Historia

Łaszczów, mała miejscowość położona w południowo- wschodniej części województwa lubelskiego, siedziba gminy liczącej prawie 7 tys. mieszkańców.
Jak można dowiedzieć się z krótkiej notki historycznej odnalezionej przez Bi na tej stronie, jest to "istniejąca od połowy XV wieku osada, własność rodziny Łaszczów, uzyskała w połowie XVI wieku prawa miejskie. Synagoga w Łaszczowie to jeden z dwóch zachowanych do dziś budynków dawnego zespołu...
Pod koniec lipca przyjechaliśmy do Szczebrzeszyna, miasteczka w południowowschodniej Polsce. Znajduje się tu zabytkowy cmentarz żydowski z początków XVI wieku - jeden z najstarszych istniejących cmentarzy żydowskich w Polsce.
Pierwsze informacje o cmentarzu pochodzą z 1593 roku. Szczebrzeszyńscy Żydzi zostali po raz pierwszy wspomniani w roku 1507. Najstarszy nagrobek jest datowany na 26 nissan 5305 roku (1545). Cmentarz mieści się na pięknym wzgórzu przy ulicy Cmentarnej. Zobaczyć można tu około 400 macew. Wiele z...
W miasteczku przed wojną mieszkało ponad trzy tysiące Żydów.
Szanowni Państwo,Chciałbym niniejszym zwrócić Waszą uwagę na żydowski cmentarz w Rykach, w województwie lubelskim. W miasteczku przed wojną mieszkało ponad trzy tysiące Żydów. Po tak licznej żydowskiej społeczności pozostały dzisiaj w Rykach dwa ślady. Jednym jest żydowski obiekt na terenie...
Według dr Normana Weinberga, głównego koordynatora Projektu Odnowy Żydowskich Cmentarzy w Polsce, przed Holocaustem w Polsce istniało ponad tysiąc cmentarzy żydowskich. Ocalało z nich niewiele. Na 487 nekropoliach zachował się co najmniej jeden [...]
[...] nagrobek, na 134 macew jest od 20 do 100, na 83 - od 100 do 500, na 37 (m.in. w Białej, Sieniawie, Przemyślu i Szydłowcu) od 500 do 5000, a jedynie na siedmiu cmentarzach (w Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu) nagrobków jest ponad 5000. Z dawnych żydowskich cmentarzy tylko...
Pierwsi Żydzi pojawili się na Górnym Śląsku na początku XIII wieku a więc w okresie, w którym powstawał Mikołów (pierwsza wzmianka o mieście z roku 1222). Osadnictwo Żydów koncentrowało się na skrzyżowaniach ważnych szlaków handlowych. Mikołów [...]
[...] powstał właśnie w takim miejscu i dlatego prawdopodobnie już w tamtym czasie Żydzi byli mieszkańcami miasta. Najstarsze udokumentowane osadnictwo żydowskie w Mikołowie sięga 1640 roku, kiedy w naszym mieście zamieszkali Singerowie. Pod koniec XVII wieku pojawiają się pierwsze imiona...
Właściwie wtedy była to osada obok Krzepic - Nowokrzepice - a jeszcze wcześniej, w czasach budowy synagogi, wieś Kuźniczka albo Kuźnica. Synagoga stoi nad rzeką Liswartą, po przeciwnej stronie niż Krzepice. Zaraz obok mostu.
Budowę synagogi rozpoczęto w latach 1814-15, data ukończenia nie jest znana. Prawdopodobnie była czynna już w 1822 roku, kiedy Żydzi z Kuźniczki usamodzielnili się od gminy w Działoszynie.To była już druga synagoga w miejscowości - pierwsza, drewniana stanęła w pierwszej połowie XVIII wieku....
Wiedeń wspiera łódzką inicjatywę
Latem od likwidacji getta łódzkiego minie 61 lat. Symbolem tragedii Litzmannstadt Getto, z którego w czasie drugiej wojny światowej do obozów zagłady w Chełmnie i Oświęcimiu wywieziono 200.000 osób, stał się dworzec przeładunkowy Radegast. To właśnie na stację w Radogoszczy przychodziły...
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego działa w kraju, w którym przez tysiąc lat mieszkali i tworzyli Żydzi, wzbogacając i pomnażając zasoby kultury materialnej i duchowej. Do dzisiaj, niemal na każdym kroku napotykamy materialne ślady tej [...]
[...] obecności w postaci opuszczonych synagog, szkół, cmentarzy. Budynki te, często zaniedbane i w bardzo złym stanie, są obiektami o wielkiej wartości zarówno historycznej jak i artystycznej; stanowią one wspólne dziedzictwo wszystkich Żydów - mieszkających w Polsce i za granicą. Zadaniem...
W starym Będzinie nazywanym Jerozolimą Zagłębia istniały trzy cmentarze żydowskie. Pierwszy założony w XVI wieku przy obecnej ulicy Zawale, został zniszczony w czasie wojny przez hitlerowców. Drugi założony przy ulicy Sieleckiej w początkach XX [...]
[...] wieku podczas budowy zajezdni PKS w latach 60-ych uległ likwidacji, a część macew została przewieziona na jedyny ocalały cmentarz przy ulicy Podzamcze.Wokół powstania tej ostatniej nekropolii trwają do dzisiaj spory wśród historyków. Należy przypuszczać, iż data powstania łączy się z...
Społeczność żydowska w Zakopanem pojawiła się na początku XIX wieku.
W 1848r. Zakopane zamieszkiwało 2431 katolików, 4 ewangelików i 15 Żydów. Wraz z rozwojem Zakopanego powiększała się stale liczba ludności żydowskiej, w 1880r. liczyła ona 84 osoby, w 1900r. już 198, w 1910r. - 361, 1921r. - 533, 1931r. - 2900. W chwili wybuchu II wojny światowej, można...

Strony