Zamiast raju na ziemi - piekło

Zamiast raju na ziemi - piekło Rasa i klasa.

 

Naziści oceniali ludzi na podstawie rasy. Tzw. "aryjczycy" byli traktowani jako ludzie lepsi, niezależnie od ich postępowania. Natomiast "podludzie": np. Żydzi, Cyganie, Murzyni, Słowianie - niezależnie od ich postępowania - byli skazani na śmierć lub niewolnictwo (obozy pracy). Kłamstwem nazizmu była teza, że czynnikiem decydującym o ludzkich postawach i losie człowieka jest RASA.

Komuniści oceniali ludzi na podstawie ich pozycji w systemie klasowym społeczeństwa. Tzw. "proletariat" był traktowany - z definicji -  jako zasługujący na gloryfikację, a klasy posiadające (w tym chłopi uprawiający własną ziemię), skazane były na zniszczenie ekonomiczne, śmierć lub niewolnictwo (gułagi). Kłamstwem komunizmu była teza, że czynnikiem decydującym jest o ludzkich postawach i losie człowieka jest ekonomia (czynniki materialne) i KLASA.
 
Każda z tych ideologii była i jest antytezą etycznego monoteizmu.

Etyczny monoteizm (w tym, oczywiście, judaizm) utrzymuje, że wartości moralne są najważniejszym czynnikiem przesądzającym o ludzkich wyborach i postawach, oraz że człowiek powinien być oceniany wyłącznie na podstawie swoich wyborów, przejawiających się w czynach. Taka jest teoria. W praktyce bywało różnie, najczęściej gorzej. Jednak istniał zawsze pewien IDEAŁ, który mówił: nie morduj, nie kradnij, nie składaj fałszywego świadectwa.

Jednym z istotnych powodów narodzin ideologii opartych na kłamstwie: tych, utrzymujących, że rasa jest najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, jak należy oceniać człowieka (1 - kryterium rasowe) i tych, utrzymujących, że klasa oraz przesłanki ekonomiczne są najważniejszym czynnikiem (2 - kryterium klasowe ), była utrata przez idealistów wiary w Boga, ich odejście od religii. A to zjawisko przekroczyło punkt krytyczny właśnie na przełomie XIX i XX wieku. Niebagatelną rolę odegrała tu także wiara w potęgę ludzkiego rozumu, która - paradoksalnie -przejawiała się w popularności prymitywnego "darwinizmu społecznego" (1) i tzw. "naukowego komunizmu" i "materializmu dialektycznego" (2).

Zarówno naziści jak i komuniści - najwięksi zbrodniarze i mordercy XX wieku - byli ludźmi, którzy zerwali z religią, a więc PRZESTALI WIERZYĆ także w jeden z podstawowych aspektów etycznego monoteizmu - że życie, którego doświadczamy tu, na ziemi, nie jest wszystkim, co nas czeka i że istnieje sprawiedliwy Bóg, który dokonuje rozliczenia ludzkich czynów.

Poglądy sekularne odrzucały taką wizję, widząc w niej często przyczynę ludzkiej pasywności i klęski w doczesnym życiu. Marks nazywał przecież religię  "opium dla ludu", a Hitler mówił o konieczności zniszczenia "tyrańskiego Boga Żydów" i "przeciwstawiających się życiu Dziesięciorga Przykazań".
 
Ludzie tracący wiarę w Boga, mają do wyboru zazwyczaj trzy drogi: albo hedonizm, albo rezygnację lub nawet rozpacz, albo utopię.

Idealiści - a tacy byli przecież czołowi przywódcy komunistyczni i nazistowscy - odrzucają rozpacz, a zazwyczaj także hedonizm. Jeżeli życie doczesne jest wszystkim, co czeka ludzi, jeżeli poza nim nie ma już nic więcej -  to idealiści decydują się na  trzecią drogę:  skoro nie wierzą, że istnieje raj czekający po śmierci na ludzi sprawiedliwych, wybierają utopię, czyli próbę stworzenia raju przez człowieka, dla człowieka - tu i teraz, za życia.

Komuniści tworzą wizję proletariackiego raju, który nastanie, gdy zniesiona zostanie prywatna własność środków produkcji.

Naziści tworzą wizję raju nadchodzącego dla "rasy aryjskiej", który nastanie, gdy zniszczone lub zniewolone zostaną rasy "podludzi" i gdy zabrana zostanie im ziemia.

Oczywiście historia przekonuje dobitnie, że jedną z pierwszych czynności, od której rozpoczynają swoją drogę do ziemskiego raju XX-wieczni wyznawcy utopii, jest mordowanie tysięcy ludzi, którzy przeszkadzają im w triumfalnym pochodzie do tego raju. A później  - gdy pochód się kontynuuje -  liczba zamordowanych wzrasta do milionów.

Jest regułą, że gdy odrzucona zostaje ta jedna z podstawowych zasad etycznego monoteizmu, głosząca, iż dostąpienie kiedyś do innego lepszego świata jest ściśle związane z etycznym postępowaniem na tym świecie - powstaje dążenie do stworzenia raju na ziemi. A to gwarantuje, że właśnie postępowanie nieetyczne staje się powszechne, czyli - w związku z tym - zamiast raju wykreowane zostaje jego dokładne przeciwieństwo: piekło na ziemi.

Miliony ludzi są zniewolone, torturowane i mordowane.

 

Paweł Jędrzejewski

25 lipca 2017