Historia

"Oto kamień odmawia kadisz ciężarem swoim mnogością swoją i w bezbolesnej trawie kamienuje miejsce"- są to słowa Jerzego Ficowskiego, które doskonale ukazują stan zdewastowanych i zbezczeszczonych pamiątek po niegdyś sporej ludności żydowskiej [...]
[...] zamieszkującej Gdańsk i jego okolice. Najbardziej chyba porusza i szokuje sprawa gdańskich cmentarzy żydowskich.Zdewastowane, pozbawione należytej czci i szacunku, poprzewracane i połamane macewy są znikomym śladem zamkniętego przez druga wojnę światową rozdziału dziejów historii Pomorza, w...
W Polsce są obecnie 1044 cmentarze żydowskie. Jedynie na 433 z nich zachowały się kamienie nagrobne, a więcej niż 100 macew znajduje się tylko na ok. 150 kirkutach. Jednym z owych 150 jest kirkut zambrowski, na którym w początkach lat [...]
[...] dziewięćdziesiątych znajdowało sie jeszcze ok. 200 nagrobków. Powstał on w początkach XIX wieku w pobliżu drogi prowadzącej do Łomży (dzisiejsza ul. Łomżyńska). Został założony przed 1829 rokiem na skarpie rzeki Jabłonki, w odległości kilometra na północ od rynku, będącego centrum...
Zdjęcia archiwalne nadesłał Bogdan Rachuta
 1995 roku Lala (czyli moja żona) przechodziła przez teren szkoły "Budowlanki" i zauważyła kości i całą czaszkę. Znalazła szczątki ludzkie i to z całą pewnością żydowskie koło tej górki, czyli resztek domu, który stał na cmentarzu, potem, do 1977, służył jako biura ogrodnictwu.Wróciła się...
Nie rozbrzmiewają już modły rabinów Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, nie słychać śpiewu słynnego w przedwojennej Warszawie chóru świątyni, ale pamięć o tym niezwykłym miejscu trwa i jest przekazywana kolejnym pokoleniom warszawian
"Wielka Synagoga na Tłomackiem wyrosła na fali haskali - ruchu hebrajskiego oświecenia, który zapoczątkowany został pod koniec XVIII wieku w Europie Zachodniej" - wyjaśnia dr Eleonora Bergman z Żydowskiego Instytutu Historycznego.Najważniejszym ośrodkiem haskali był Berlin, w którym aktywnie...
Ostrowska Synagoga wzięła Swój początek 7 kwietnia 1857 roku, gdy wylano uroczyście fundament pod przyszłą jej budowę. W rok 1860 przed Rosz HaSzana otwarto podczas nabożeństwa uroczyście Aron HaKodesz i po raz pierwszy przeczytano Torę na bimie.
Synagoga szybko stała się ozdobą miasta, ale też i wzbudzała zazdrość swą piękną sylwetką.Dziwne przypadki, których wytłumaczenia dziś się nie szuka, spowodowały tragedię podczas święta Jom Kippur. Było to 10 października 1872 roku. Balkony zwane "babińcami" były wypełnione kobietami i dziećmi, a...
Pierwsza wzmianka o dzielnicy żydowskiej w Płocku pochodzi z 1237 roku. Dzielnica zajmowała część starego miasta przy murach miejskich, na północny wschód od rynku. Osiedle żydowskie w tym mieście to jedno z najstarszych w Polsce.
Tuż przed wojną mieszkało w Płocku około 10 tysięcy Żydów, którzy stanowili około 1/3 wszystkich mieszkańców. Istniały dwie synagogi, 34 domy modlitwy, szpital żydowski - założony w 1872 roku z fundacji Izaak Fogla, dom starców i kalek, dom sierot, szkoła Talmud-Tora, Żydowskie Koedukacyjne...
Łaszczów, mała miejscowość położona w południowo- wschodniej części województwa lubelskiego, siedziba gminy liczącej prawie 7 tys. mieszkańców.
Jak można dowiedzieć się z krótkiej notki historycznej odnalezionej przez Bi na tej stronie, jest to "istniejąca od połowy XV wieku osada, własność rodziny Łaszczów, uzyskała w połowie XVI wieku prawa miejskie. Synagoga w Łaszczowie to jeden z dwóch zachowanych do dziś budynków dawnego zespołu...
Wilno [jid. Wilne], miasto nazywane "Jerozolimą Północy", było jednym z ważniejszych ośrodków żydowskiego życia religijnego, kulturalnego i naukowego.
Od 1527 r. obowiązywał w nim przywilej "de non tolerandis Judaeis". W 1551 r. Żydzi otrzymali prawo zamieszkania na terenie nieruchomości należących do bojarów. Z 1568 r. pochodzi pierwsza informacja o istnieniu gminy żydowskiej, a w 1572 r. powstała stara synagoga.Miasto stało się jednym z...
Pod koniec lipca przyjechaliśmy do Szczebrzeszyna, miasteczka w południowowschodniej Polsce. Znajduje się tu zabytkowy cmentarz żydowski z początków XVI wieku - jeden z najstarszych istniejących cmentarzy żydowskich w Polsce.
Pierwsze informacje o cmentarzu pochodzą z 1593 roku. Szczebrzeszyńscy Żydzi zostali po raz pierwszy wspomniani w roku 1507. Najstarszy nagrobek jest datowany na 26 nissan 5305 roku (1545). Cmentarz mieści się na pięknym wzgórzu przy ulicy Cmentarnej. Zobaczyć można tu około 400 macew. Wiele z...
W miasteczku przed wojną mieszkało ponad trzy tysiące Żydów.
Szanowni Państwo,Chciałbym niniejszym zwrócić Waszą uwagę na żydowski cmentarz w Rykach, w województwie lubelskim. W miasteczku przed wojną mieszkało ponad trzy tysiące Żydów. Po tak licznej żydowskiej społeczności pozostały dzisiaj w Rykach dwa ślady. Jednym jest żydowski obiekt na terenie...

Strony