Historia

"Normą w polskim społeczeństwie czasów okupacji było tropienie i wynajdowanie ukrywających się Żydów oraz czerpanie zysków z Holokaustu" - pisze Jan Gross w przygotowywanej do druku książce "Złote żniwa". PAP przedstawia streszcznie tekstu książki, [...]
[...] do którego dotarł przed publikacją.Punktem wyjścia do tez stawianych przez Grossa jest analiza zdjęcia opublikowanego trzy lata temu przez "Gazetę Wyborczą". Dziennikarze przygotowujący reportaż z okolic Treblinki dostali je od jednego z rozmówców, wedle którego fotografia przedstawia grupę...
To, o czym pisze Jan Gross w książce "Złote żniwa", jest prawdą; przychodzili chłopi i kopali, szukali skarbów, kosztowności po Żydach - mówią w rozmowie z PAP Samuel Willenberg, uciekinier z obozu w Treblince, i jego żona Ada.
PAP: Prof. Jan Tomasz Gross w swojej nowej książce pt. "Złote żniwa" pisze o tym, jak Polacy rabowali miejsca zagłady Żydów w obozie w Treblince. Pan był więźniem Treblinki. Samuel Willenberg: To, o czym pisze Gross jest prawdą. Przychodzili chłopi i kopali. Szukali skarbów, kosztowności po...
Co pozostało po żydowskich mieszkańcach Kalisza? Zatarte ślady, dalekie echo, kawałek cmentarza, kilka budynków, ulice, podwórka a także żal, wściekłość i poczucie odrzucenia. Dziś w Polsce mieszka kilka tysięcy Żydów, pozostały miejsca, w których [...]
[...] żyli tamci, którym zabrano możliwość wyboru. Miasta te wciąż istnieją, są ładne, zadbane a jeszcze piękniej wyglądają we wspomnieniach ludzi, którzy je tworzyli.Istnieje opinia, że Żydzi mieszkali w Kaliszu już w 1139r., lecz niestety nie można wskazać żadnego źródła historycznego, które by...
Opracowała Dagmara Mańka
Biała Podlaska MUZEUM OKRĘGOWE ODDZIAŁ MARTYROLOGICZNO-HISTORYCZNY ul. Warszawska 12 21-500 Biała Podlaska wystawa stała "Walka i męczeństwo ludności Podlasia 1939-1945"Bielsk Podlaski MUZEUM MARTYROLOGII ul. Hołowieska 18 17-100 Bielsk Podlaski wystawa stała: "Walka i martyrologia mieszkańców...
Samarytanie istnieją nadal, choć ich populacja zmniejszyła się radykalnie (około roku 500 n.e. było ich 200 000, na przełomie XIX i XX wieku - tylko 150 osób, dziś jest ich niewiele ponad 650, z czego jedna rodzina kapłańska liczy blisko 200 osób).
Ponieważ jest to społeczność zamknięta (nie akceptująca konwertytów [choć ostatnio zezwala się na małżeństwa z kobietami żydowskimi]), nękana jest przez różnego rodzaju choroby genetyczne, ale nie one są przyczyną prawie całkowitej zagłady Samarytan. Największy cios w historii zadał im bowiem...
Ostatnio przeglądając książkę "Żydzi w walce 1939-1945" [1] natknąłem się na relację Karla Heilinga, dziennikarza RFN, który jako czołgista Afrika Korps wspomina o udziale około 500. osobowego żydowskiego oddziału (dowodzonego przez mjr. Liebmanna), [...]
[...] który w ramach Brygady Wolnych Francuzów gen. Koeniga bronił fortu Bir Hakeim.W literaturze znalazłem różne relacje i opinie: jedne mówiły wyłącznie o Wolnych Francuzach, inne wymieniały także udział Żydów, jeszcze inne wymieniały wiele rozmaitych narodowości, gdyż Brygada Francuska...
W świadomości wielu osób, dzieje narodu żydowskiego podczas II wojny światowej to przede wszystkim Holocaust i Powstanie w Gettcie Warszawskim. W polskiej literaturze informacje o zorganizowanych strukturach bojowych złożonych z Żydów są szczątkowe.
W poniższym artykule postaram się przybliżyć tą mało znaną historię. Nadmienię jednak od razu, że Żydzi walczyli w praktycznie każdej armii alianckiej począwszy od Polskich Sił Zbrojnych (w samym Lotnictwie było około 150 osób wyznania mojżeszowego, jako mechanicy i obsługa naziemna), przez...
Napisała Ewa Kołek. Tekst otrzymał pierwszą nagrodę w Konkursie "Noblistka XXI wieku" zorganizowanym w 2003r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu, Filia nr 5 Oddział Dziecięcy
Na tym świecie żyją ludzie, którzy zawdzięczają jej życie. Dziwnym trafem jednak przez prawie pięćdziesiąt lat nikt nie wspomniał nazwiska tej kobiety. Poza stosunkowo nielicznymi osobami w Polsce prawie jej nie znano. Nikt, poza dziećmi, które uratowała, o niej nie pamiętał. Trzeba dopiero, by...

Strony