Historia

Zvi Aharoni był już doświadczonym agentem, kiedy 1 marca 1960 roku przybył do Buenos Aires. Miał sprawdzić, czy trop uznany za fałszywy dwa lata wcześniej na pewno takim był - czy tu, w sercu Argentyny ukrywa się najbardziej znienawidzony, [...]
[...] najpilniej poszukiwany zbrodniarz wojenny - Adolf Eichmann.Obersturmbannführer SS, szef Gestapo ds. żydowskich, koordynator "ostatecznego rozwiązania".Po zakończeniu działań wojennych Eichmannowi udało się uniknąć sprawiedliwości - znikł, i pomimo wytężonych poszukiwań, izraelski wywiad...
W maju 1940 roku należące do SS przedsiębiorstwo Deutsche Erd-und Steinwerke zakupiło kamieniołom znajdujący się nieopodal miejscowości Gross-Rosen (polska nazwa: Rogoźnica). W celu zapewnienia firmie darmowej siły roboczej zadecydowano o założeniu [...]
[...] w pobliżu kamieniołomów filii obozu koncentracyjnego Sachsenhausen.W ten sposób powstał Arbeitslager Gross-Rosen. 1 maja 1941 roku obóz został usamodzielniony.Gross-Rosen nie był obozem zagłady, fabryką śmierci na wzór Treblinki czy Majdanka - nastawiony był raczej na jak największą...
Chiune Sugihara nie był jedynym urzędnikiem państwowym, który wyciągnął pomocną dłoń do Żydów.
Są sławniejsi od niego - szwedzki dyplomata Raoul Wallenberg uratował życie tysiącom Żydów. Nie umniejszając jego zasług należy jednak pamiętać, że Wallenberga wysłano na Węgry właśnie z taką misją. O Oskarze Schindlerze, głównie dzięki filmowi Spielberga, wie już chyba cały świat. Nazwisko...
Opracowała Barbara Krawcowicz
1939 1 września Niemiecka inwazja na Polskę. Początek II wojny światowej 17 września Sowiecka inwazja na Polskę 21 września Heydrich wydaje "Schnellbrief" 28 września Podział Polski 7 października Ustanowienie Judenratu w Warszawie 26 października Ustanowienie Generalnej Guberni 30 października...
Opracowała Dagmara "Aurora" Mańka
19398 września - nakaz niemieckich władz dotyczący oznaczania żydowskich sklepów oraz lokali gastronomicznych: w widocznym miejscu musi być umieszczona Gwiazda Dawida, napisy muszą być w języku hebrajskim;13 września - zamknięcie domów modlitwy;17 września - powołanie zarządu żydowskiej gminy...
Opracowała Dagmara "Aurora" Mańka
Ofiary obozów koncentracyjnychW przedwojennej Polsce społeczność żydowska liczyła sobie około 3,4 mln - co stanowiło 10% ogółu ludności. Podanie dokładnej liczby osób, które przeżyły II wojnę jest problematyczne - niepoprawne jest stosowanie prostego klucza demograficznego (stan sprzed wojny -...
KL Auschwitz i jego filia - KL Birkenau, dwa obozy mieszczące się w Oświęcimiu i Brzezince przeszły do historii jako największe cmentarze świata.
KL Auschwitz, obóz macierzysty, powstał w maju 1940 roku, a w następnym miesiącu skierowano tam pierwszy transport polskich więźniów politycznych. Z czasem do obozu zaczęły regularnie przybywać transporty więźniów, a obiekt ostatecznie rozbudowany został do 28 bloków murowanych, kuchni...
Katarzyna "mayday" Kucharska
Obóz pracy przymusowej "Płaszów" utworzono jesienią 1942 roku. Powstał na krakowskich Krzemionkach, obszarze o wielkim znaczeniu historycznym i archeologicznym - w pobliżu kopca księcia Kraka, mitycznego założyciela miasta Krakowa oraz dawnych kamieniołomów. Kopiec pochodzi z czasów...
Zapowiedzi "ostatecznego rozwiązania problemu żydowskiego" (Endlosung der Judenfrage) widoczne były w Niemczech na wiele lat przed objęciem 30 stycznia 1933 roku przez Adolfa Hitlera urzędu kanclerza Rzeszy.
Sformułowany w roku 1920 program partii nazistowskiej zakładał pozbawienie Żydów obywatelstwa; mieliby oni zostać jedynie "gośćmi" - tych zaś, którzy przybyli po roku 1914, wydalono by.Jednak w wielu swych mowach, także w "Mein Kampf", Hitler groził przemocą w stosunku do Żydów i obiecywał jej...
Na początku lat 30. terror skierowany był początkowo nie wobec Żydów, ale politycznych wrogów Rzeszy. Jednakże terror skierowany przeciwko Żydom był elementem polityki nazistów jeszcze przed przejęciem przez nich władzy w Niemczech, a po dojściu do [...]
[...] władzy przez Hitlera stał się elementem polityki państwa. W 1935 roku przyjęto Ustawy Norymberskie, których celem było "biologiczne" odseparowanie ludności żydowskiej. W konsekwencji zorganizowanego przez władze pogromu w listopadzie 1938 (Kristallnacht) zginęło 99 Żydów niemieckich, a 30...

Strony