Judaizm

 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (159)
  Gemara w masechet Szabat (141) rozważa kwestię usuwania plamy z ubrania w szabat. Jedną z czynności zabronionych w szabat jest bowiem melabejn – wybielanie, które obejmuje usuwanie plam przy pomocy wody lub innych środków w postaci płynu, a także ich ścieranie z powierzchni odzieży....
 • Oczywiście, nigdy nie rozstrzygniemy tego problemu jednoznacznie.
  Święto Pesach zaczyna się w roku 2019 wieczorem 19 kwietnia (piątek) i trwa do wieczora w sobotę 27 kwietnia.Co upamiętnia święto Pesach?Uzyskanie wolności, Wyjście Hebrajczyków (Izraelitów, Żydów) z Egiptu, cuda, które uczynił Bóg, aby zakończenie niewoli w Egipcie stało się możliwe.Bóg zsyłał na...
 • Jirat Haszem
  Niedługo Pesach.W opowieści o Wyjściu ludu Izraela z niewoli egipskiej pojawiają się postaci dwóch położnych, które nie posłuchały rozkazu faraona, żeby mordować nowonarodzonych hebrajskich chłopców. Jaka była przyczyna ich postawy, którą narażały się na gniew i zemstę egipskiego władcy?Lęk (bojaźń...
 • "Powstrzymanie się przed odrzuceniem tych dyskryminacyjnych praw jest ZHAŃBIENIEM TORY"
  Zalew internetu fałszywymi cytatami z Talmudu nie powinien powodować nierozumnych, stadnych reakcji oburzenia na PRAWDZIWE informacje o dyskryminacyjnych, skierowanych przeciw goim (gojom, czyli nie-Żydom) orzeczeniach w religijnym prawie żydowskim.Niestety, tak się dzieje. Ktokolwiek ujawnia...
 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (158)
   Czy wolno w szabat użyć przepychacza do odetkania zapchanej toalety?Chacham Ben-Cijon Aba Szaul w dziele Or Le-Cijon porównuje przypadek zapchanej toalety do omawianej w Szulchan Aruch (336:9) kwestii zatkanej rynny. Szulchan Aruch orzeka, że jeśli rynna zapcha się, np. liśćmi albo gruzem, w...
 • Tym razem obchodzony dwukrotnie, bo w roku przestępnym są dwa miesiące ADAR.
  Trwają obchody rocznicy śmierci (jorcajt) cadyka Elimelecha z Leżajska.W XVII w. na obrzeżu południowo-wschodniej części miasta Leżajsk, nieopodal rynku, usytuowano żydowski kirkut. Najbliższa droga prowadzi tam przez niewielki plac Targowy. Przy ulicy Górnej znajduje się cmentarz z OHELEM...
 • Człowiek nie może powiedzieć do Anioła Śmierci 'Poczekaj, aż dokończę moje rachunki z życiem'
   Samuel ben Israel de Uçeda - autor słynnego dzieła "Midrasz Szemuel" (Wenecja - 1579, 1585, 1597; Kraków - 1594; Frankfurt na Menem - 1713) - tak objaśniał słynne zdanie mędrca Hillela z Pirke Awot "Jeśli nie teraz, to kiedy?" (1:14): "Hillel nie mówi "jeśli nie dziś, to kiedy?" [ale mówi "...
 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (157)
   Czy podczas uroczystości zaślubin, gdy oblubieńcy stoją pod chupą, powinno się stać? Jak wiadomo, państwo młodzi w czasie całej ceremonii pod chupą stoją. Czy zaproszeni goście również powinni stać?Tikunej Ha-Zohar pisze, że rzeczywiście podczas ceremonii ślubnej powinno się stać, jako że w...
 • "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (156)
  Nie zakłada się tefilin w szabat i jom tow (Szulchan Aruch wraz z Remu 31:2).  Dotyczy to obu dni: pierwszego oraz dodatkowego dnia obchodzonego w diasporze. Żydzi sefardyjscy nie noszą tefilin podczas chol ha-moed Pesach i chol ha-moed Sukot. Z kolei wśród Żydów...
 • Monoteizm musi być ETYCZNYM monoteizmem, aby był cokolwiek wart.
  Każda religia może uczynić człowieka gorszym wówczas, gdy wiara nie uznaje swojej służebnej roli wobec głoszonej etyki.Religia nie ma właściwości magicznych, a to oznacza, że obrzezanie (w judaizmie) czy chrzest (w chrześcijaństwie) nie czynią ludzi automatycznie lepszymi. Podobnie jest z...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (155)
   Tora zobowiązuje do zawieszenia na futrynach domu mezuzot, przed zawieszeniem odmawia się następującą brachę: „Baruch Ata Ha-Szem, Elokejnu Melech Ha-Olam, aszer kidszanu be-micwotaw, we-ciwanu likboa mezuza”.Pojawia się pytanie, czy wolno zaprosić rabina, by zawiesił w domu mezuzot. Na...
 • Pierwsze zapalanie chanukowych świateł w roku 2018: niedziela, 2 grudnia.
   Co zapalamy?  Zapalane mogą być lampki oliwne lub świece. Jeżeli wybieramy lampę oliwną, to w zasadzie każdy rodzaj oleju jest akceptowany, jakkolwiek olej z oliwek jest najwłaściwszy. Świece powinny mieć pojedynczy knot. Knot w świecy lub lampce oliwnej powinien być bawełniany (...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (154)
   Czy ten, kto opuszcza dom na dłuższe wakacje, musi odmówić brachę na mezuzę, kiedy wraca?Obowiązek mezuzy dotyczy jedynie domu, w którym ktoś zamieszkuje. Jeśli ktoś jest właścicielem domu, ale w nim nie zamieszkuje, nie ma obowiązku powieszenia w nim mezuzot. Na pierwszy rzut oka zatem ten,...
 • „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak obcuje się z kobietą. Jest to obrzydliwością [tewel]”, Wajikra 18:22
  Tzw. "propaganda homoseksualna" to wcale nie mit, ale popularyzacja bardzo starego i dawno odrzuconego wzorca kulturowego. To nie postęp, ale powrót do tego, co już było.Zaraz, zaraz! Ale przecież homoseksualizm to nie kultura, tylko geny!Czyżby?W starożytnych kulturach (najbliższy przykład:...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (153)
   Chacham Awraham Hamoui, jeden z chachamim miasta Halab (Aleppo w Syrii – przyp. M. Ł.) w końcu XVIII w., w dziele Jemalet Nafszo (siman 9), omawia kilka ważnych halachot dot. tefilin.1. W oparciu o nauczanie Arizala pisze, że nie powinno się zdejmować tefilin, aż skończy się...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (152)
   Czy w sytuacji, gdy dwie strony negocjują transakcję i są bliskie porozumienia, wolno trzeciej stronie przerwać pertraktacje przez przebicie oferty potencjalnego nabywcy?Szulchan Aruch (Choszen Miszpat 237:1) orzeka, że jeśli negocjujące strony doszły do porozumienia co do zaplaty, to mimo że...
 • 22 wykłady rabina Sachy Pecarica
  Rabin Sacha Pecaric to autor, który dokonał monumentalnego tłumaczenia Tory na język polski metodą targumu i jako prezes wydawnictwa Stowarzyszenie Pardes opublikował w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat cały zbiór niezwykle istotnych tytułów - dzieł klasycznych i współczesnych - judaizmu. Od...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (151)
   W poprzedniej halasze zajmowaliśmy się orzeczeniem Szulchan Aruch (Choszen Miszpat 232:3), że jeśli ktoś nabędzie wadliwy towar, może zażądać anulowania transakcji, a sprzedawca ma obowiązek zwrócenia całej zapłaty. Powstaje pytanie, pod jakimi warunkami sprzedawca może – jeśli w ogóle może...
 • Rabbi Yitzhok Frankfurter
  Parsza (fragment pt.) Necawim jest jednym z pierwszoplanowych źródeł w Torze gdzie znajdujemy obietnicę Boga odnośnie sprowadzenia Ostatecznego Wybawienia. Rambam pisze w Hilchot Melachim (11:1) – „Kto nie wierzy [w mesjasza], ani nie oczekuje jego przyjścia - zaprzecza nie...
 • Aharon E. Wexler
   Nawet sami Żydzi często nie wiedzą, że kwestie pośmiertne są w minimalnym stopniu przedmiotem rozważań judaizmu. W przeciwieństwie do swojego potomka – chrześcijaństwa – judaizm jest religią zorientowaną na sprawy „z tego świata” (olam ha-ze). Judaizm jest zakorzeniony w tym świecie, i...

Strony