Historia

Halina Marcinkowska
Kardynał Stefan Wyszyński w kościele św. Anny w Warszawie w dniu 6 czerwca 1967 roku, w związku z wybuchem "wojny sześciodniowej" pomiędzy Izraelem a krajami arabskimi powiedział: "Prosimy cię, Matko i Królowo pokoju, otocz swą macierzyńską opieką ziemię świętą, święte Jeruzalem, święte...
Trzeba pamiętać o tych wspomnieniach.
  Byłem na dziedzińcu UW, słyszałem rektora Turskiego, jak prosił żebyśmy się rozeszli, niektórzy naprawdę wierzyli, że oni nie wejdą na teren, bo "immunitas unversitatis". Jak wjechali, jak się zaczęło, zwiałem, nie strugałem bohatera, uciekłem boczną furtką na Oboźną, potem z...
Węgorzewo w całej swojej historii wyróżniało się wielonarodowością.
Na przykład w wieku XVI w powiecie węgorzewskim mieszkali Polacy, Prusowie, Litwini, Niemcy i... Szkoci (najbardziej znana była tu rodzina Andersonów, spośród której wywodzili się Tomasz i jego syn Bernard pełniący funkcję burmistrzów miasta). Ta mieszanka etniczna była przyczyną odprawiania...
8 marca 2006
Nie wiem, może jego historia jest znana w Polsce, jeśli tak, to piszę na darmo.W 1970r., trochę ponad pół roku po moim przyjeździe do Danii, zacząłem chodzić na uniwersytet i dostałem pokój w akademiku, na przedmieściach Kopenhagi.Kilka tygodni później poznałem nowego sąsiada, Karola S. Mieszkał...
Halina Marcinkowska
Po prawie czterdziestu latach odnaleziono w Kaliszu karty ewidencyjne Komitetu Żydowskiego. Zawierają one informacje dotyczące 2132 osób (karty kończą się na numerze 2270, brak jest 138 kart), które po wojnie zarejestrowały się w tutejszym komitecie. Karty przechowała kaliszanka, która...
W 1903 roku w Petersburgu w czasopiśmie "Russkoje Znamia" ukazał się zapis obrad tajnej organizacji syjonistycznej. Tajemniczy Mędrcy Syjonu przedstawiali w 23 wykładach tajny plan przejęcia władzy nad światem, a następnie wprowadzenia totalitarnego [...]
[...] ustroju, w którym klasą panująca byliby Żydzi.Co więcej, Mędrcy już od dawna mieli pracować nad wprowadzeniem w życie swych zamierzeń. To oni zainspirowali wiele wydarzeń historycznych, które zmieniły bieg dziejów.Prawie natychmiast po publikacji tekst zyskał olbrzymi rozgłos. Miliony...
Opracowała Dagmara Mańka
Koniec XIII w. - pojawienie się Żydów na terenach Prus (wówczas Państwa Zakonnego)1309 - ustawa Zygfryda von Feutchwagen, wielkiego mistrza, ograniczająca swobodę poruszania się i handlu Żydów na terenie PaństwaXIV/XV w. - znacząca obecność Żydów w miastach i miasteczka Prus, wciąż jednak...
Żydzi w Będzinie mieszkali od zawsze. Choć najstarsze źródła potwierdzają to dopiero od 1564 roku, to jednak z całą pewnością można stwierdzić, że osiedlili się tutaj już w średniowieczu. Mogło się to dziać w roku 1358, kiedy Będzin otrzymał prawa [...]
[...] miejskie, albo w roku 1226, jak podają źródła żydowskie albo nawet już w 1096, kiedy po wypędzeniu z Pragi grupa Żydów udała się do Polski. Ta pierwsza grupa szybko musiała się zorganizować w gminę (kahał) aby móc założyć cmentarz (kirkut) oraz zbudować synagogę i łaźnię (mykwa). Pierwszy...
Idea utworzenia uczelni rabinackiej, której adepci wolni od trosk materialnych mogliby poświęcać się studiom talmudycznym, od dawna przyświecała młodemu jeszcze, ale już znanemu rabinowi piotrkowskiemu, od 1922 roku pełniącemu funkcję prezesa Agudas [...]
[...] Isroel w Polsce, Majerowi Szapirze. Urodził się w Suczawie na Bukowinie w 1887 roku, 3 marca wg M. H. Sterna, 24 lutego wg Baumola. Ojciec, rabin Jakub Szamszon, był po ojcu prawnukiem sławnego w świecie chasydzkim Rabina Pinchasa Szapiry z Korca na Wołyniu, goracego zwolennika Baal Szem...

Strony