymagającej poważnego intelektualnego...
 • "Warto więc kibicować studentom i pracownikom Jesziwy Pardes - ludziom, którzy uznali, że Internet przydaje się przede wszystkim do tego, aby poszukiwać mądrości, zdobywać wiedzę, ale jeszcze znacznie więcej: aby przynosić tę wiedzę i tę mądrość, [...]
  [...] razem ze ich specjalistyczną terminologią w obszar języka polskiego, gdzie nie były obecne jeszcze nigdy"  Holocaust zniszczył w Polsce Żydów a razem z nimi - judaizm. Żydzi mieszkający od stuleci w Polsce kultywowali swoją religię, a z tym wiązała się obecność na ziemiach polskich...
 • Estera i Mordechaj nie czekają, aż Haman zacznie wieszać Żydów, ale atakują pierwsi. Gdyby czekali, ich los byłby przesądzony. Musieliby zginąć.
  ...Dla judaizmu jedną z najważniejszych wartości jest pokój (szalom).Przejawia się to zarówno w wizjach proroków (zwłaszcza Jeremiahu [Jeremiasza]), w oczekiwanej obietnicy nadejścia Ery Mesjańskiej (gdy na całym świecie zapanuje trwały pokój), ale także w modlitwach i błogosławieństwach (w każdym...
 • PESACH SAMEACH!!!!
  Wszystkim naszym czytelnikom, życzymy osobistego wyjścia z ich własnego Egiptu.  Redakcja FŻP 
 • Już za kilka dni (6 kwietnia, 2012) rozpoczyna się święto Pesach.
   Drodzy Czytelnicy,poniżej zamieszczamy link do filmu zamieszczonego na stronie Jesziwy Pardes prezentującego - oczywiście w języku polskim - przygotowania i przebieg sederuhttp://jesziwa.pl/?p=1800 Zapraszamy także do wysłuchania wykładu rabina Sachy Pecarica wygłoszonego w Jesziwie...
 • Święto Pesach roku 5772 zaczyna się wieczorem w najbliższy piątek, 6 kwietnia 2012 roku - a uroczysty seder (pierwszy z dwóch obchodzonych w diasporze) odbywa się w noc z piątku na sobotę (leil haseder).
  Właściwie przeprowadzony seder wymaga przygotowań.W tym celu warto zapoznać się odpowiednio wcześnie i dokładnie z Hagadą na Pesach, albo - co najmniej - powtórzyć sobie spokojnie wszystkie etapy sederu i kolejne czynności.Przypominamy więc Naszym Czytelnikom link do tłumaczenia Hagady na język...
 • Purim już za progiem... kilka dni i niedużo czasu na przygotowania. Podaję zatem kilka szybkich i pysznych przepisów na purimowe ciasteczka i na sałatki na ucztę purimową.
  Sałatka z brokułów z oliwkami1 duży brokuł, 1/2 szklanki pokrojonych w kostkę czarnych oliwek, 6 rzodkiewek, 2 pomidory, pokrojone w kliny, 1/2 szklanki orzechów włoskich lub orzeszków ziemnychsos: 9 łyżki oliwy z oliwek, 3 łyżki octu winnego, 1 łyżeczka soli,...
 • Zapraszamy na wykład o Megilat Ester (Księdze Estery)
  Z okazji zbliżającego się święta PURIM, rabin Sacha Pecaric wygłosił w Jesziwie Pardes wykład na temat Megilat Ester.Wykład:M E G I L A T    E S T E R *5 marca 2012
 • Mówimy często: "ten człowiek jest religijnym Żydem - przestrzega koszerności", a nie mówimy w zasadzie nigdy: "ten człowiek jest religijnym Żydem - jest uczciwy w interesach". Dlaczego?
  Przecież według judaizmu najważniejszym celem religii jest czynienie ludzi lepszymi ("Przykazania Tory nie zostały dane ludziom z żadnego innego powodu, ale dlatego, by czynić człowieka lepszym", Bereszit Raba 44, 1). Lepszymi dla innych ludzi. Konsekwencją tego jest najwyższa pozycja, jaką zajmuje...

Strony