Judaizm

 • Purim zaczyna się w tym (2013) roku 23 lutego po zachodzie słońca.
  ... Jedną ze szczególnie istotnych, jakkolwiek nieczęsto wymienianych nauk płynących z historii Ester, jest przestroga, aby żydowskie społeczności były bardzo ostrożne w spisywaniu jakiegokolwiek Żyda "na straty".Już samo imię Ester zdradza stopień jej asymilacji, brzmiąc podejrzanie podobnie...
 • Rabin Boaz Pash - Tłumaczyła Daniela Malec 14/02/2013
  “I wystawią Mi świątynię, abym zamieszkał w pośród nich.” (Szemot 15:8) W dzisiejszych czasach nie mamy świątyni, jednak w jej miejsce mamy synagogę, stanowiącą „małą świątynię”. Tak pisze prorok – „Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Wprawdzie wygnałem ich pomiędzy narody i rozproszyłem po krajach,...
 • „Gdzie jest Bóg?”, pytał raz Rebe z Kocka swoich chasydów.
  Uczniowie byli zadziwieni tym pytaniem.Czyż Rebe nie raz nauczał, że HaSzem jest wszędzie, w każdym najdrobniejszym kawałku świata? „Gdzie jest Bóg?” powtórzył swoje pytanie Kocker. „Bóg jest tam gdzie pozwolicie Mu wejść”, sam udzielił odpowiedzi, wpatrując się w oczy swoich studentów.Kiedy Mosze...
 • Znajdujemy mocne argumenty po obu stronach sporu, ale według nas te - popierające istnienie Boga - są silniejsze od argumentów ateistycznych.
   Część I Parafrazując argument Miltona Steinberga: wierzący w Boga musi rozliczyć się z jednej sprawy - istnienia zła; jednak ateista musi rozliczyć się z istnienia całej reszty.Problem zła jest najtrudniejszym i kłopotliwym wyzwaniem dla religii i każdy, kto popiera światopogląd...
 • Autorzy: Rabin Boaz Pash, rabin Yehoshua Ellis. Tłumaczyła Daniela Malec. 08/02/2013
  Parsza na ten tydzień wymienia większość praw dotyczących prawa cywilnego jak i odszkodowań, a także praw regulujących stosunki gospodarcze i finansowe w życiu społecznym – „A oto są prawa, które przedstawisz im” (Szemot 21:1) Halacha to halacha, ale poza nią, istnieje też zwykłe zachowanie...
 • Jak wytłumaczyć istnienie religijnych Żydów, którzy są nieetyczni?
   ...Problemem, który porusza każdego wrażliwego Żyda, jest istnienie Żydów, którzy przestrzegają wiele żydowskich praw, ale są - w ogólnym rozrachunku - ludźmi nieetycznymi.Jest to zasadniczy problem, ponieważ istnienie takich właśnie ludzi jest wykorzystywane często do podważania sensu...
 • Joseph Block powiedział, że historia serbskiego zwoju Tory koresponduje z Parszą, którą przeczyta w czasie swojej Bar Micwy.
  ...ZWÓJ TORY (fot. Merlin, wikipedia)  WHITE PLAINS (w stanie Nowy York – przyp. tłum) – Kiedy 13-letni Joseph Block przeczytał ustęp z Tory na swojej Bar Micwie, nie tylko stał się dorosłym mężczyzną w oczach Żydów. Pomógł także dopisać kolejny rozdział historii walczącej o przetrwanie...
 • Rabin Boaz Pash - Tłumaczyła Daniela Malec. 30/01/2013
  “Pamiętaj na dzień Szabatu, abyś go święcił. Sześć dni pracuj i wykonuj robotę swoją. Ale dzień siódmy Szabat Wiekuistemu, Bogu twojemu: nie czyń żadnej roboty…” (Szemot 20:8-10) Największym problemem dla Żydów, związanym z trzymaniem Szabatu jest gotowanie. A raczej nie samo gotowanie, bo...
 • ... „i będziecie przestrzegać Mojego przymierza, wtedy będziecie Moją segulą spośród wszystkich narodów, gdyż Moja jest cała ziemia.” Szemot 19.5
    ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ  To są słowa, które Bóg kieruje do narodu Izraela. Dziwnie one trochę brzmią we współczesnym języku, a szczególnie kluczowe dla całego zdania słowo - segula. Trudno je przetłumaczyć, oddając wielość...
 • (Szemot 15.3)
  Kilka pytań, które nasuwają się gdy czytamy to zdanie. Po pierwsze jak to możliwe, że Tora nazywa HaSzem mężem? Drugie jak to jest, że nie dość, że mężem to do tego jeszcze mężem wojny, czyż w innym miejscu nie jest napisane, że Szalom to Jego Imię (Sędz.6,24, T.B. Szabat 10b)? Trzecie, po co po...
 • Rabin Boaz Pash - Tłumaczyła Daniela Malec. 24/01/2013
  Którą z chałek należy pokroić?Parsza na ten tydzień opowiada o mannie – pożywieniu z niebios, pojawiającym się codziennie rano w ilości określonej na potrzeby dnia, i tylko raz w tygodniu, w piątek rano, manna pojawiała się w podwójnej ilości, wystarczającej na zarówno piątek jak i sobotę - „...
 • W tym roku (2013) Tu bi-Szwat, czyli Nowy Rok Drzew (Rosz Ha-Szana lallanot) zaczyna się w piątek, 25 stycznia z zachodem słońca.
  W Ziemi Izraela o tej porze roku zaczynają kwitnąć pierwsze drzewa owocowe.Tora mówi, że owoców drzew, które rosły w Ziemi Izraela, nie wolno spożywać przez pierwsze trzy lata; w czwartym roku wzrostu drzewa jego owoce są dla Boga, a dopiero potem można już je jeść. Wiek wszystkich drzew wyznaczany...
 • Tora zobowiązuje nas do trzymania się zakazu spożywania chamecu w Pesach
  – „Przez siedem dni będziesz jadł chleb niekwaszony” (Szemot, 13:6), a nie chamec. Tora zakazuje również przechowywania chamecu w domu, w czasie Pesach -“...i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach.” (Szemot 13:7)...
 • „I rzekł Wiekuisty do Mojżesza...”
  ‘„Powiedz Aronowi: weź laskę swoją, a wyciągnij rękę twoją na wody Micraimu, na strumienie ich, na kanały ich, na jeziora ich, i na wszystkie zbiorniki wody ich, a obrócą się w krew i będzie krew w całej ziemi Micraim, nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. I uczynili tak Mojżesz i Aron, jak...
 • Dlaczego spory wokół aborcji są tak trudne do rozwiązania? Gdzie, w kontrowersjach na temat aborcji, mieszczą się poglądy judaizmu?
  Aborcja budzi tak duże kontrowersje, ponieważ obydwie strony sporu – zarówno zwolennicy jej dopuszczalności, jak i przeciwnicy – mają bardzo mocne argumenty.Posiadanie dobrych argumentów, które napotykają w odpowiedzi na dobre kontrargumenty, łatwo czyni z ludzi ekstremistów.Każde z tych dwu...
 • „...Zobacz, uczynię cię Bogiem dla faraona, a Aron będzie twoim prorokiem” (Szmot 7.1)
  Tak w dosłownym tłumaczeniu brzmi to jedno z dziwniejszych zdań z parszy Waera. Gdyby przyjąć je w takim dosłownym znaczeniu, mielibyśmy do czynienia z, nie przymierzając, herezją. Judaizm zawsze i z całą stanowczością podkreśla, że nie ma Boga poza HaSzem, a tu mamy taki kwiatek. Można by...
 • Rabin Boaz Pash
   Humasz, którego lekturę rozpoczynamy w tym tygodniu nazywa się “Szemot”, podobnie jak parsza na ten tydzień, otwierająca tą księgę Tory.„Szemot” (w tłumaczeniu na polski: „imiona”) zawdzięcza swą nazwę imionom Jakuba i jego synów, które wymienione są w pierwszych słowach parszy – „Oto imiona...
 • Raszi przywołuje Talmudyczny spór pomiędzy Raw i Szmuel.
  Raw twierdzi, że w Egipcie nastał całkiem nowy król, który urodził się już po śmierci Józefa. Należał do całkiem nowej generacji (X, Y czy XL, albo jeszcze innej). Dla niego Józef, głód, przetrwanie, świat i jego ocalenie nie miały żadnego znaczenia. Komentatorzy czynią sugestię, że w Egipcie...
 • Jak odpowiedzieć komuś, kto twierdzi, że judaizm jest rasistowski, bo uważa Żydów za „naród wybrany”?
   Najkrócej: rasizm jest to ideologia głosząca wrodzoną wyższość określonej rasy i – w związku z tym – często uznająca jej prawo do panowania nad innymi. Przynależność do rasy jest niezależna od woli człowieka. Rasy nie można ani wybrać, ani zmienić. Żydem natomiast może zostać każdy człowiek...
 • Po serii artykułów dotyczących bieżących zagadnień związanych z szechitą, spójrzmy na stanowisko judaizmu wobec całkowitej rezygnacji z jedzenia mięsa.
    Abrabanel (1437–1508) pisał w komentarzu do Szemot 16:4: "Mięso nie jest koniecznym pokarmem [człowieka]. Jest obiektem niepohamowanego obżarstwa. Mięso jest [w naturze] jedzone przez okrutne drapieżniki. Owce, krowy, kurczaki, synogarlice i gołębie, które spożywają pokarm z pól - trawę...

Strony