Historia

Patryk Czarniecki
   Nawiązując do 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej warto wspomnieć postać Zeewa Żabotyńskiego, założyciela i przywódcę ruchu rewizjonistycznego w syjonizmie, przywódcę syjonistów, pisarza. Żabotyński przewidział Holokaust i jeszcze w 1939 roku namawiał Żydowskich obywateli by...
Jednym z ważniejszych wydarzeń w dziedzinie początków żydowskiego osadnictwa w Polsce było nadanie w dniu 16 sierpnia 1264r. przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego przywileju immunitetowego, określającego w punktach kwestie dla Żydów.
Inicjatywa wyszła z kręgu Żydów kaliskich, co świadczy wymownie o pozycji ekonomicznej Kalisza i gminy żydow­skiej w Wielkopolsce w owym okresie.Statut, wydany przez Bolesława, został wzorowany na przywilejach uzyskanych przez Żydów w XIII w. w krajach sąsiednich: w Austrii - przywilej cesarza...
Charlotte Bonelli
Zazwyczaj miesiąc wypełniony radością Pesach i Wielkiej Nocy, kwiecień 1936 r., został zabarwiony wydarzeniami zarówno przytłaczającymi, co dziwnymi. Donoszono, że 75,000 niemieckich Żydów, w tym 25,000 w Berlinie, otrzymało pomoc w postaci darmowej macy. Nigdy wcześniej w historii Niemiec, Żydzi...
Zanim Krym stał się rosyjską etniczną twierdzą, miał potencjał stania się żydowską ojczyzną. Żydzi mieszkali tam od niepamiętnych czasów, a od rządów carycy Katarzyny do Stalina, zachęcano Żydów do zamieszkania właśnie tam.
 “Po drodze do Sewastopola, niedaleko od Symferopola” – tak zaczyna się najprawdopodobniej najbardziej popularna piosenka w jidysz z czasów Związku Sowieckiego „Hej, Dziankoje!”. Jest ona wyrazem domniemanego triumfu z okazji zwycięstwa kolektywizacji rolnictwa w latach 1920-30, która w...
Zapomniane dziedzictwo?
  Święto Purim przypomina nam, że dla Żydów jest nietypowe angażowanie się w rekreacyjne picie alkoholu – to jeden z powodów dla których polska szlachta zatrudniała ich do prowadzeniu karczm.Kiedy Adam Mickiewicz potrzebował dla osadzenia jednej ze scen „Pana Tadeusza” (1834) w karczmie,...
...To wszystko są długie, zawiłe i wspaniałe historie odwagi i poświęcenia. Nie o nich jednak chciałem dziś wspomnieć...
... I.Jak wiadomo, medal "Sprawiedliwy wśród narodów świata" może otrzymać wyłącznie osoba, która nie jest Żydem, a ratowała Żydów od śmierci w czasie Szoa.Jednak są dwa wyjątki: w roku 2004 dwóch mężczyzn, których nazwisko jest identyczne - Glasberg, otrzymało pośmiertnie ten medal, mimo że...
Dziś jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Upamiętnia on wyzwolenie 27 stycznia 1945 roku hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - największego miejsca męczeństwa i zagłady II wojny światowej. Do [...]
[...] momentu wyzwolenia, niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad milion osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został uchwalony przez ONZ w 2005 roku. Ma na celu mobilizować narody, aby podtrzymać...
W styczniu 2014 r. redakcja FŻP otrzymała ciekawy e-mail od pana Tomasza Kowalkowskiego:
 „Szanowni Państwo, przeglądając pozostałe po moim św.p. zmarłym Ojcu (rocznik 1922) dokumenty, natrafiłem na spisane na kilkunastu kartkach wspomnienia z dzieciństwa i młodości. Pozwalam sobie przesłać dwie strony, które są maleńkim świadectwem naszej historii”. W załączniku znajdował się...
"Mienie, krew i życie dla zwycięstwa. Kupiectwo żydowskie stolicy przekazuje Armii sprzęt wojenny"
   W niedzielę, dnia 20 b. m. o godz. 9.30 rano na Placu Gwardii w Cytadeli odbyła się podniosła uroczystość wręczenia Armii sprzętu wojennego, ufundowanego przez kupiectwo żydowskie Stolicy, zorganizowane w Centrali Związku Kupców.Akt wręczenia był ostatecznym ukoronowaniem podjętej...
Prof. dr Majer Bałaban, Głos Gminy Żydowskiej Nr 1, Warszawa, Styczeń 1938
 Aleksander Lesser, Pogrzeb Pięciu Poległych na Starych Powązkach w Warszawie (1861 r.)   Rabin Dow Ber Meisels - pierwszy od lewej (w futrzanej czapce), z jego prawej strony rabin Markus Jastrow... Na ostatniej konferencji polskich historyków wygłosił wśród innych ks. Dr...

Strony