Historia

"Oto kamień odmawia kadisz ciężarem swoim mnogością swoją i w bezbolesnej trawie kamienuje miejsce"- są to słowa Jerzego Ficowskiego, które doskonale ukazują stan zdewastowanych i zbezczeszczonych pamiątek po niegdyś sporej ludności żydowskiej [...]
[...] zamieszkującej Gdańsk i jego okolice. Najbardziej chyba porusza i szokuje sprawa gdańskich cmentarzy żydowskich.Zdewastowane, pozbawione należytej czci i szacunku, poprzewracane i połamane macewy są znikomym śladem zamkniętego przez druga wojnę światową rozdziału dziejów historii Pomorza, w...
W Polsce są obecnie 1044 cmentarze żydowskie. Jedynie na 433 z nich zachowały się kamienie nagrobne, a więcej niż 100 macew znajduje się tylko na ok. 150 kirkutach. Jednym z owych 150 jest kirkut zambrowski, na którym w początkach lat [...]
[...] dziewięćdziesiątych znajdowało sie jeszcze ok. 200 nagrobków. Powstał on w początkach XIX wieku w pobliżu drogi prowadzącej do Łomży (dzisiejsza ul. Łomżyńska). Został założony przed 1829 rokiem na skarpie rzeki Jabłonki, w odległości kilometra na północ od rynku, będącego centrum...
Nie rozbrzmiewają już modły rabinów Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, nie słychać śpiewu słynnego w przedwojennej Warszawie chóru świątyni, ale pamięć o tym niezwykłym miejscu trwa i jest przekazywana kolejnym pokoleniom warszawian
"Wielka Synagoga na Tłomackiem wyrosła na fali haskali - ruchu hebrajskiego oświecenia, który zapoczątkowany został pod koniec XVIII wieku w Europie Zachodniej" - wyjaśnia dr Eleonora Bergman z Żydowskiego Instytutu Historycznego.Najważniejszym ośrodkiem haskali był Berlin, w którym aktywnie...
Zdjęcia archiwalne nadesłał Bogdan Rachuta
 1995 roku Lala (czyli moja żona) przechodziła przez teren szkoły "Budowlanki" i zauważyła kości i całą czaszkę. Znalazła szczątki ludzkie i to z całą pewnością żydowskie koło tej górki, czyli resztek domu, który stał na cmentarzu, potem, do 1977, służył jako biura ogrodnictwu.Wróciła się...
Wybór fragmentów wypowiedzi Papieża Jana Pawła II poświęconych Żydom bądź skierowanych do nich.
Jezus synem IzraelaJezus z Nazaretu jest członkiem wielkiej rodziny ludzkiej poprzez naród, do którego bezpośrednio przynależy. Jest synem Izraela, wybranego przez Boga ludu Starego Przymierza. Jezus rodzi się pośród tego ludu, wzrasta w jego kulturze i religii. Jest prawdziwym Izraelitą, myśli...
Odszedł Jacob Baker. Polskę nosił w sercu, a jej paszport z 1938 roku w kieszeni. Powietrze nad tym krajem uważał za błogosławione...
Odszedł Jacob Baker. Polskę nosił w sercu, a jej paszport z 1938 roku w kieszeni. Powietrze nad tym krajem uważał za błogosławione...Był 10 lipca 2001 roku. W fotelu przed moim telewizorem ustawionym na satelitarny kanał TV Polonia i transmisję z Jedwabnego siedział chasydzki rabin z...

Strony