TEFILAT HA-SZLA”H

TEFILAT HA-SZLA”H Szawuot

 

SzLa”H ha-Kadosz (r. Jeszaja Horowic, 1565-1630), słynny kabalista, autor głębokiego komentarza do Tory, Sznej Luchot ha-Brit („Dwie Tablice Przymierza”, od pierwszych liter tego tytułu powstał przydomek SzLa”H) nauczał o specjalnej modlitwie, którą rodzice powinni wypowiedzieć w przeddzień Rosz Chodesz Siwan, w szczególnej intencji nakierowanej na dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, dzień poprzedzający początek nowego miesiąca stanowi czas autorefleksji i introspekcji – jednym z powszechnych zwyczajów jest wówczas pościć (w różnym stopniu) i czytać Psalmy. Dzień przed Rosz Chodesz Siwan jest tu jednak wyjątkiem – jest to specjalny czas, by skupić się na budowaniu intencji ukierunkowanej na duchowy i intelektualny rozwój dzieci, aby wyrosły na osoby uczone w Torze. W miesiącu Siwan przyjęliśmy Torę i dlatego dzień poprzedzający nastanie tego miesiąca jest szczególnie wskazany na tfilot dotyczące poznaniu przez dzieci Tory.

Tekst modlitwy można znaleźć np. tu: https://www.tefillos.com/tefillas_hasheloh.asp

Arje Krawczyk

26 maja 2017