"Rozumieć Boga"

"Rozumieć Boga" Co Bóg ceni najbardziej.

Czy w Biblii Hebrajskiej można znaleźć wytłumaczenie, co musi wiedzieć człowiek, aby "rozumieć Boga", aby zdobyć świadomość, na czym Bogu najbardziej zależy, co najbardziej ceni?

Tak. Wytłumaczenie to znajdujemy w słowach zapisanych przez proroka Jeremiasza:

"Tak mówi Bóg: Niech się nie szczyci mędrzec swoją mądrością, niech się nie szczyci mocarz swoją mocą, niech się nie szczyci bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się szczycić, niech się szczyci tylko tym, że rozumie i zna mnie, iż Ja, Bóg, czynię miłosierdzie, sprawiedliwość i praworządność na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie - mówi Bóg."

Bóg wymienia TRZY osiągnięcia, które są najczęściej cenione przez ludzi i umożliwiają im doznawanie uczucia wyższości wobec innych: INTELIGENTNI i wykształceni mają tendencje do pogardzania mniej błyskotliwymi i mniej wykształconymi, a możni, POTĘŻNI i BOGACI najczęściej czują się lepsi od ludzi bez władzy i pieniędzy.

Tymczasem Bogu to WCALE TO NIE IMPONUJE. Bóg ceni tych, którzy Go ROZUMIEJĄ i - poprzez to rozumienie - ZNAJĄ Go. A rozumienie i poznanie Boga polega na dostrzeżeniu, w czym ma On "upodobanie", czyli co On uważa za najistotniejsze w przeciwieństwie do wiedzy i inteligencji, do stanowiska i władzy oraz do bogactwa.

Kto tego nie wie - kto nie wie, że wartościami najwyżej CENIONYMI przez Boga są "MIŁOSIERDZIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWORZĄDNOŚĆ", ten konsekwentnie - wedle słów Boga przekazywanych przez proroka Jeremiasza - nie rozumie i nie zna Boga.

 

(pj)