Historia

Już kilka miesięcy po powstaniu obozu Auschwitz, od jesieni 1940 roku działały na jego terenie grupy ruchu oporu. W 1944 roku przygotowywano powstanie, jednak masowe wywózki więźniów do innych obozów pokrzyżowały te plany. Przypadki buntu miały [...]
[...] także miejsce wśród więźniów żydowskich kierowanych do komór gazowych. Najsłynniejszym przejawem oporu był bunt Żydów z Sonderkomando 7 października 1944 roku. Opór więźniówMimo że opór był możliwy wyłącznie wśród więźniów, nie zaś wśród tych, których kierowano bezpośrednio do komór gazowych...
Obóz KL Auschwitz-Birkenau wyzwoliła 27 stycznia 60. Armia 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. Kilka miesięcy wcześniej hitlerowcy rozpoczęli likwidowanie obozu - wywożąc więźniów, mienie ofiar, cześć baraków i rozbierając krematoria. 10 dni [...]
[...] przed wyzwoleniem w "marszu śmierci" wyprowadzono 56.000 więźniów. W oswobodzonym obozie odnaleziono 7.000 wycieńczonych więźniów. Z pomocą przyszły im radzieckie służby medyczne, Polski Czerwony Krzyż i ochotnicy z okolicy. Przed wyzwoleniemKiedy na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku Armia...
Stenogram wystąpienia Władysława Gomułki na Kongresie Związków Zawodowych, 19 czerwca 1967 r.
[...] W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w syjonistycznych środowiskach Zydów - obywateli polskich, którzy nawet z tej okazji urządzali libacje, pragnę oświadczyć co następuje: nie czynimy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu...
Barbara Krawcowicz
Kiedyś widziałam w telewizji krótką ankietę przeprowadzoną przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego. Pytanie brzmiało: z czym kojarzy Ci się Marzec '68? Większości pytanych nie kojarzył się z niczym. Wydało mi się to zupełnie niewiarygodne. Studenci mojej uczelni nie wiedzą, co działo się w jej...
Pamiętam, że w Scarsdale, po projekcji filmu Andrzeja Krakowskiego, jedna z amerykańskich Żydówek zapytała, dlaczego nie wyjechaliśmy z Polski zaraz po wojnie.
Andrzejowi nie podobało się pytanie, ponieważ skierowało dyskusję na inne, niż zamierzone tory, niemające wiele wspólnego z główną linią filmu. Mnie natomiast zainteresował ten temat.Spotkałem się z tym pytaniem, zawsze zadawanym przez amerykańskich Żydów, także i przedtem. Dla nich było i jest...
Nie byłam wtedy dorosłą osobą, ale nie byłam też małą dziewczynką.
Mój marzec '68 rozpoczął się już w 1967 roku. Tata miał problemy w pracy, w domu nic nie mówił, milczał, ale wiedziałam z podsłuchanych rozmów rodziców, że jego zwierzchnicy nie chcą Żyda na stanowisku kierowniczym. Tato nie wytrzymał zwolnił się. Ja w tym czasie zostałam zmuszona do...
Nie za wiele mam do powiedzenia. Wtedy miałem 18 lat. Ale - 18 lat wtedy i dziś, to dwie zupełnie odmienne cezury.
Byłem młodocianym kretynem hipisowsko-rockandrollowym. Wprawdzie pod ogromnym wpływem dwóch Żydów (Bob Dylan i Leonard Cohen), ale do czego była mi potrzebna wiedza o ich żydowskości? Nie za to ich kochałem. Nie wiedziałem, że "Odpowiedź przyniesie mi wiatr".Nie miałem też pojęcia, co to...
"PRL w dokumentach"
Anonim wysłany do ministra Henryka Jabłońskiego, Lublin, 9 kwietnia 1968W związku z oczyszczaniem poszczególnych Uczelni z klanu żydowskiego, po usunięciu prof. doktora P., proszę uprzejmie o zainteresowanie się osobą Rektora UMCS, który na siłę twierdzi, iż jest Ormianinem. Szereg osób zna Go z...
Michał Bilewicz i Anna Ciałowicz
Prasa z roku 1968 roku stanowi część legendy marcowych wydarzeń. Nazwiska dziennikarzy piszących najbardziej zajadle o "syjonizmie" i poczynaniach "bananowej" młodzieży, niechlubnie zapisały się w historii polskiego dziennikarstwa. Po kraju krążyły dowcipy o komentatorach życia politycznego i...

Strony