Historia

Samarytanie istnieją nadal, choć ich populacja zmniejszyła się radykalnie (około roku 500 n.e. było ich 200 000, na przełomie XIX i XX wieku - tylko 150 osób, dziś jest ich niewiele ponad 650, z czego jedna rodzina kapłańska liczy blisko 200 osób).
Ponieważ jest to społeczność zamknięta (nie akceptująca konwertytów [choć ostatnio zezwala się na małżeństwa z kobietami żydowskimi]), nękana jest przez różnego rodzaju choroby genetyczne, ale nie one są przyczyną prawie całkowitej zagłady Samarytan. Największy cios w historii zadał im bowiem...
Ostatnio przeglądając książkę "Żydzi w walce 1939-1945" [1] natknąłem się na relację Karla Heilinga, dziennikarza RFN, który jako czołgista Afrika Korps wspomina o udziale około 500. osobowego żydowskiego oddziału (dowodzonego przez mjr. Liebmanna), [...]
[...] który w ramach Brygady Wolnych Francuzów gen. Koeniga bronił fortu Bir Hakeim.W literaturze znalazłem różne relacje i opinie: jedne mówiły wyłącznie o Wolnych Francuzach, inne wymieniały także udział Żydów, jeszcze inne wymieniały wiele rozmaitych narodowości, gdyż Brygada Francuska...
W świadomości wielu osób, dzieje narodu żydowskiego podczas II wojny światowej to przede wszystkim Holocaust i Powstanie w Gettcie Warszawskim. W polskiej literaturze informacje o zorganizowanych strukturach bojowych złożonych z Żydów są szczątkowe.
W poniższym artykule postaram się przybliżyć tą mało znaną historię. Nadmienię jednak od razu, że Żydzi walczyli w praktycznie każdej armii alianckiej począwszy od Polskich Sił Zbrojnych (w samym Lotnictwie było około 150 osób wyznania mojżeszowego, jako mechanicy i obsługa naziemna), przez...
Napisała Ewa Kołek. Tekst otrzymał pierwszą nagrodę w Konkursie "Noblistka XXI wieku" zorganizowanym w 2003r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu, Filia nr 5 Oddział Dziecięcy
Na tym świecie żyją ludzie, którzy zawdzięczają jej życie. Dziwnym trafem jednak przez prawie pięćdziesiąt lat nikt nie wspomniał nazwiska tej kobiety. Poza stosunkowo nielicznymi osobami w Polsce prawie jej nie znano. Nikt, poza dziećmi, które uratowała, o niej nie pamiętał. Trzeba dopiero, by...
Jan M. Piskorski
W pierwszym tygodniu października 1943 r. odwiedził na kilka dni Poznań Heinrich Himmler, minister spraw wewnętrznych Rzeszy, zwierzchnik niemieckich sił policyjnych, twórca imperium SS oraz obozów koncentracyjnych[1]. Był to ideologiczny fanatyk, pracoholik, z zamiłowania historyk,...
Jacek Dymitrowski
3 czerwca 2006, podczas Dni Dębicy, skwer w tym mieście przy ulicy Rzeszowskiej został nazwany imieniem rodziny Mikołajkowów.ZAPOMNIANI BOHATERZYMałżeństwo Aleksander i Leokadia Mikołajków zamieszkali w Dębicy w 1930 roku. Posiedli na własność dom pod numerem 248 przy ulicy Kościuszki. Tutaj też...
Małgorzata Frąckowiak
Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę Żydów w Danii, ich silne zasymilowanie z pozostałą częścią społeczeństwa, a także z powodu traktowania Danii przez Hitlera jako protektorat, a nie teren okupowany, aż do 1943 roku zasadniczo nie istniał w Danii problem z odmiennym traktowaniem ludności...
Hila Marcinkowska
Na początku II wojny światowej około 300 tys. polskich Żydów znalazło się pod okupacją sowiecką, byli w tej grupie zarówno Żydzi zamieszkujący tereny anektowane przez ZSRR jak i uciekinierzy z terenów zajętych przez Niemców. Część z nich za nie przyjęcie radzieckiego obywatelstwa została...

Strony