Historia

Społeczność Żydów w Polsce, licząca w 1937 roku 3,5 mln, stanowiła świat tętniący własnym życiem. W jej obrębie istniało w tym czasie kilka nurtów - główne to tradycyjny, syjonistyczny i socjalistyczny. Jednym z podstawowych problemów, z jakim się [...]
[...] borykano, była kwestia narodowa - utrzymania tożsamości, odnalezienia swojego miejsca we współczesnym społeczeństwie.Szybko dostrzeżono możliwość częściowego przynajmniej jego rozwiązania poprzez wykorzystanie skautingu. Pierwowzór - skauting angielski - miał na celu wychowanie obywatela...
Pierwsze kontakty z kulturą żydowską na Ziemi Jarocińskiej można zapewne datować na czasy spotkań kupców arabskich ze Wschodu na prastarym szlaku bursztynowym, który wiódł przez nasze tereny z południowych krańców Europy z krajów śródziemnomorskich [...]
[...] do północnych stron Europy nad Morze Bałtyckie.Pierwsze wzmianki o zamieszkaniu ludności pochodzenia żydowskiego na terenach Ziemi Jarocińskiej pochodzą z Żerkowa, a możemy związać je z czasami Bolesława Wstydliwego (1226-1279), jak pisze ks. M.W. Łukaszewicz z Żerkowa w 1892 r. "...Żydzi...
W podręcznikach do historii czytamy o roku 1492 jako tym, w którym Krzysztof Kolumb dotarł na wybrzeże Nowego Świata. W historii Żydów data ta ma jednak zupełnie inny wydźwięk - łączy się z jedną z największych tragedii, jakie spadły na naród [...]
[...] żydowski: wypędzeniem Żydów z Hiszpanii. Zdaniem niektórych hiszpańscy Żydzi, znani jako sefardyjczycy (sefarad po hebrajsku oznacza Hiszpanię), dotarli na półwysep Iberyjski po zburzeniu Pierwszej Świątyni, w VI w. p.n.e. Zdaniem wielu historyków przybycie ich miało jednak miejsce później...
Wiktor Sadłowski
Trudno jest ustalić moment przybycia na Pomorze Gdańskie pierwszych Żydów. Mogli się oni znaleźć wśród kupców uczestniczących w wymianie towarowej między Bliskim Wschodem, Bizancjum, Rusią Kijowską a Niemcami, Skandynawią i Anglią już w początkach istnienia Gdańska. Niewykluczone, że do ujścia...
Opracował Bogdan Rachuta
O ich obecności świadczy nie tylko murek z macew, ale też Synagoga. Wszak Jej ściany będą świadkiem przed Najwyższym (Niech będzie błogosławione Imię Jego) dla bardzo wielu modlących się w Niej. A dusze Ich niech będą zawiązane w węzeł życia. Początek XVIII w. jest wyraźnym - historycznie...
Opracowała Barbara Krawcowicz
PRZED ERĄ WSPÓLNĄ 2000-1700 Erec Israel - Patriarchowie: Abraham, Izaak i Jakub. Przymierze.1700-1300 Egipt - Żydzi w niewoli.c. 1280 Egipt - Exodus, objawienie na górze Synaj.c. 1240 Erec Israel - Jozue zdobywa Kanaan.c. 1200 Erec - Filistyni osiedlają się na wybrzeżu (Aszdod, Aszkelon, Gaza).1200...
Opracowała Dagmara "Aurora" Mańka
IX-X w.Pierwsze opisane wizyty kupców żydowskich na ziemiach "polskich": IX w - Ibn KordadbehX w - Ibrahim Ibn JakubX wPierwsi osadnicy żydowscy Polsce - przybyli z terenów Rusi i BizancjumXI wWyprawy krzyżowe w Europie, prześladowania Żydów, masowy napływ do Polski, pierwsze statuty i...
Opracowała Dagmara "Aurora" Mańka
Pierwsza ŚwiątyniaNa przełomie wieków VII i VI przed erą wspólną Judea, ostatnie państwo Bliskiego Wschodu, zachowujące przynajmniej częściową suwerenność, stało się skupiskiem przeciwników podbojów prowadzonych przez chaldejską Babilonię.Wbrew proroctwom Jeremiasza, który był przeciwny walce, w...
Tadeusz Kościuszko po doświadczeniach, których nabrał walcząc o niepodległość Stanów Zjednoczonych, wrócił do Polski przepełniony demokratycznym duchem. Z tego wynikała najprawdopodobniej jego otwartość i odważne, jak na ówczesne czasy, [...]
[...] potraktowanie Żydów - jak pełnowartościowych członków społeczności.Kościuszko podkreślał równość, jaka Żydom się należy - zarówno podczas walk, jak i w budowaniu przyszłej Polski.Na jego apele odpowiedziały przede wszystkim zastępy biedoty żydowskiej, wyjątkowo niechętnie nastawionej do...
Po stworzeniu w 1815 roku Królestwa Kongresowego - quasi polskiego tworu, podlegającego całkowicie Rosji - z ponad 4 mln jego mieszkańców 385 000 stanowili Żydzi.
Ta ogromna rzesza ludzi pozbawiona była całkowicie praw obywatelskich i obarczana coraz to rozliczniejszymi obciążeniami. Jednym z ciosów przelewających szalę był pobór rekrutów, nakazany przez cara Mikołaja I w 1827 roku. W takiej sytuacji, mimo zaskoczenia, jakim był dla Żydów wybuch...

Strony