Historia

Do końca XVIII wieku w Rosji praktycznie nie było Żydów. W granicach Imperium pojawili się oni wraz z rozbiorami Polski. Krótko po tym, za panowania Aleksandra I, powstał Komitet Opieki nad Chrześcijanami Izraelickimi, mający na celu sprawowanie [...]
[...] pieczy nad nowymi poddanymi.Do końca XVIII wieku w Rosji praktycznie nie było Żydów. W granicach Imperium pojawili się oni wraz z rozbiorami Polski. Krótko po tym, za panowania Aleksandra I, powstał Komitet Opieki nad Chrześcijanami Izraelickimi, mający na celu sprawowanie pieczy nad nowymi...
Fragment tekstu Zygmunta Zygmuntowicza z książki " Żydzi Bojownicy o Niepodleglość Polski". Lwów 1939r.
Fragment tekstu Zygmunta Zygmuntowicza z książki " Żydzi Bojownicy o Niepodleglość Polski". Lwów 1939r. [...] Znana jest współpraca i współudział wszystkich sfer żydowskich w walkach o niepodległość od powstania Kościuszki poprzez legiony napoleońskie, powstanie 1830/31r. następnie przez udział...
Tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej i kilka dni po powrocie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga i objęciu przez niego godności Tymczasowego Naczelnika Państwa, tak jak w większości miast Polski, także i w Błaszkach odbyły się wybory do Rady [...]
[...] Miasta.Tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej i kilka dni po powrocie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga i objęciu przez niego godności Tymczasowego Naczelnika Państwa, tak jak w większości miast Polski, także i w Błaszkach odbyły się wybory do Rady Miasta. Do pierwszego porozbiorowego...
Dzień 11 listopada 1918r. jest dniem odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dzień 11 listopada 1918r. jest dniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Już następnego dnia, Józef Piłsudski, zaprosił przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych (w tym także żydowskich) na konferencję, celem poznania ich poglądów w kwestii utworzenia rządu. Społeczność żydowska zaproszona...
Przed wybuchem Powstania Styczniowego społeczeństwo polskie podzielone było na trzy frakcje - każda z nich miała inny stosunek do wciąż powracającej "kwestii żydowskiej".
Przed wybuchem Powstania Styczniowego społeczeństwo polskie podzielone było na trzy frakcje - każda z nich miała inny stosunek do wciąż powracającej "kwestii żydowskiej". "Biali", do których należeli głównie arystokraci, odnosili się do Żydów niechętnie i starali się zniszczyć ich ekonomiczną...
Zuzanna Marczyńska
  Korczyna (przez Żydów zwana Korczyn)  to niewielka miejscowość, położona kilka kilometrów na północ od Krosna. Początku osadnictwa żydowskiego w Korczynie przypadają na koniec XVI wieku. W odróżnieniu od innych miast, Żydzi nigdy nie stanowili tu większości mieszkańców. Ich udział...
Wyznawcy kultu B-ga jedynego, przez wiele lat rozproszeni i związani tylko luźnymi powiązaniami plemiennymi, skupieni byli wokół ośrodka kultu religijnego - "Tronu J-we", "Namiotu Spotkania" - przybytku mieszczącego Arke Przymierza. Był to namiot, [...]
[...] wędrujący wraz z plemionami Izraela, który po podboju ziemi Kanaan umieszczony został w Szilo, potem Kiriat-Jearim.Pierwszy król Izraela, Dawid, postanowił przenieść Arkę do Jerozolimy, do zbudowanego w tym celu przybytku-namiotu - Jerozolima miała stać się centrum zarówno politycznym, jak i...
11 listopada W Nowym Jorku odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Jana Karskiego, bohaterskiego kuriera AK, który w czasie II wojny światowej przekazał na zachód pierwszą relację naocznego świadka o eksterminacji Żydów w okupowanej przez Niemcy [...]
[...] Polsce. Podczas uroczystości przemawiała Ewa Junczyk-Ziomecka z Kancelarii Prezydenta RP.Kiedy w Warszawie zastanawiałam się z moimi przyjaciółmi, co w Nowym Jorku przez zaledwie kilka minut możną powiedzieć o Janie Karskim, którego życie nadaje się na książki i filmy, moi przyjaciele,...
- Urodziłam się w 1926 r., w okręgu Kamieniec Podolski, na zachodzie Ukrainy, w miasteczku Kupin - na ówczesnej granicy z Polską, piętnaście kilometrów od Międzybuża.
Jerzy Mianowski 18 listopada 2008 - Urodziłam się w 1926 r., w okręgu Kamieniec Podolski, na zachodzie Ukrainy, w miasteczku Kupin - na ówczesnej granicy z Polską, piętnaście kilometrów od Międzybuża. A mieszkałam z tatą, mamą i bratem w Wołoczysku, gdzie były dwa zakłady cukrowe i mój tato...
Do chrupiących wafelków oblanych czekoladową polewą nie potrzeba nikogo przekonywać po drugiej stronie Atlantyku.
1 października 2007 Do chrupiących wafelków oblanych czekoladową polewą nie potrzeba nikogo przekonywać po drugiej stronie Atlantyku. Zanim jednak do tego doszło, trzeba było pokonać długą drogę pełną wyrzeczeń i poświecenia. W dobie rodzącej się dzisiaj klasy średniej, warto poznać kulisy i...

Strony