Historia

W różnych zakątkach Polski odnaleźć można ślady po niegdysiejszym żydowskim życiu. Wielu z nas zdarzyło się zapewne przechodzić koło synagogi, dziś zwykle opustoszałej. I nawet nie wiedzieliśmy, że przed laty w tym miejscu usłyszeć można było dźwięk [...]
[...] hebrajskich modlitw. Dziś miejsca religijnego kultu stoją puste i jedynie w murach przechowują pamięć dawnych dni, echa dawnych głosów. Może wspominają czasem czyjąś bar micwę? Może pamiętają kadisz? Albo Żydów zebranych w ich murach w Wielkie Święta?Jeśli macie jakieś zdjęcia, które...
W położonej w południowej Polsce Gminie Dąbrowa Tarnowska i w jej okolicach Żydzi odegrali znaczną rolę przyczyniając się do rozwoju regionu.
Historia dąbrowskich Żydów Pojawili się w mieście przed jego lokacją w 1693 roku. Od 1697 posiadali synagogę, a prawdopodobnie od 1702 istniała gmina żydowska. Po 1765 roku na terenie parafii mieszkało 823 Żydów i ich liczba stale rosła. Żydowscy mieszkańcy miasta zajmowali się głównie...
Cmentarz, a raczej to, co jeszcze z niego zostało, pojawił się jakoś nagle, jak gdyby znikąd. Parę kroków od drogi wychylała się spomiędzy krzaków i wysokiej trawy pochylona macewa o szarobrązowej barwie.
Kilka lat temu moja siostra przeprowadziła się do jednego z podwarszawskich miasteczek. Zgodnie ze swą ciekawską naturą wybierała się na długie spacery, by zwiedzić okolicę, w której zamieszkała. W czasie jednego z nich - opowiadała mi przez telefon - nagle zobaczyła przed sobą żydowski...
W miasteczku przed wojną mieszkało ponad trzy tysiące Żydów.
Szanowni Państwo,Chciałbym niniejszym zwrócić Waszą uwagę na żydowski cmentarz w Rykach, w województwie lubelskim. W miasteczku przed wojną mieszkało ponad trzy tysiące Żydów. Po tak licznej żydowskiej społeczności pozostały dzisiaj w Rykach dwa ślady. Jednym jest żydowski obiekt na terenie...
Według dr Normana Weinberga, głównego koordynatora Projektu Odnowy Żydowskich Cmentarzy w Polsce, przed Holocaustem w Polsce istniało ponad tysiąc cmentarzy żydowskich. Ocalało z nich niewiele. Na 487 nekropoliach zachował się co najmniej jeden [...]
[...] nagrobek, na 134 macew jest od 20 do 100, na 83 - od 100 do 500, na 37 (m.in. w Białej, Sieniawie, Przemyślu i Szydłowcu) od 500 do 5000, a jedynie na siedmiu cmentarzach (w Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu) nagrobków jest ponad 5000. Z dawnych żydowskich cmentarzy tylko...
Pierwsi Żydzi pojawili się na Górnym Śląsku na początku XIII wieku a więc w okresie, w którym powstawał Mikołów (pierwsza wzmianka o mieście z roku 1222). Osadnictwo Żydów koncentrowało się na skrzyżowaniach ważnych szlaków handlowych. Mikołów [...]
[...] powstał właśnie w takim miejscu i dlatego prawdopodobnie już w tamtym czasie Żydzi byli mieszkańcami miasta. Najstarsze udokumentowane osadnictwo żydowskie w Mikołowie sięga 1640 roku, kiedy w naszym mieście zamieszkali Singerowie. Pod koniec XVII wieku pojawiają się pierwsze imiona...
Właściwie wtedy była to osada obok Krzepic - Nowokrzepice - a jeszcze wcześniej, w czasach budowy synagogi, wieś Kuźniczka albo Kuźnica. Synagoga stoi nad rzeką Liswartą, po przeciwnej stronie niż Krzepice. Zaraz obok mostu.
Budowę synagogi rozpoczęto w latach 1814-15, data ukończenia nie jest znana. Prawdopodobnie była czynna już w 1822 roku, kiedy Żydzi z Kuźniczki usamodzielnili się od gminy w Działoszynie.To była już druga synagoga w miejscowości - pierwsza, drewniana stanęła w pierwszej połowie XVIII wieku....
Wiedeń wspiera łódzką inicjatywę
Latem od likwidacji getta łódzkiego minie 61 lat. Symbolem tragedii Litzmannstadt Getto, z którego w czasie drugiej wojny światowej do obozów zagłady w Chełmnie i Oświęcimiu wywieziono 200.000 osób, stał się dworzec przeładunkowy Radegast. To właśnie na stację w Radogoszczy przychodziły...
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego działa w kraju, w którym przez tysiąc lat mieszkali i tworzyli Żydzi, wzbogacając i pomnażając zasoby kultury materialnej i duchowej. Do dzisiaj, niemal na każdym kroku napotykamy materialne ślady tej [...]
[...] obecności w postaci opuszczonych synagog, szkół, cmentarzy. Budynki te, często zaniedbane i w bardzo złym stanie, są obiektami o wielkiej wartości zarówno historycznej jak i artystycznej; stanowią one wspólne dziedzictwo wszystkich Żydów - mieszkających w Polsce i za granicą. Zadaniem...
W starym Będzinie nazywanym Jerozolimą Zagłębia istniały trzy cmentarze żydowskie. Pierwszy założony w XVI wieku przy obecnej ulicy Zawale, został zniszczony w czasie wojny przez hitlerowców. Drugi założony przy ulicy Sieleckiej w początkach XX [...]
[...] wieku podczas budowy zajezdni PKS w latach 60-ych uległ likwidacji, a część macew została przewieziona na jedyny ocalały cmentarz przy ulicy Podzamcze.Wokół powstania tej ostatniej nekropolii trwają do dzisiaj spory wśród historyków. Należy przypuszczać, iż data powstania łączy się z...

Strony