Historia

Hila Marcinkowska
W powojennej Polsce po raz pierwszy na emigrację Żydów do Izraela zezwolono w latach 1949-1950. Wyjechało wtedy blisko 30.000 polskich Żydów. Kolejna fala emigracji żydowskiej z Polski rozpoczęła się w 1956 r., kilka miesięcy przed "Październikiem" i powrotem do władzy Władysława Gomułki -...
Wiersz o Marcu '68
 Kropelka Krwi To było dawno, me narodziny,Na świat spojrzenie pierwsze, ciekawe,A potem lata, dni i godzinyMiałem beztroską, zwykłą zabawęI nikt przyjaźni nie wzbraniał miPrzez moją kroplę żydowskiej krwi. Me szkolne lata niezapomniane,Pierwsze miłości, czułe westchnienia,Leciutka...
Marcowe wspomnienia uczestników naszego forum dyskusyjnego
Chodziłem wtedy do ostatniej, maturalnej klasy liceum im Wilhelma Piecka w Katowicach. Miałem zgraną "paczkę" koleżanek i kolegów, byłem aktywny w harcerstwie, chodziłem także do TSKŻ, co nie przeszkadzało mi czuć się Polakiem. Wiedziałem też, że jestem Żydem - moi rodzice nie starali się tego...
Z Profesorem Janem Grabowskim, historykiem z Uniwersytetu w Ottawie, członkiem zespołu Centrum Badań nad Zagładą Żydów rozmawia Igor Strapko.
Historycy bardzo późno zabierają się za problem, którym zajął się Pan w wydanej właśnie książce „JUDENJAGD. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu”, a mianowicie kwestią współudziału obywateli polskich w ostatniej fazie Holocaustu, już po hekatombie obozów zagłady.  ...
Nieco ponad sto lat temu żydowscy literaci i intelektualiści zwołali w Czerniowcach pierwszą w dziejach konferencję poświęconą statusowi języka jidysz.
Rozmyślając nad światem żydowskim utraconym w wyniku Zagłady i emigracji, zadaję sobie pytanie, jak by on dziś wyglądał bez doświadczenia nazizmu. Miliony Żydów przed wojną posługiwały się językiem jidysz. Zapewne część z nich przejęłaby języki lokalne, część - zwłaszcza w Izraelu -...
Historia oczyszczona z wątków kontrowersyjnych staje się zbiorem sympatycznych opowiastek, nostalgiczną podróżą po minionych czasach. Czy taki jest jej cel? Czy brak zgody społecznej na jedną wersję przeszłości sprawia, że badacze winni zamilknąć? [...]
[...] Dzisiaj stawiamy jedno z pytań trudnych: jak wyglądały relacje polsko-żydowskie w Kaliszu? Do sformułowania pytania zmobilizował nas niewielki przedwojenny druczek pod niewinnym tytułem „Informator firm chrześcijańskich handlowych i przemysłowych oraz wolnych zawodów m. Kalisza”,...
Rozmiar antysemickiej czystki w latach 1967 - 68 jest jeszcze nie zbadany - mówi w rozmowie z PAP dr Piotr Osęka z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Jego zdaniem, czystka ta zdobyła sympatię części polskiego społeczeństwa dla PZPR, która zaczęła [...]
[...] być postrzegana jako polska, narodowa, działająca w interesie Polaków.PAP: Jak wyglądała sytuacja ludności pochodzenia żydowskiego powracającej do Polski po II wojnie światowej? Dr Piotr Osęka: Holocaust przeżyło ponad 100 tys. ludzi. Większość z nich przetrwała wojnę w Związku Radzieckim...
Żydzi stanowili największą liczbę osób deportowanych do Auschwitz. Niemcy zesłali do obozu około 1,1 miliona Żydów, czyli blisko 85 procent ogólnej liczby przywiezionych, która szacowana jest na, co najmniej, 1,3 miliona ludzi. Zgładzili około 960 [...]
[...] tys. osób.Polski Żyd Dawid Wongczewski, deportowany 20 czerwca z więzienia w Wiśniczu Nowym, był także pierwszą śmiertelną ofiarą Auschwitz. Po ucieczce 6 lipca 1940 roku Polaka Tadeusza Wiejowskiego (numer 220), Niemcy przeprowadzili karny apel, który trwał 20 godzin. W "stójce"...
Tekst o małżeństwie Radlińskich powstał pośrednio dzięki pracy doktorskiej pt. „Twórczość publicystyczna i literacka Leo Belmonta”, którą obroniłem na UMCS w Lublinie w 2002 r.
 Byłem wówczas asystentem w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS. Twórczość Leo Belmonta czyli Leopolda Blumentala jest znana nie tylko historykom literatury polskiej. Dostałem kilka maili od jego czytelników, którzy szukali o nim informacji w Internecie i trafili na...
Pomysł utworzenia rabinackiej uczelni pierwszy raz został przedstawiony przez rabina Majera Szapirę w 1923 roku na światowym kongresie Żydów w Wiedniu. Idea ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych. Na siedzibę nowej uczelni [...]
[...] nieprzypadkowo wybrano Lublin. Było to miasto o silnej tradycji nauczania Talmudu, nazywane „Jerozolimą Polski”. Realizację projektu rozpoczęto od poszukiwania odpowiedniego miejsca, na którym miał stanąć budynek przyszłej uczelni. Plac pod budowę gmachu, położony u zbiegu ulic Lubartowskiej...

Strony