Opinie

Izrael

  • Przyszło jak zawsze, co roku: jaki jest Produkt (PKB) na głowę, o ile się podniósł i jak stoimy wobec różnych państw europejskich? Wszystkie dane...

Judaizm

  •   Czy można użyć jajko, w którym znaleziono plamkę krwi? Halacha rozróżnia w tej kwestii pomiędzy dwiema częściami jajka: żółtkiem, po hebrajsku ...

Książki