Judaizm

 • „Ja bowiem, gdy wracałem z Paddan, Rachel mi umarła w kraju Kannan w drodze...
  ...kiedy wciąż była jeszcze pewna odległość do przejścia do Efrata, pochowałem ją tam po drodze do Efrata, czyli w Beit Lechem” (Rodz. 48.7)Raszi wyjaśnia, że w ten sposób Jakub tłumaczy się swojemu synowi, dlaczego nie pochował jego matki w Hebronie, w Marrat HaMachpela. Z ludzkiego punktu...
 • Stowarzyszenie 614. Przykazania oraz Stowarzyszenie Pardes postanowiły udostępnić wszystkim zainteresowanym pełny tekst tej książki.
   Szanowni Państwo,jestem szczęśliwy, że publikowana w latach 2001-2006 Tora Pardes Lauder spotkała się z tak żywym odzewem i prowokowała do myślenia. W swej filozofii nawiązuje ona do współczesnych żydowskich tłumaczeń, które dziś czytane są w świecie – w języku angielskim: r. Yehezkela...
 • Tekst książki udostępniony przez Stowarzyszenie Pardes i Stowarzyszenie 614. Przykazania
 • Szanowni Państwo, jest nam miło zaprosić Państwa do rejestracji na nowy semestr w naszej jesziwie.
  Semestr będzie trwał trzy miesiące (styczeń-marzec). Tak jak dotąd, w każdej z 4 grup będzie 12 wykładów. Semestr zimowy zaczyna się w niedzielę 6 stycznia.• grupa W – NOWA (czwartek 19.00) KSIĘGA PRZYSŁÓW. Dogłębna jej analiza, z tradycyjnymi żydowskimi komentarzami, ale też z uwzględnieniem...
 • "...Tak mówi twój syn, Józef: 'Uczynił mnie Bóg panem nad całym Egiptem. Zejdź do mnie, nie ociągaj się'” (Bereszit 45.9)
  Wiadomo, że nie wolno czytać poszczególnych zdań wyrwanych z kontekstu. Wiemy, że to, co mówi Józef, nie są to tylko jego słowa, ale głos HaSzem. Wiemy, że słowa Józefa wpisują się w cały kontekst Tory. Wiemy też, że bez zejścia do Egiptu nie było by Wyjścia, i wszystkich jego konsekwencji z...
 • Zapraszamy!
  ... Co mają wspólnego George Steiner, Arnold Schonberg, Vladimir Chlebnikow, Franz Kafka, John Cage, Alberto Savinio, Neils Bohr, Jose Ortega y Gasset, Joao Guimaraes Rosa, Buckminster Fuller?Zapraszamy do wysłuchania wykładu rabina Sachy Pecarica, wygłoszonego 13 listopada br. w ŻIH w...
 • Jakie były przyczyny rewolucji (zapoczątkowanej przez judaizm), która odseparowała człowieka od Natury i postawiła go na szczycie świata?
   ... Ostatnie dyskusje na temat tzw. "uboju rytualnego" powinny jednak zwrócić naszą uwagę na znacznie poważniejszy i głębszy problem. Jest to problem kulturowy oraz zarazem etyczny i tak jak większość problemów kulturowych i etycznych ma bezpośredni związek z judaizmem, z czego nie...
 • Komentarze do tej parszy, czerpiące z nauk Bal Szem Towa, skupiają się na bitahon, ufności w HaSzem.
  BeSZT rozróżnia dwa rodzaje ufności. Pierwszy charakteryzuje zdanie z Psalmu 37 „Ufaj w HaSzem i czyń dobro”. Ufność, która jest związana z ludzkim działaniem. Bez czynienia dobra, bez wypełniania micwot, trudno oczekiwać, że HaSzem będzie miał powód aby opiekować się człowiekiem. Mogę ufać, kiedy...
 • „I osiadł Jakub w ziemi, w której przebywał jego ojciec...
  ...w ziemi Kanan. To są pokolenia Jakuba: Józef...”Większość komentatorów rozwodzi się nad związkiem następnej z parsz, parszy Mekec ze świętem Chanuka. A co z Wajeszew, które poprzedza Chanukę?Zacznijmy od początku: „i osiadł Jakub” początek parszy sugeruje, że droga Jakuba dobiegła końca, że po...
 • Za kilka dni (8 grudnia 2012) zaczyna się Chanuka. Co upamiętnia to święto?
   W 165 roku p.n.e. Żydzi wyparli Greków (Seleucydów) z Judei. Wolność religijna została przywrócona. Świątynia Jerozolimska, którą król Antioch IV Epifanes przemienił na miejsce kultu greckiego, została rytualnie oczyszczona i na nowo poświęcona. Antioch IV Epifaneshttp://upload.wikimedia.org/...
 • Święto Chanuka zaczyna się już za kilka dni.
   Chanuka („Święto Świateł”) jest uważana powszechnie za święto upamiętniające cud, jaki wydarzył się w Świątyni Jerozolimskiej podczas powstania żydowskiego pod wodzą Hasmoneuszy, skierowanego przeciw Grekom, za czasów panowania Antiocha IV Epifanesa. Jednak głębsze znaczenie tego święta...
 • „Poranek Izraela”
  „Słońce świeciło na niego, kiedy przechodził przez Penu El* i utykał na udo. Dlatego nie jedzą synowie Izrael ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno”Chyba każdy, kto czyta ten tekst zastanawia się nad logiką tego zdania. Co ma...
 • W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w dniu 27 XI 2012, temat szechity jest znów aktualny.
   Zamieszczamy tłumaczenie obszernych fragmentow artykułu "Freedom of Religion vs. Animal Rights", który ukazał się w The Jewish Magazine z września 2011. ... Poniższy artykuł wyjaśnia, dlaczego ogłuszanie zwierzęcia jest w rzeczywistości okrucieństwem wobec niego i dlaczego sposób...
 • Kiedy Awram wychodził z Haran, wychodził wraz ze swoją żoną Sarai. Kiedy Jakub wychodził z Ber Szewy, szedł sam.
  Kiedy Awram wychodził z Haran, wychodził razem z Lotem swoim kuzynem i jego rodziną.Jakub uciekał przed gniewem swojego rodzonego brata.Kiedy Awram wychodził z Haran, wychodził wraz ze stadami i wielkim dobytkiem.Kiedy Jakub opuszczał Ber Szewę, nie miał nawet kawałka chleb czy płaszcza pod głowę....
 • Magid z Kozienic i Keli Ikar wyjaśniają...
  ...„I Rywka słyszała co powiedział Icchak do Ezawa”(Berszit 27.5). Pomimo że nie wiemy z samego tekstu Tory kto dokładnie brał udział w tej rozmowie, pewnych rzeczy możemy się domyśleć. Po pierwsze nie było tam Jakuba, co jest może oczywiste, ale niezmiernie ważne dla kolejnych zdarzeń, dlatego...
 • Drugi fragment książki rabina Arye Kaplana.
   ...O ile Jerozolima jest centralnym punktem odniesienia Ziemi Izraela, to Świątynia (Bet HaMikdasz) była głównym miejscem na którym skupiały się oczy wszystkich w Jerozolimie. Pierwszą Świątynię zbudował Król Salomon. Stała 410 lat i została zburzona przez Nabuchodonozora i Bablończyków. Po...
 • Jednym z popularnych mitów na temat judaizmu (zarówno wśród Żydow jak i nie-Żydow) jest twierdzenie, że judaizm z wyboru, ze swojego charakteru, teologii - nie szuka konwertytów.
  Stereotyp ten jest tak powszechny, ponieważ oparty jest na częściowej prawdzie: prawdą jest, że judaizm nie szuka konwertytów, ale przyczyny tego zjawiska są wyłącznie historyczne, a nie teologiczne, o czym zazwyczaj całkowicie się zapomina.Przez blisko 1500 lat Żydzi żyli w chrześcijańskich lub...
 • Z dniem 1 stycznia 2013r. w Polsce zacznie obowiazywać unijne rozporządzenie z września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania.
   Wejście nowego przepisu spowodowało olbrzymią dyskusję publiczną w sprawie tzw uboju rytualnego. Temat ten jest ostatnio szeroko komentowany w prasie, radiu i telewizji. Pojawiło się  także dużo oświadczeń oraz apeli publikowanych na stronach internetowych stowarzyszeń i organizacji...
 • NACHUM ASZ Rabin Gminy Wyzn. Żydowskiej w Częstochowie W OBRONIE UBOJU RYTUALNEGO. 1936r.
 • NACHUM ASZ Rabin Gminy Wyzn. Żydowskiej w Częstochowie W OBRONIE UBOJU RYTUALNEGO.1936r.

Strony