Historia

Żydzi stanowili największą liczbę osób deportowanych do Auschwitz. Niemcy zesłali do obozu około 1,1 miliona Żydów, czyli blisko 85 procent ogólnej liczby przywiezionych, która szacowana jest na, co najmniej, 1,3 miliona ludzi. Zgładzili około 960 [...]
[...] tys. osób.Polski Żyd Dawid Wongczewski, deportowany 20 czerwca z więzienia w Wiśniczu Nowym, był także pierwszą śmiertelną ofiarą Auschwitz. Po ucieczce 6 lipca 1940 roku Polaka Tadeusza Wiejowskiego (numer 220), Niemcy przeprowadzili karny apel, który trwał 20 godzin. W "stójce"...
Tekst o małżeństwie Radlińskich powstał pośrednio dzięki pracy doktorskiej pt. „Twórczość publicystyczna i literacka Leo Belmonta”, którą obroniłem na UMCS w Lublinie w 2002 r.
 Byłem wówczas asystentem w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS. Twórczość Leo Belmonta czyli Leopolda Blumentala jest znana nie tylko historykom literatury polskiej. Dostałem kilka maili od jego czytelników, którzy szukali o nim informacji w Internecie i trafili na...
Pomysł utworzenia rabinackiej uczelni pierwszy raz został przedstawiony przez rabina Majera Szapirę w 1923 roku na światowym kongresie Żydów w Wiedniu. Idea ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych. Na siedzibę nowej uczelni [...]
[...] nieprzypadkowo wybrano Lublin. Było to miasto o silnej tradycji nauczania Talmudu, nazywane „Jerozolimą Polski”. Realizację projektu rozpoczęto od poszukiwania odpowiedniego miejsca, na którym miał stanąć budynek przyszłej uczelni. Plac pod budowę gmachu, położony u zbiegu ulic Lubartowskiej...
"Normą w polskim społeczeństwie czasów okupacji było tropienie i wynajdowanie ukrywających się Żydów oraz czerpanie zysków z Holokaustu" - pisze Jan Gross w przygotowywanej do druku książce "Złote żniwa". PAP przedstawia streszcznie tekstu książki, [...]
[...] do którego dotarł przed publikacją.Punktem wyjścia do tez stawianych przez Grossa jest analiza zdjęcia opublikowanego trzy lata temu przez "Gazetę Wyborczą". Dziennikarze przygotowujący reportaż z okolic Treblinki dostali je od jednego z rozmówców, wedle którego fotografia przedstawia grupę...
To, o czym pisze Jan Gross w książce "Złote żniwa", jest prawdą; przychodzili chłopi i kopali, szukali skarbów, kosztowności po Żydach - mówią w rozmowie z PAP Samuel Willenberg, uciekinier z obozu w Treblince, i jego żona Ada.
PAP: Prof. Jan Tomasz Gross w swojej nowej książce pt. "Złote żniwa" pisze o tym, jak Polacy rabowali miejsca zagłady Żydów w obozie w Treblince. Pan był więźniem Treblinki. Samuel Willenberg: To, o czym pisze Gross jest prawdą. Przychodzili chłopi i kopali. Szukali skarbów, kosztowności po...
Co pozostało po żydowskich mieszkańcach Kalisza? Zatarte ślady, dalekie echo, kawałek cmentarza, kilka budynków, ulice, podwórka a także żal, wściekłość i poczucie odrzucenia. Dziś w Polsce mieszka kilka tysięcy Żydów, pozostały miejsca, w których [...]
[...] żyli tamci, którym zabrano możliwość wyboru. Miasta te wciąż istnieją, są ładne, zadbane a jeszcze piękniej wyglądają we wspomnieniach ludzi, którzy je tworzyli.Istnieje opinia, że Żydzi mieszkali w Kaliszu już w 1139r., lecz niestety nie można wskazać żadnego źródła historycznego, które by...
Opracowała Dagmara Mańka
Biała Podlaska MUZEUM OKRĘGOWE ODDZIAŁ MARTYROLOGICZNO-HISTORYCZNY ul. Warszawska 12 21-500 Biała Podlaska wystawa stała "Walka i męczeństwo ludności Podlasia 1939-1945"Bielsk Podlaski MUZEUM MARTYROLOGII ul. Hołowieska 18 17-100 Bielsk Podlaski wystawa stała: "Walka i martyrologia mieszkańców...
Samarytanie istnieją nadal, choć ich populacja zmniejszyła się radykalnie (około roku 500 n.e. było ich 200 000, na przełomie XIX i XX wieku - tylko 150 osób, dziś jest ich niewiele ponad 650, z czego jedna rodzina kapłańska liczy blisko 200 osób).
Ponieważ jest to społeczność zamknięta (nie akceptująca konwertytów [choć ostatnio zezwala się na małżeństwa z kobietami żydowskimi]), nękana jest przez różnego rodzaju choroby genetyczne, ale nie one są przyczyną prawie całkowitej zagłady Samarytan. Największy cios w historii zadał im bowiem...

Strony