Historia

Łaszczów, mała miejscowość położona w południowo- wschodniej części województwa lubelskiego, siedziba gminy liczącej prawie 7 tys. mieszkańców.
Jak można dowiedzieć się z krótkiej notki historycznej odnalezionej przez Bi na tej stronie, jest to "istniejąca od połowy XV wieku osada, własność rodziny Łaszczów, uzyskała w połowie XVI wieku prawa miejskie. Synagoga w Łaszczowie to jeden z dwóch zachowanych do dziś budynków dawnego zespołu...
Wilno [jid. Wilne], miasto nazywane "Jerozolimą Północy", było jednym z ważniejszych ośrodków żydowskiego życia religijnego, kulturalnego i naukowego.
Od 1527 r. obowiązywał w nim przywilej "de non tolerandis Judaeis". W 1551 r. Żydzi otrzymali prawo zamieszkania na terenie nieruchomości należących do bojarów. Z 1568 r. pochodzi pierwsza informacja o istnieniu gminy żydowskiej, a w 1572 r. powstała stara synagoga.Miasto stało się jednym z...
Wybór fragmentów wypowiedzi Papieża Jana Pawła II poświęconych Żydom bądź skierowanych do nich.
Jezus synem IzraelaJezus z Nazaretu jest członkiem wielkiej rodziny ludzkiej poprzez naród, do którego bezpośrednio przynależy. Jest synem Izraela, wybranego przez Boga ludu Starego Przymierza. Jezus rodzi się pośród tego ludu, wzrasta w jego kulturze i religii. Jest prawdziwym Izraelitą, myśli...
Odszedł Jacob Baker. Polskę nosił w sercu, a jej paszport z 1938 roku w kieszeni. Powietrze nad tym krajem uważał za błogosławione...
Odszedł Jacob Baker. Polskę nosił w sercu, a jej paszport z 1938 roku w kieszeni. Powietrze nad tym krajem uważał za błogosławione...Był 10 lipca 2001 roku. W fotelu przed moim telewizorem ustawionym na satelitarny kanał TV Polonia i transmisję z Jedwabnego siedział chasydzki rabin z...

Strony