Pierre Laval: "I także dzieci".

Pierre Laval: "I także dzieci". O tym się rzadko mówi i nie pamięta.

 

 

Pierre Laval, przed wojną między innymi premier rządu francuskiego i przewodniczący francuskiego parlamentu, został mianowany szefem rządu Vichy przez marszałka Pétaina.

Gdy Niemcy zamierzali w roku 1942 zaaresztować, wywieźć na Wschód i zamordować Żydów, podpisana została niemiecko-francuska umowa w tej sprawie, znana w angielskojęzycznej literaturze historycznej jako "Bousquet-Knochen agreement".

Umowa przewidywała wyłapanie i wywiezienie 22 tysięcy bezpaństwowych Żydów mieszkających we Francji. 

Gdy Pierre Laval miał zatwierdzić tę umowę, własną ręką dopisał do niej słowa "i także dzieci", bo zauważył, że umowa przewidywała wywiezienie jedynie osób od 16 do 45 lat.

Historycy wspominają także, że Laval uniemożliwił żydowskim dzieciom otrzymanie wiz amerykańskich, które załatwiała dla nich organizacja American Friends Service Committee.

Niemcy nie zabiegali o to (wówczas), ale Laval - nieproszony, z własnej inicjatywy - umożliwił im wywiezienie w samym lipcu 1942 roku i zamordowanie w komorach gazowych Auschwitz 4051 dzieci.


Szkoła podstawowa w Paryżu. 1942.

 

Między 17 lipca a końcem września 1942 roku, 33057 Żydów w 34 transportach kolejowych zostało wywiezionych do Auschwitz. Z późniejszymi transportami - 75700 Żydów.

Po wojnie, jesienią roku 1945, Laval został za całokształt swojej działalności okupacyjnej skazany na karę śmierci.

W dzień egzekucji próbował oszukać pluton egzekucyjny, zażywając truciznę z fiolki zaszytej w podszewce marynarki. Trucizna była jednak zwietrzała i okazała się nieskuteczna, ponadto zastosowano wobec niego wielokrotne płukanie żołądka. Kule trafiły go, gdy wznosił okrzyk "Vive la France!"

Egzekucja odbyła się 15 października 1945 roku na dziedzińcu więzienia we Fresnes.

 

Opr. Paweł Jędrzejewski