Bóg. Wiara i pewność.

Bóg. Wiara i pewność. Dlaczego Bóg sprawia, że człowiek nie ma absolutnej pewności, że On istnieje?

Dlaczego Bóg sprawia, że człowiek nie ma absolutnej pewności, że On istnieje? Może mieć głęboką wiarę, ale nie ma nigdy absolutnej PEWNOŚCI.

Nie da się przedstawić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, jakkolwiek można przypuszczać, dlaczego tak jest.

1. Czy gdyby człowiek wiedział z całą, niepodważalną pewnością, że Bóg istnieje i rozlicza ludzi za ich czyny, nie zostałaby nam wówczas ZABRANA ogromna część naszej WOLNEJ WOLI? 

2. Czy nasze decyzje byłyby wciąż w takim samym stopniu NASZYMI własnymi decyzjami, jak są nimi obecnie?

3. Czy to właśnie nie BRAK absolutnej PEWNOŚCI w kwestii istnienia Boga zapewnia człowiekowi WOLNOŚĆ WYBIERANIA zarówno dobra, jak i zła? Aby móc wybierać DOBRO, musimy mieć poczucie, że MOŻEMY wybierac ZŁO. A nie mielibyśmy takiego poczucia, jeśli posiadalibyśmy CAŁKOWITĄ, ABSOLUTNĄ PEWNOŚĆ, że Bóg ISTNIEJE. Że JEST - bez przerwy obecny, stale obserwujący nas i rejestrujący nasz każdy krok. Bo jaki jest realnie nasz WYBÓR w przekraczaniu dopuszczalnej prędkości na drodze, gdy widzimy we wstecznym lusterku, że samochód policyjny jest CAŁY CZAS tuż za nami?! 

4. Czyż nie jedynie wtedy, gdy mamy prawo do wybierania dobra albo zła, możemy się DOSKONALIĆ, dojrzewać etycznie i duchowo, pracować nad własnym charakterem i uświęcaniem?

5. Czy absolutna PEWNOŚĆ co do istnienia Boga nie byłaby ZABÓJCZA dla naszego człowieczeństwa?

6. Czy nie czyniłaby z ludzi FANATYKÓW? Bo przecież najbardziej charakterystyczną cechą właśnie fanatyków jest brak jakichkolwiek wątpliwości?

Wiara może być bardzo silna, może kierować postępowaniem człowieka, może spełniać w jego życiu dominującą rolę, ale właśnie dlatego jest WIARĄ, że NIE JEST absolutną pewnością.