Historia

Opracował Bogdan Rachuta
O ich obecności świadczy nie tylko murek z macew, ale też Synagoga. Wszak Jej ściany będą świadkiem przed Najwyższym (Niech będzie błogosławione Imię Jego) dla bardzo wielu modlących się w Niej. A dusze Ich niech będą zawiązane w węzeł życia. Początek XVIII w. jest wyraźnym - historycznie...
Opracowała Barbara Krawcowicz
PRZED ERĄ WSPÓLNĄ 2000-1700 Erec Israel - Patriarchowie: Abraham, Izaak i Jakub. Przymierze.1700-1300 Egipt - Żydzi w niewoli.c. 1280 Egipt - Exodus, objawienie na górze Synaj.c. 1240 Erec Israel - Jozue zdobywa Kanaan.c. 1200 Erec - Filistyni osiedlają się na wybrzeżu (Aszdod, Aszkelon, Gaza).1200...
Opracowała Dagmara "Aurora" Mańka
IX-X w.Pierwsze opisane wizyty kupców żydowskich na ziemiach "polskich": IX w - Ibn KordadbehX w - Ibrahim Ibn JakubX wPierwsi osadnicy żydowscy Polsce - przybyli z terenów Rusi i BizancjumXI wWyprawy krzyżowe w Europie, prześladowania Żydów, masowy napływ do Polski, pierwsze statuty i...
Opracowała Dagmara "Aurora" Mańka
Pierwsza ŚwiątyniaNa przełomie wieków VII i VI przed erą wspólną Judea, ostatnie państwo Bliskiego Wschodu, zachowujące przynajmniej częściową suwerenność, stało się skupiskiem przeciwników podbojów prowadzonych przez chaldejską Babilonię.Wbrew proroctwom Jeremiasza, który był przeciwny walce, w...
Tadeusz Kościuszko po doświadczeniach, których nabrał walcząc o niepodległość Stanów Zjednoczonych, wrócił do Polski przepełniony demokratycznym duchem. Z tego wynikała najprawdopodobniej jego otwartość i odważne, jak na ówczesne czasy, [...]
[...] potraktowanie Żydów - jak pełnowartościowych członków społeczności.Kościuszko podkreślał równość, jaka Żydom się należy - zarówno podczas walk, jak i w budowaniu przyszłej Polski.Na jego apele odpowiedziały przede wszystkim zastępy biedoty żydowskiej, wyjątkowo niechętnie nastawionej do...
Po stworzeniu w 1815 roku Królestwa Kongresowego - quasi polskiego tworu, podlegającego całkowicie Rosji - z ponad 4 mln jego mieszkańców 385 000 stanowili Żydzi.
Ta ogromna rzesza ludzi pozbawiona była całkowicie praw obywatelskich i obarczana coraz to rozliczniejszymi obciążeniami. Jednym z ciosów przelewających szalę był pobór rekrutów, nakazany przez cara Mikołaja I w 1827 roku. W takiej sytuacji, mimo zaskoczenia, jakim był dla Żydów wybuch...
z Michałem Jaskulskim rozmawia Paweł Jędrzejewski (2009)
Nie dla umarłych" - to tytuł filmu dokumentalnego o tym, jak Kielczanie radzą sobie dzisiaj z pamięcią o pogromie Żydów w ich mieście 4 lipca 1946 roku. Film ten będzie wspólnym dziełem Michała Jaskulskiego i Lawrence'a Loewingera.Jak wiemy, istnieje kilka różnych hipotez wyjaśnienia przyczyn...
Z Anną Bikont, autorką książki "My z Jedwabnego", rozmawiał Mladen Petrow (2007)
Mija kolejny rok, w którym wokół sprawy Jedwabnego jest więcej pytań niż odpowiedzi. Oficjalnie śledztwo w tej sprawie jest zakończone, ale polskie społeczeństwo nadal jest podzielone, nie wiedząc kto ma rację - śledczy czy głos własnych sumień. W 2000 r. historyk Jan Tomasz Gross w książce pt...
Mrok konspiracji i tajna działalność podziemna niewątpliwie utrudniały zdobycie prawdziwych ponad wszelką wątpliwość informacji. W bardzo wielu wypadkach wiadomości te bywały zniekształcone, przeinaczone, a nawet po prostu kłamliwe. Szalejąca plotka [...]
[...] dzień w dzień przynosiła fantastyczne wieści, że podobno… Od ponad dwudziestu lat zbieram wszystko, co dotyczy działalności polskich artystów, którzy z różnych powodów znaleźli się poza krajem. Wśród tysięcy dokumentów, listów, programów, afiszów, ulotek teatralnych i fotografii mam także...
Ludzi honoru braterstwo losów i braterstwo broni zobowiązuje na całe życie.
Pierwsza postać:Krótka notka biograficzna pewnego niezwykłego życiorysu brzmi lakonicznie:<<Leon Kopelman - ur. 26.04.1924 r w Warszawie, ocalony z getta warszawskiego, żołnierz-ochotnik batalionu "Zośka", zgrupowania AK "Radosław" Warszawiak z urodzenia, przeżył piekło warszawskiego getta....

Strony