Historia

Lublin, ze względu na swoje położenie na szlaku handlowym, był zapewne jedną z pierwszych osad Małopolski, w której osiedlili się Żydzi.
Okres utworzenia się tu zorganizowanej gminy żydowskiej trudno ustalić. Niektórzy historycy wnioskują, że mogła ona powstać już w XI w. (Stanisław Wojciechowski). Żydowski historyk Szlomo Banch Nisenbaum podaje datę 1396 r. W przekazach źródłowych zachował się dokument z 1557 r., w którym Żydzi...
Żydzi w Polsce międzywojennej tworzyli najliczniejszy niechrześcijański związek religijny, zorganizowany w 818 gminach wyznaniowych z około 1600 duchownymi będącymi na etatach gmin.
Pierwszym dokumentem normatywnym dotyczącym wyłącznie terenów byłego Królestwa Kongresowego, był dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919r.: "O zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie byłego Królestwa Polskiego" [Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919r., Nr 14, poz. 175...
Społeczność Żydów w Polsce, licząca w 1937 roku 3,5 mln, stanowiła świat tętniący własnym życiem. W jej obrębie istniało w tym czasie kilka nurtów - główne to tradycyjny, syjonistyczny i socjalistyczny. Jednym z podstawowych problemów, z jakim się [...]
[...] borykano, była kwestia narodowa - utrzymania tożsamości, odnalezienia swojego miejsca we współczesnym społeczeństwie.Szybko dostrzeżono możliwość częściowego przynajmniej jego rozwiązania poprzez wykorzystanie skautingu. Pierwowzór - skauting angielski - miał na celu wychowanie obywatela...
Pierwsze kontakty z kulturą żydowską na Ziemi Jarocińskiej można zapewne datować na czasy spotkań kupców arabskich ze Wschodu na prastarym szlaku bursztynowym, który wiódł przez nasze tereny z południowych krańców Europy z krajów śródziemnomorskich [...]
[...] do północnych stron Europy nad Morze Bałtyckie.Pierwsze wzmianki o zamieszkaniu ludności pochodzenia żydowskiego na terenach Ziemi Jarocińskiej pochodzą z Żerkowa, a możemy związać je z czasami Bolesława Wstydliwego (1226-1279), jak pisze ks. M.W. Łukaszewicz z Żerkowa w 1892 r. "...Żydzi...
W podręcznikach do historii czytamy o roku 1492 jako tym, w którym Krzysztof Kolumb dotarł na wybrzeże Nowego Świata. W historii Żydów data ta ma jednak zupełnie inny wydźwięk - łączy się z jedną z największych tragedii, jakie spadły na naród [...]
[...] żydowski: wypędzeniem Żydów z Hiszpanii. Zdaniem niektórych hiszpańscy Żydzi, znani jako sefardyjczycy (sefarad po hebrajsku oznacza Hiszpanię), dotarli na półwysep Iberyjski po zburzeniu Pierwszej Świątyni, w VI w. p.n.e. Zdaniem wielu historyków przybycie ich miało jednak miejsce później...
Wiktor Sadłowski
Trudno jest ustalić moment przybycia na Pomorze Gdańskie pierwszych Żydów. Mogli się oni znaleźć wśród kupców uczestniczących w wymianie towarowej między Bliskim Wschodem, Bizancjum, Rusią Kijowską a Niemcami, Skandynawią i Anglią już w początkach istnienia Gdańska. Niewykluczone, że do ujścia...
Opracował Bogdan Rachuta
O ich obecności świadczy nie tylko murek z macew, ale też Synagoga. Wszak Jej ściany będą świadkiem przed Najwyższym (Niech będzie błogosławione Imię Jego) dla bardzo wielu modlących się w Niej. A dusze Ich niech będą zawiązane w węzeł życia. Początek XVIII w. jest wyraźnym - historycznie...
Opracowała Barbara Krawcowicz
PRZED ERĄ WSPÓLNĄ 2000-1700 Erec Israel - Patriarchowie: Abraham, Izaak i Jakub. Przymierze.1700-1300 Egipt - Żydzi w niewoli.c. 1280 Egipt - Exodus, objawienie na górze Synaj.c. 1240 Erec Israel - Jozue zdobywa Kanaan.c. 1200 Erec - Filistyni osiedlają się na wybrzeżu (Aszdod, Aszkelon, Gaza).1200...
Opracowała Dagmara "Aurora" Mańka
IX-X w.Pierwsze opisane wizyty kupców żydowskich na ziemiach "polskich": IX w - Ibn KordadbehX w - Ibrahim Ibn JakubX wPierwsi osadnicy żydowscy Polsce - przybyli z terenów Rusi i BizancjumXI wWyprawy krzyżowe w Europie, prześladowania Żydów, masowy napływ do Polski, pierwsze statuty i...
Opracowała Dagmara "Aurora" Mańka
Pierwsza ŚwiątyniaNa przełomie wieków VII i VI przed erą wspólną Judea, ostatnie państwo Bliskiego Wschodu, zachowujące przynajmniej częściową suwerenność, stało się skupiskiem przeciwników podbojów prowadzonych przez chaldejską Babilonię.Wbrew proroctwom Jeremiasza, który był przeciwny walce, w...

Strony