Historia

Pod koniec lipca przyjechaliśmy do Szczebrzeszyna, miasteczka w południowowschodniej Polsce. Znajduje się tu zabytkowy cmentarz żydowski z początków XVI wieku - jeden z najstarszych istniejących cmentarzy żydowskich w Polsce.
Pierwsze informacje o cmentarzu pochodzą z 1593 roku. Szczebrzeszyńscy Żydzi zostali po raz pierwszy wspomniani w roku 1507. Najstarszy nagrobek jest datowany na 26 nissan 5305 roku (1545). Cmentarz mieści się na pięknym wzgórzu przy ulicy Cmentarnej. Zobaczyć można tu około 400 macew. Wiele z...
W miasteczku przed wojną mieszkało ponad trzy tysiące Żydów.
Szanowni Państwo,Chciałbym niniejszym zwrócić Waszą uwagę na żydowski cmentarz w Rykach, w województwie lubelskim. W miasteczku przed wojną mieszkało ponad trzy tysiące Żydów. Po tak licznej żydowskiej społeczności pozostały dzisiaj w Rykach dwa ślady. Jednym jest żydowski obiekt na terenie...
Według dr Normana Weinberga, głównego koordynatora Projektu Odnowy Żydowskich Cmentarzy w Polsce, przed Holocaustem w Polsce istniało ponad tysiąc cmentarzy żydowskich. Ocalało z nich niewiele. Na 487 nekropoliach zachował się co najmniej jeden [...]
[...] nagrobek, na 134 macew jest od 20 do 100, na 83 - od 100 do 500, na 37 (m.in. w Białej, Sieniawie, Przemyślu i Szydłowcu) od 500 do 5000, a jedynie na siedmiu cmentarzach (w Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu) nagrobków jest ponad 5000. Z dawnych żydowskich cmentarzy tylko...
Pierwsi Żydzi pojawili się na Górnym Śląsku na początku XIII wieku a więc w okresie, w którym powstawał Mikołów (pierwsza wzmianka o mieście z roku 1222). Osadnictwo Żydów koncentrowało się na skrzyżowaniach ważnych szlaków handlowych. Mikołów [...]
[...] powstał właśnie w takim miejscu i dlatego prawdopodobnie już w tamtym czasie Żydzi byli mieszkańcami miasta. Najstarsze udokumentowane osadnictwo żydowskie w Mikołowie sięga 1640 roku, kiedy w naszym mieście zamieszkali Singerowie. Pod koniec XVII wieku pojawiają się pierwsze imiona...
Właściwie wtedy była to osada obok Krzepic - Nowokrzepice - a jeszcze wcześniej, w czasach budowy synagogi, wieś Kuźniczka albo Kuźnica. Synagoga stoi nad rzeką Liswartą, po przeciwnej stronie niż Krzepice. Zaraz obok mostu.
Budowę synagogi rozpoczęto w latach 1814-15, data ukończenia nie jest znana. Prawdopodobnie była czynna już w 1822 roku, kiedy Żydzi z Kuźniczki usamodzielnili się od gminy w Działoszynie.To była już druga synagoga w miejscowości - pierwsza, drewniana stanęła w pierwszej połowie XVIII wieku....
Wiedeń wspiera łódzką inicjatywę
Latem od likwidacji getta łódzkiego minie 61 lat. Symbolem tragedii Litzmannstadt Getto, z którego w czasie drugiej wojny światowej do obozów zagłady w Chełmnie i Oświęcimiu wywieziono 200.000 osób, stał się dworzec przeładunkowy Radegast. To właśnie na stację w Radogoszczy przychodziły...
Wybór fragmentów wypowiedzi Papieża Jana Pawła II poświęconych Żydom bądź skierowanych do nich.
Jezus synem IzraelaJezus z Nazaretu jest członkiem wielkiej rodziny ludzkiej poprzez naród, do którego bezpośrednio przynależy. Jest synem Izraela, wybranego przez Boga ludu Starego Przymierza. Jezus rodzi się pośród tego ludu, wzrasta w jego kulturze i religii. Jest prawdziwym Izraelitą, myśli...
Odszedł Jacob Baker. Polskę nosił w sercu, a jej paszport z 1938 roku w kieszeni. Powietrze nad tym krajem uważał za błogosławione...
Odszedł Jacob Baker. Polskę nosił w sercu, a jej paszport z 1938 roku w kieszeni. Powietrze nad tym krajem uważał za błogosławione...Był 10 lipca 2001 roku. W fotelu przed moim telewizorem ustawionym na satelitarny kanał TV Polonia i transmisję z Jedwabnego siedział chasydzki rabin z...

Strony