Historia

W 2004 roku krakowska gmina żydowska świętowała jubileusz 700-lecia swojego istnienia.
Podkrakowski Kazimierz został lokowany w 1335 roku i był miastem ludności chrześcijańskiej. Po wygnaniu z Krakowa Żydów oskarżanych o spowodowanie pożaru miasta osiedlili się oni w Kazimierzu. Kolejne fale migracji Żydów wypędzanych z Europy osiedlały się na Kazimierzu. Kazimierz, w którym...
Rafael F. Scharf i Alfred Döblin
Rafael F. Scharf:"Przejdź ulicę Grodzką i Stradom, gdzie jest kino "Warszawa", pamiętne jako scena wieców politycznych - tu przemawiał Włodzimierz Żabotyński po wyroku za zabójstwo Arlosoroffa w Palestynie. Przekroczysz ulicę Dietla, tę szeroką arterię biegnącą od Grzegórzek po Wisłę, i już...
Spacerując po współczesnym Gdańsku odkrywamy ślady przeszłości.
W mieście tym zachowały się mury obronne z basztami, zbrojownia, gotycko-renesansowe ratusze, Dwór Artusa, późnorenesansowe kamienice i wiele jeszcze innych zabytków, po których przewodnicy oprowadzają turystów. Gdańsk zachwyca przybyszów z innych stron Polski czy świata, zwłaszcza, jeżeli przy...
Lublin, ze względu na swoje położenie na szlaku handlowym, był zapewne jedną z pierwszych osad Małopolski, w której osiedlili się Żydzi.
Okres utworzenia się tu zorganizowanej gminy żydowskiej trudno ustalić. Niektórzy historycy wnioskują, że mogła ona powstać już w XI w. (Stanisław Wojciechowski). Żydowski historyk Szlomo Banch Nisenbaum podaje datę 1396 r. W przekazach źródłowych zachował się dokument z 1557 r., w którym Żydzi...
Żydzi w Polsce międzywojennej tworzyli najliczniejszy niechrześcijański związek religijny, zorganizowany w 818 gminach wyznaniowych z około 1600 duchownymi będącymi na etatach gmin.
Pierwszym dokumentem normatywnym dotyczącym wyłącznie terenów byłego Królestwa Kongresowego, był dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919r.: "O zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie byłego Królestwa Polskiego" [Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919r., Nr 14, poz. 175...
Społeczność Żydów w Polsce, licząca w 1937 roku 3,5 mln, stanowiła świat tętniący własnym życiem. W jej obrębie istniało w tym czasie kilka nurtów - główne to tradycyjny, syjonistyczny i socjalistyczny. Jednym z podstawowych problemów, z jakim się [...]
[...] borykano, była kwestia narodowa - utrzymania tożsamości, odnalezienia swojego miejsca we współczesnym społeczeństwie.Szybko dostrzeżono możliwość częściowego przynajmniej jego rozwiązania poprzez wykorzystanie skautingu. Pierwowzór - skauting angielski - miał na celu wychowanie obywatela...
Pierwsze kontakty z kulturą żydowską na Ziemi Jarocińskiej można zapewne datować na czasy spotkań kupców arabskich ze Wschodu na prastarym szlaku bursztynowym, który wiódł przez nasze tereny z południowych krańców Europy z krajów śródziemnomorskich [...]
[...] do północnych stron Europy nad Morze Bałtyckie.Pierwsze wzmianki o zamieszkaniu ludności pochodzenia żydowskiego na terenach Ziemi Jarocińskiej pochodzą z Żerkowa, a możemy związać je z czasami Bolesława Wstydliwego (1226-1279), jak pisze ks. M.W. Łukaszewicz z Żerkowa w 1892 r. "...Żydzi...
W podręcznikach do historii czytamy o roku 1492 jako tym, w którym Krzysztof Kolumb dotarł na wybrzeże Nowego Świata. W historii Żydów data ta ma jednak zupełnie inny wydźwięk - łączy się z jedną z największych tragedii, jakie spadły na naród [...]
[...] żydowski: wypędzeniem Żydów z Hiszpanii. Zdaniem niektórych hiszpańscy Żydzi, znani jako sefardyjczycy (sefarad po hebrajsku oznacza Hiszpanię), dotarli na półwysep Iberyjski po zburzeniu Pierwszej Świątyni, w VI w. p.n.e. Zdaniem wielu historyków przybycie ich miało jednak miejsce później...
Wiktor Sadłowski
Trudno jest ustalić moment przybycia na Pomorze Gdańskie pierwszych Żydów. Mogli się oni znaleźć wśród kupców uczestniczących w wymianie towarowej między Bliskim Wschodem, Bizancjum, Rusią Kijowską a Niemcami, Skandynawią i Anglią już w początkach istnienia Gdańska. Niewykluczone, że do ujścia...
Opracował Bogdan Rachuta
O ich obecności świadczy nie tylko murek z macew, ale też Synagoga. Wszak Jej ściany będą świadkiem przed Najwyższym (Niech będzie błogosławione Imię Jego) dla bardzo wielu modlących się w Niej. A dusze Ich niech będą zawiązane w węzeł życia. Początek XVIII w. jest wyraźnym - historycznie...

Strony