Tekst Prawa Narodu:

Tekst Prawa Narodu: Prawo Podstawowe: Israel - Państwo Narodu Żydowskiego

Prawo Podstawowe: Israel - Państwo Narodu Żydowskiego

1. Pryncypia
a) Ziemia Izraela, na której powstało państwo Israel, jest historyczną ojczyzną narodu żydowskiego, 
b) Państwo Israel jest państwem narodu żydowskiego, w którym on spełnia swoje naturalne, historyczne, kulturowe i religijne prawo do samookreślenia. 
c) Urzeczywistnienie prawa narodu do samookreślenia w Państwie Izrael jest wyłączne dla narodu żydowskiego.

2. Symbole Israela
a)  Nazwą państwa jest "Israel".
b)  
Flaga państwa jest biała z dwoma niebieskimi pasami w pobliżu krawędzi i niebieską gwiazdą Dawida w środku.
c)  Godłem państwowym jest siedmioramienny lichtarz z liśćmi oliwnymi po obu jego stronach i napisem "Israel" u  podstawy.
d)  Hymnem państwowym jest "ha'Tikvah".
e)  Detale tyczące symboli państwa będą prawnie ustalone.


3. Stolica Państwa
Jerozolima, niepodzielna i zjednoczona, jest stolicą Izraela.


4. Język

a)  Państwowym językiem jest hebrajski.
b)  Język arabski ma specjalny status w państwie, używanie języka arabskiego przez instytucje państwowe lub przed nimi będzie prawnie uregulowane

 c)  ten przepis w niczym nie godzi w dotychczasowy status języka arabskiego, sprzed wejścia w życie tego Prawa Podstawowego.


5. Przyłączenie diaspory

Państwo będzie otwarte dla emigracji żydowskiej i przyłączenia diaspory.


6. Więź z narodem żydowskim

a)  Państwo będzie troszczyć się o zapewnienie bezpieczeństwa synom narodu żydowskiego i jego obywatelom, będącym w trudnej sytuacji lub w niewoli z powodu pochodzenia żydowskiego lub obywatelstwa (izraelskiego. O.D.).

 b) Państwo podejmie działania w diasporze dla utrzymania łączności między Państwem a narodem żydowskim.

c)  Państwo podejmie działania dla zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i religijnego Żydów w diasporze.

 

7. Osadnictwo żydowskie.

Państwo widzi w rozwoju osadnictwa żydowskiego wartość narodową  i będzie działać w kierunku popierania i promowania jego powstawania i utrwalania.


8. Oficjalny kalendarz

Kalendarz hebrajski jest oficjalnym kalendarzem Państwa, jednocześnie kalendarz gregoriański będzie używany jako       oficjalny. Sposób użycia będzie uregulowany prawem.

 

9.   Dzień Niepodległości i Dni Pamięci

a) Dzień Niepodległości jest oficjalnym dniem państwowego święta narodowego.

b) Dzień Pamięci Poległych w Wojnach Izraela i Dzień Pamięci Holokaustu są oficjalnymi państwowymi Dniami Pamięci .
      

10. Dnie wypoczynku i szabatonu (Sobota i święta Izraela. O.D.)
Sobota i święta Izraela są stałymi terminami odpoczynku w państwie; nie Zydom przysługuje prawo do odpoczynku w ich dniach odpoczynku i ich świąt; szczegóły będą określone przez prawo.   

 

11.  Nieodwracalność

To Prawo Podstawowe jest nieodwracalne, chyba że zmienione będzie przez Prawo Podstawowe przyjęte większością głosów wszystkich deputowanych do Kneset.                      


Podpisani: Premier B Netanyahu, prezydent R. Rivlin, przewodniczący Kneset J.J. Edelsztajn  

stąd, broszura nr. 2743:

 http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504220.pdf


tłumaczenie Olgi Degani.