Historia

Fragmenty przemówienia Symchy Ratajzera-Rotema (za Polską Agencją Prasową)
Wraca do mnie wspomnienie, gdy kanałami przedostałem się powtórnie do getta, by wyprowadzić oddziały ŻOB-owców i nikogo z nich nie znalazłem. Wyobraziłem sobie, że jestem ostatnim Żydem w getcie, jednak kilka godzin później stał się cud, otoczyła mnie grupa kolegów walki. Dzisiaj cud się nie...
Mija 70. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zadaniem rocznicy jest to, aby uczcić pamięć tych, którzy dokonali zrywu, ale także zwykłych ludzi, którzy stali się uczestnikami tamtych dni. To także misja, polegająca na tym, aby kolejne [...]
[...] pokolenia pamiętały. Jednak nie ma pamięci bez poznania najbliższej historii i ludzi tworzących tę historię.Kaliscy Żydzi stanowili dość liczną grupę osób, które znalazły się podczas II wojny światowej w Warszawie. W 1940 r. było tam 6.830 kaliszan, którzy zamknięci zostali w  getcie....
Opór zbrojny i duchowy
 Walka z niemieckimi nazistami w getcie miała trzy oblicza: opór społeczny (działania ludności, która różnymi sposobami starała się przeżyć - poprzez organizację dostaw żywności, opieki lekarskiej), opór zbrojny - oparty o działania podziemnych organizacji w getcie, i opór duchowy - oparty o...
Był 24 kwietnia 1864 roku, środek wojny secesyjnej. W czasie wolnym od obowiązków służbowych, młody żołnierz Isaac J. Levy, usiadł w obozie żeby napisać krótki list do siostry.
Działo się to podczas święta Pesach. Levy, który służył w 46 pułku piechoty Wirginii, był żołnierzem Armii Stanów Skonfederowanych, walczącej w imieniu stanów południowych, które chciały oderwać się od Stanów Zjednoczonych.Trwał właśnie czwarty rok wojny, która miała okazać się najbardziej krwawym...
Dzień 18 marca 2013 r. w Genewie, gdzie zebrało się posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ - czyli nowoczesny pręgierz ustawiony dla Państwa Izrael na scenie międzynarodowej.
Trzygodzinną sesję poświęcono sprawie "izraelskich osiedli", czyli domniemanego "naruszenia praw człowieka" w ramach tego, że Żydzi mieszkają na terenach, które Arabowie uważają za swoje. Czyli już samo istnienie Żydów powoduje naruszenie praw ludności arabskiej. Ciekawe. Na początku XX wieku w...
Marzec 1968
Gdy wybuchła Wojna Sześciodniowa, w której Izrael zmierzył się z arabskimi "sąsiadami", w 32 milionowej Polsce mieszkało ok. 30,000 Żydów. Starsze pokolenie to ocaleni z Holokaustu. Ich dzieci urodzone po wojnie szybko asymilowały się z polskim społeczeństwem. Praktycznie nie istniała społeczność...
Niedługo minie dziewięćdziesiąt pięć lat od tragicznego dla ukraińskich Żydów roku 1919.
Roku, w którym krew i łzy szeroką rzeką wylały się z ponad tysiąca sztetli i miast pomiędzy Lwowem a Sumami, między Czernihowem a Odessą. Historia, której w polskich gazetach próżno szukać. A przecież w tej tragedii za miedzą zdemonizowano zbiorowo cały naród i ostatecznie zadano śmierć około stu...
Dzieje Leopolda Kronenberga i jego familii to gotowy materiał na film. A nawet kilka. Oto kilka szybkich propozycji dla scenarzystów.
 Portret Leopolda Kronenberga pędzla L.Horowitza. Żródło - Wikipedia Scenariusz numer 1Po upadku Powstania Styczniowego 1863-1864, w odstępie kilku dni, Królestwo Polskie opuszczają hrabia Wielopolski i Leopold Kronenberg. Pierwszy uosabiał władzę polityczną i faktycznie władał Królestwem...
Za kilka dni będziemy obchodzić okrągłą rocznicę powstania styczniowego. W polskiej historii to szczególny czas, kiedy sny i marzenia o niepodległej Polsce doprowadzały do zbrojnego wystąpienia wobec znienawidzonego zaborcy.
Takie sny mieli także polscy Żydzi. Marzyli o wolnej Polsce, pragnęli by stała ona się ich prawdziwą ojczyzną, by mogli na tej ziemi żyć, ale nie jako obywatele drugiej kategorii, lecz w pełni praw i swobód obywatelskich na równi z innymi mieszkańcami. Właśnie te marzenia i wiara spowodowały, że...
Mikołaj Mirowski
 ... Getto strefy osiedlaniaŻycie Żydów w Carskiej Rosji uwarunkowane było w znacznym stopniu przez przymus osiedlania się w wąskiej strefie ciągnącej się od Bałtyku po Morze Czarne. Były to głównie tereny wschodniej części przedrozbiorowej Polski. Znaczna większość rosyjskich Żydów była...

Strony