Historia

Barbara Krawcowicz
Na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Płaszów od pewnego czasu trwa krzątanina. Ścinane są drzewa, spod warstwy ziemi i trawy wydobywane są płyty nagrobne z żydowskiego cmentarza, który istniał tam przed powstaniem obozu.W Płaszowie przez lata nie działo się nic. Dyrekcja Fundacji Centrum...
Halina Marcinkowska
Odbudowa miasta ze zniszczeń pierwszej wojny światowej, planowane poszerzenie terenów miejskich, a co za tym idzie napływ nowej ludności, spowodowało, iż koniecznym stało się wytyczenie nowych terenów nie tylko pod zabudowę mieszkaniową, ale także pod cmentarze dla wszystkich wyznań...
"Oto kamień odmawia kadisz ciężarem swoim mnogością swoją i w bezbolesnej trawie kamienuje miejsce"- są to słowa Jerzego Ficowskiego, które doskonale ukazują stan zdewastowanych i zbezczeszczonych pamiątek po niegdyś sporej ludności żydowskiej [...]
[...] zamieszkującej Gdańsk i jego okolice. Najbardziej chyba porusza i szokuje sprawa gdańskich cmentarzy żydowskich.Zdewastowane, pozbawione należytej czci i szacunku, poprzewracane i połamane macewy są znikomym śladem zamkniętego przez druga wojnę światową rozdziału dziejów historii Pomorza, w...
Odszedł Jacob Baker. Polskę nosił w sercu, a jej paszport z 1938 roku w kieszeni. Powietrze nad tym krajem uważał za błogosławione...
Odszedł Jacob Baker. Polskę nosił w sercu, a jej paszport z 1938 roku w kieszeni. Powietrze nad tym krajem uważał za błogosławione...Był 10 lipca 2001 roku. W fotelu przed moim telewizorem ustawionym na satelitarny kanał TV Polonia i transmisję z Jedwabnego siedział chasydzki rabin z...
Wybór fragmentów wypowiedzi Papieża Jana Pawła II poświęconych Żydom bądź skierowanych do nich.
Jezus synem IzraelaJezus z Nazaretu jest członkiem wielkiej rodziny ludzkiej poprzez naród, do którego bezpośrednio przynależy. Jest synem Izraela, wybranego przez Boga ludu Starego Przymierza. Jezus rodzi się pośród tego ludu, wzrasta w jego kulturze i religii. Jest prawdziwym Izraelitą, myśli...

Strony