Twórca słowa "antysemityzm" miał zaiste diabelski pomysł, jak wprowadzić ludzi w błąd.

Twórca słowa "antysemityzm" miał zaiste diabelski pomysł, jak wprowadzić ludzi w błąd. Jego podstęp jest skuteczny od grubo ponad stu lat.

Ile to już razy widziałem podobne stwierdzenia:

"Zdumiewa mnie permanentne "zawłaszczenie" słowa "ANTYSEMITYZM". Przecież narody semickie to nie tylko Żydzi ale również np Arabowie, Palestyńczycy czy Etiopczycy. Zatem Arab/Palestyńczyk przeprowadzający akt terroru w stosunku do Żydów, nienawidzący Żydów, nie może być antysemitą, bo sam jest też Semitą."

To wynik niedoinformowania.

Słowo "antysemityzm" pojawiało się co prawda sporadycznie w latach sześćdziesiątych XIX wieku, ale w praktyce zostało wprowadzone w obieg w obecnym znaczeniu i spopularyzowane przez antysemitę - człowieka nienawidzącego Żydów. Był nim niemiecki dziennikarz i publicysta Wilhelm Marr (1819-1904).

Jego zamiarem - który się powiódł - było zastąpienie w języku niemieckim słowa Judenhass ("nienawiść do Żydów") określeniem, które nazywałoby to uczucie mniej dosłownie i nawet z pewnym posmakiem naukowości. Ponadto to nowe słowo miało odwracać uwagę od czegoś tak prostackiego, jak nienawiść do Żydów, a wskazywać na konflikt rasowy, tkwiący u podłoża "antysemityzmu", który podkreślałby "wzniosły" charakter tej nienawiści i nawet zwracał uwagę na jej naturalną nieuchronność i niepodleganie indywidualnemu wyborowi człowieka. Mieściło się to w końcu znakomicie w popularnych wówczas pseudonaukowych teoriach o wrodzonych konfliktach i nierównościach pomiędzy rasami (np. teorie Artura de Gobineau). 


Wilhelm Marr

 

Zamiast więc nazywać ludzi nienawidzących Żydów tym, kim w rzeczywistości byli, Marr użył terminu skutecznie mylącego, który wywołuje wrażenie, że antysemici przeciwstawiają się Semitom. Oczywiście jest to nieprawda: tymi, przeciwko którym występują antysemici, są jedynie Żydzi. Zafałszowanie słów "antysemityzm " i "antysemita" umożliwiało i umożliwia ludziom w świecie arabskim, którzy nienawidzą Żydów, zaprzeczanie, że są antysemitami, na pozornie logicznej zasadzie, że sami są przecież Semitami.

Słowo "antysemityzm" narodziło się jako próba wprowadzenia w błąd i działa w ten sposób do dziś. Marr uważał, że na terenie Niemiec toczy się zakonspirowana walka na śmierć i życie pomiędzy Niemcami i Żydami. Aby przeciwstawić się wyimaginowanej sile żydowskiej, Marr w 1879 roku założył Ligę Antysemicką (Antisemiten Liga) - pierwszą organizację w historii Niemiec, której jedynym celem było występowanie przeciwko Żydom i ludziom pochodzenia żydowskiego. Ta "antysemicka" organizacja domagała się - w niezgodzie ze swoją nazwą - usunięcia siłą z terenu Niemiec oczywiście nie żadnych "Semitów", ale po prostu Żydów. W tym samym roku Marr opublikował swoje dzieło: Droga do zwycięstwa niemieckości nad żydowskością (Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum).

(opracował: Paweł Jędrzejewski)