Getta: ważny element w ciągu gigantycznych oszustw i kłamstw

Getta: ważny element w ciągu gigantycznych oszustw i kłamstw Uruchomienie gett to był niemiecki podstęp

Był to bardzo ważny element w ciągu gigantycznych oszustw i kłamstw, które prowadziły Żydów do komór gazowych przy pomocy kolejnych złudzeń.

Najkrócej opisał to w swoim pamiętniku Calel Perechodnik, policjant z getta otwockiego. To nie było getto warszawskie, tylko getto prowincjonalne, jednak zasada była ta sama.

...

Getto warszawskie powstało w listopadzie 1940 roku. Czternasty listopada był ostatnim dniem przesiedlenia. 16 listopada getto zamknięto. Początkowo, w okresie tworzenia getta, napływu do niego mieszkańców i przez pierwszy, dość długi (rok!) okres istnienia getta, opuszczanie getta NIE było karane śmiercią. Karą była grzywna (1000 złotych) lub więzienie (3 miesiące).

Kara śmierci została zadekretowana przez Niemców 15 X 1941 (rozporządzenie Franka), a "rozplakatowana" 6 listopada.

...


Pierwszą egzekucję wykonano 17 XI 1941. Rozprawa odbyła się pięć dni wcześniej - 12 listopada. Trwała zaledwie kilkadziesiąt minut, bo - jak czytamy na stronie internetowej Żydowskiego Instytutu Historycznego - "sąd uznał postępowanie dowodowe za zbyteczne". Wyrok miał być wykonany na dziedzińcu Aresztu Centralnego przy Gęsiej. Ośmioro ludzi - sześć związanych kobiet (wśród nich - według informatora polskiej konspiracji - jedna 18-letnia i dwie młode matki) oraz dwóch mężczyzn - krzyczało, szarpało więzy, błagało o litość. Szef policji żydowskiej Józef Szeryński odmówił wykonania egzekucji. Wezwano 30 osobowy pluton "granatowej policji", który tych ludzi rozstrzelał. (źródło za ŻIH: AAN Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn.202/II/28, N.N.) 

...

Paweł Jędrzejewski

22 marca 2018