Historia

Rozmowa została opublikowana w przeszłosci na łamach pisma Jidełe
Michał: Często słyszymy, że kwestii pokolenia żydowskich komunistów nie należy dziś w Polsce poruszać. Ten temat, wstydliwy dla Żydów, jest pomijany w większości publicznych wypowiedzi członków naszej społeczności. Zapominając o nim, prowadzimy z Polakami dialog oparty na wyznaniach winy jedynie z...
Rozmowa została opublikowana w przeszłości na łamach pisma Jidełe. Dziękujemy za udostępnienie nam tego materiału.
Jidełe: Kiedy pierwszy raz zetknął się pan z komunizmem? Pan Jerzy: Pierwszy raz zetknąłem się z komunizmem w 1939 roku. Moja rodzina mieszkała w Mostach koło Żółkwi. W naszym miasteczku byliśmy jedną z najbogatszych rodzin. Od trzech tygodni trwała wojna, kiedy Niemcy wycofali się i Związek...
Uważam, że nadszedł właściwy czas na poważną i rzetelną dyskusję teraz, gdy mamy wolność, a komunizm odszedł, by użyć słów ulubionych przez marksistów, "na śmietnik historii" (Nie oznacza to - chcę wyraźnie podkreślić - że anachronizmem są idee [...]
[...] lewicowe czy radykalne).Uważam, że nadszedł właściwy czas na poważną i rzetelną dyskusję teraz, gdy mamy wolność, a komunizm odszedł, by użyć słów ulubionych przez marksistów, "na śmietnik historii" (Nie oznacza to - chcę wyraźnie podkreślić - że anachronizmem są idee lewicowe czy radykalne...
Jednym z zamordowanych w Katyniu polskich oficerów był naczelny rabin Wojska Polskiego z 1939 r. - Baruch Steinberg.
Jednym z zamordowanych w Katyniu polskich oficerów był naczelny rabin Wojska Polskiego z 1939 r. - Baruch Steinberg. Urodził się w 1897 r. w Przemyślanych, powiatowym mieście położonym w województwie tarnopolskim. W młodości był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, założonej w 1914 r. z...
Do końca XVIII wieku w Rosji praktycznie nie było Żydów. W granicach Imperium pojawili się oni wraz z rozbiorami Polski. Krótko po tym, za panowania Aleksandra I, powstał Komitet Opieki nad Chrześcijanami Izraelickimi, mający na celu sprawowanie [...]
[...] pieczy nad nowymi poddanymi.Do końca XVIII wieku w Rosji praktycznie nie było Żydów. W granicach Imperium pojawili się oni wraz z rozbiorami Polski. Krótko po tym, za panowania Aleksandra I, powstał Komitet Opieki nad Chrześcijanami Izraelickimi, mający na celu sprawowanie pieczy nad nowymi...
Fragment tekstu Zygmunta Zygmuntowicza z książki " Żydzi Bojownicy o Niepodleglość Polski". Lwów 1939r.
Fragment tekstu Zygmunta Zygmuntowicza z książki " Żydzi Bojownicy o Niepodleglość Polski". Lwów 1939r. [...] Znana jest współpraca i współudział wszystkich sfer żydowskich w walkach o niepodległość od powstania Kościuszki poprzez legiony napoleońskie, powstanie 1830/31r. następnie przez udział...
Tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej i kilka dni po powrocie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga i objęciu przez niego godności Tymczasowego Naczelnika Państwa, tak jak w większości miast Polski, także i w Błaszkach odbyły się wybory do Rady [...]
[...] Miasta.Tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej i kilka dni po powrocie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga i objęciu przez niego godności Tymczasowego Naczelnika Państwa, tak jak w większości miast Polski, także i w Błaszkach odbyły się wybory do Rady Miasta. Do pierwszego porozbiorowego...
Dzień 11 listopada 1918r. jest dniem odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dzień 11 listopada 1918r. jest dniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Już następnego dnia, Józef Piłsudski, zaprosił przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych (w tym także żydowskich) na konferencję, celem poznania ich poglądów w kwestii utworzenia rządu. Społeczność żydowska zaproszona...
Przed wybuchem Powstania Styczniowego społeczeństwo polskie podzielone było na trzy frakcje - każda z nich miała inny stosunek do wciąż powracającej "kwestii żydowskiej".
Przed wybuchem Powstania Styczniowego społeczeństwo polskie podzielone było na trzy frakcje - każda z nich miała inny stosunek do wciąż powracającej "kwestii żydowskiej". "Biali", do których należeli głównie arystokraci, odnosili się do Żydów niechętnie i starali się zniszczyć ich ekonomiczną...
Zuzanna Marczyńska
  Korczyna (przez Żydów zwana Korczyn)  to niewielka miejscowość, położona kilka kilometrów na północ od Krosna. Początku osadnictwa żydowskiego w Korczynie przypadają na koniec XVI wieku. W odróżnieniu od innych miast, Żydzi nigdy nie stanowili tu większości mieszkańców. Ich udział...

Strony