Historia

Tekst o małżeństwie Radlińskich powstał pośrednio dzięki pracy doktorskiej pt. „Twórczość publicystyczna i literacka Leo Belmonta”, którą obroniłem na UMCS w Lublinie w 2002 r.
 Byłem wówczas asystentem w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS. Twórczość Leo Belmonta czyli Leopolda Blumentala jest znana nie tylko historykom literatury polskiej. Dostałem kilka maili od jego czytelników, którzy szukali o nim informacji w Internecie i trafili na...
Pomysł utworzenia rabinackiej uczelni pierwszy raz został przedstawiony przez rabina Majera Szapirę w 1923 roku na światowym kongresie Żydów w Wiedniu. Idea ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych. Na siedzibę nowej uczelni [...]
[...] nieprzypadkowo wybrano Lublin. Było to miasto o silnej tradycji nauczania Talmudu, nazywane „Jerozolimą Polski”. Realizację projektu rozpoczęto od poszukiwania odpowiedniego miejsca, na którym miał stanąć budynek przyszłej uczelni. Plac pod budowę gmachu, położony u zbiegu ulic Lubartowskiej...
"Normą w polskim społeczeństwie czasów okupacji było tropienie i wynajdowanie ukrywających się Żydów oraz czerpanie zysków z Holokaustu" - pisze Jan Gross w przygotowywanej do druku książce "Złote żniwa". PAP przedstawia streszcznie tekstu książki, [...]
[...] do którego dotarł przed publikacją.Punktem wyjścia do tez stawianych przez Grossa jest analiza zdjęcia opublikowanego trzy lata temu przez "Gazetę Wyborczą". Dziennikarze przygotowujący reportaż z okolic Treblinki dostali je od jednego z rozmówców, wedle którego fotografia przedstawia grupę...
To, o czym pisze Jan Gross w książce "Złote żniwa", jest prawdą; przychodzili chłopi i kopali, szukali skarbów, kosztowności po Żydach - mówią w rozmowie z PAP Samuel Willenberg, uciekinier z obozu w Treblince, i jego żona Ada.
PAP: Prof. Jan Tomasz Gross w swojej nowej książce pt. "Złote żniwa" pisze o tym, jak Polacy rabowali miejsca zagłady Żydów w obozie w Treblince. Pan był więźniem Treblinki. Samuel Willenberg: To, o czym pisze Gross jest prawdą. Przychodzili chłopi i kopali. Szukali skarbów, kosztowności po...
Co pozostało po żydowskich mieszkańcach Kalisza? Zatarte ślady, dalekie echo, kawałek cmentarza, kilka budynków, ulice, podwórka a także żal, wściekłość i poczucie odrzucenia. Dziś w Polsce mieszka kilka tysięcy Żydów, pozostały miejsca, w których [...]
[...] żyli tamci, którym zabrano możliwość wyboru. Miasta te wciąż istnieją, są ładne, zadbane a jeszcze piękniej wyglądają we wspomnieniach ludzi, którzy je tworzyli.Istnieje opinia, że Żydzi mieszkali w Kaliszu już w 1139r., lecz niestety nie można wskazać żadnego źródła historycznego, które by...
Opracowała Dagmara Mańka
Biała Podlaska MUZEUM OKRĘGOWE ODDZIAŁ MARTYROLOGICZNO-HISTORYCZNY ul. Warszawska 12 21-500 Biała Podlaska wystawa stała "Walka i męczeństwo ludności Podlasia 1939-1945"Bielsk Podlaski MUZEUM MARTYROLOGII ul. Hołowieska 18 17-100 Bielsk Podlaski wystawa stała: "Walka i martyrologia mieszkańców...
Samarytanie istnieją nadal, choć ich populacja zmniejszyła się radykalnie (około roku 500 n.e. było ich 200 000, na przełomie XIX i XX wieku - tylko 150 osób, dziś jest ich niewiele ponad 650, z czego jedna rodzina kapłańska liczy blisko 200 osób).
Ponieważ jest to społeczność zamknięta (nie akceptująca konwertytów [choć ostatnio zezwala się na małżeństwa z kobietami żydowskimi]), nękana jest przez różnego rodzaju choroby genetyczne, ale nie one są przyczyną prawie całkowitej zagłady Samarytan. Największy cios w historii zadał im bowiem...
Ostatnio przeglądając książkę "Żydzi w walce 1939-1945" [1] natknąłem się na relację Karla Heilinga, dziennikarza RFN, który jako czołgista Afrika Korps wspomina o udziale około 500. osobowego żydowskiego oddziału (dowodzonego przez mjr. Liebmanna), [...]
[...] który w ramach Brygady Wolnych Francuzów gen. Koeniga bronił fortu Bir Hakeim.W literaturze znalazłem różne relacje i opinie: jedne mówiły wyłącznie o Wolnych Francuzach, inne wymieniały także udział Żydów, jeszcze inne wymieniały wiele rozmaitych narodowości, gdyż Brygada Francuska...

Strony