Izrael

  • Bete Israel we współczesnym Izraelu.
    Artykuł archiwalnySTATYSTYKI77% dorosłych Etiopczyków żyjących w Izraelu jest bezrobotna, a 72% dzieci etiopskich wychowuje się w rodzinach żyjących poniżej progu ubóstwa (według oficjalnych statystyk Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Izraela). 63% Pracujących Etiopczyków pracuje na...
  • Świeckie państwo czy religijna utopia? Kim byli rabini Cwi Hirsz Kaliszer i Juda Chasid oraz jaką rolę odegrali w powstawaniu syjonizmu? Kogo należy uznać za ojca idei syjonistycznej? Zapraszamy do wysłuchania wykładu Piotra Pazińskiego.
     Arcyciekawy, barwnie wygłoszony wykład omawiający postacie i wydarzenia związane z osadnictwem żydowskim na terenie Erec Izrael począwszy od XVII wieku  oraz charakteryzujący najważniejsze koncepcje ideologiczne mające bezpośredni wpływ na Theodora Herzla i jego następców. Druga część...

Strony