Jom HaSzoa

Jom HaSzoa 2 maja 2019

Jom HaSzoa

 

Dzień pamięci 6 milionów Żydów pomordowanych przez niemiecką maszynę zagłady i kolaborujących z nią sługusów i pomagierów wszelkiego rodzaju.

Dzień pamięci ofiar okupacyjnych pogromów i spalonych stodół.

Dzień pamięci ofiar Babiego Jaru.

Dzień pamięci ofiar w gettach, które nawet nie dożyły do wywózki.

Dzień pamięci ofiar niemieckich obozów śmierci.

Dzień pamięci ofiar zamordowanych lub wydanych Niemcom.

Dzień pamięci ofiar powojennych pogromów.

Dzień pamięci ofiar bez pochowku i modlitwy.

Dzień pamięci ofiar nieopłakanych.

Dzień pamięci bojowników Getta Warszawskiego.

Dzień pamięci oporu w Getcie Będzińsko-Sosnowieckim.

Dzień pamięci oporu w Getcie Białostockim.

Dzień pamięci oporu w Getcie Częstochowskim.  

Dzień pamięci żydowskich uczestników Powstania Warszawskiego.  

Dzień pamięci żydowskich uczestników walk z niemieckim okupantem.

I spod Lenino. I spod Monte Cassino.

Jom HaSzoa.


Nigdy więcej!

 

 

AW