Historia

Z Profesorem Janem Grabowskim, historykiem z Uniwersytetu w Ottawie, członkiem zespołu Centrum Badań nad Zagładą Żydów rozmawia Igor Strapko.
Historycy bardzo późno zabierają się za problem, którym zajął się Pan w wydanej właśnie książce „JUDENJAGD. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu”, a mianowicie kwestią współudziału obywateli polskich w ostatniej fazie Holocaustu, już po hekatombie obozów zagłady.  ...
Nieco ponad sto lat temu żydowscy literaci i intelektualiści zwołali w Czerniowcach pierwszą w dziejach konferencję poświęconą statusowi języka jidysz.
Rozmyślając nad światem żydowskim utraconym w wyniku Zagłady i emigracji, zadaję sobie pytanie, jak by on dziś wyglądał bez doświadczenia nazizmu. Miliony Żydów przed wojną posługiwały się językiem jidysz. Zapewne część z nich przejęłaby języki lokalne, część - zwłaszcza w Izraelu -...
Historia oczyszczona z wątków kontrowersyjnych staje się zbiorem sympatycznych opowiastek, nostalgiczną podróżą po minionych czasach. Czy taki jest jej cel? Czy brak zgody społecznej na jedną wersję przeszłości sprawia, że badacze winni zamilknąć? [...]
[...] Dzisiaj stawiamy jedno z pytań trudnych: jak wyglądały relacje polsko-żydowskie w Kaliszu? Do sformułowania pytania zmobilizował nas niewielki przedwojenny druczek pod niewinnym tytułem „Informator firm chrześcijańskich handlowych i przemysłowych oraz wolnych zawodów m. Kalisza”,...
Rozmiar antysemickiej czystki w latach 1967 - 68 jest jeszcze nie zbadany - mówi w rozmowie z PAP dr Piotr Osęka z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Jego zdaniem, czystka ta zdobyła sympatię części polskiego społeczeństwa dla PZPR, która zaczęła [...]
[...] być postrzegana jako polska, narodowa, działająca w interesie Polaków.PAP: Jak wyglądała sytuacja ludności pochodzenia żydowskiego powracającej do Polski po II wojnie światowej? Dr Piotr Osęka: Holocaust przeżyło ponad 100 tys. ludzi. Większość z nich przetrwała wojnę w Związku Radzieckim...
Żydzi stanowili największą liczbę osób deportowanych do Auschwitz. Niemcy zesłali do obozu około 1,1 miliona Żydów, czyli blisko 85 procent ogólnej liczby przywiezionych, która szacowana jest na, co najmniej, 1,3 miliona ludzi. Zgładzili około 960 [...]
[...] tys. osób.Polski Żyd Dawid Wongczewski, deportowany 20 czerwca z więzienia w Wiśniczu Nowym, był także pierwszą śmiertelną ofiarą Auschwitz. Po ucieczce 6 lipca 1940 roku Polaka Tadeusza Wiejowskiego (numer 220), Niemcy przeprowadzili karny apel, który trwał 20 godzin. W "stójce"...
Tekst o małżeństwie Radlińskich powstał pośrednio dzięki pracy doktorskiej pt. „Twórczość publicystyczna i literacka Leo Belmonta”, którą obroniłem na UMCS w Lublinie w 2002 r.
 Byłem wówczas asystentem w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS. Twórczość Leo Belmonta czyli Leopolda Blumentala jest znana nie tylko historykom literatury polskiej. Dostałem kilka maili od jego czytelników, którzy szukali o nim informacji w Internecie i trafili na...
Pomysł utworzenia rabinackiej uczelni pierwszy raz został przedstawiony przez rabina Majera Szapirę w 1923 roku na światowym kongresie Żydów w Wiedniu. Idea ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych. Na siedzibę nowej uczelni [...]
[...] nieprzypadkowo wybrano Lublin. Było to miasto o silnej tradycji nauczania Talmudu, nazywane „Jerozolimą Polski”. Realizację projektu rozpoczęto od poszukiwania odpowiedniego miejsca, na którym miał stanąć budynek przyszłej uczelni. Plac pod budowę gmachu, położony u zbiegu ulic Lubartowskiej...
"Normą w polskim społeczeństwie czasów okupacji było tropienie i wynajdowanie ukrywających się Żydów oraz czerpanie zysków z Holokaustu" - pisze Jan Gross w przygotowywanej do druku książce "Złote żniwa". PAP przedstawia streszcznie tekstu książki, [...]
[...] do którego dotarł przed publikacją.Punktem wyjścia do tez stawianych przez Grossa jest analiza zdjęcia opublikowanego trzy lata temu przez "Gazetę Wyborczą". Dziennikarze przygotowujący reportaż z okolic Treblinki dostali je od jednego z rozmówców, wedle którego fotografia przedstawia grupę...
To, o czym pisze Jan Gross w książce "Złote żniwa", jest prawdą; przychodzili chłopi i kopali, szukali skarbów, kosztowności po Żydach - mówią w rozmowie z PAP Samuel Willenberg, uciekinier z obozu w Treblince, i jego żona Ada.
PAP: Prof. Jan Tomasz Gross w swojej nowej książce pt. "Złote żniwa" pisze o tym, jak Polacy rabowali miejsca zagłady Żydów w obozie w Treblince. Pan był więźniem Treblinki. Samuel Willenberg: To, o czym pisze Gross jest prawdą. Przychodzili chłopi i kopali. Szukali skarbów, kosztowności po...
Co pozostało po żydowskich mieszkańcach Kalisza? Zatarte ślady, dalekie echo, kawałek cmentarza, kilka budynków, ulice, podwórka a także żal, wściekłość i poczucie odrzucenia. Dziś w Polsce mieszka kilka tysięcy Żydów, pozostały miejsca, w których [...]
[...] żyli tamci, którym zabrano możliwość wyboru. Miasta te wciąż istnieją, są ładne, zadbane a jeszcze piękniej wyglądają we wspomnieniach ludzi, którzy je tworzyli.Istnieje opinia, że Żydzi mieszkali w Kaliszu już w 1139r., lecz niestety nie można wskazać żadnego źródła historycznego, które by...

Strony