Podsumowanie praw dotyczących tefilin

Podsumowanie praw dotyczących tefilin “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (153)

 

Chacham Awraham Hamoui, jeden z chachamim miasta Halab (Aleppo w Syrii – przyp. M. Ł.) w końcu XVIII w., w dziele Jemalet Nafszo (siman 9), omawia kilka ważnych halachot dot. tefilin.

1. W oparciu o nauczanie Arizala pisze, że nie powinno się zdejmować tefilin, aż skończy się odmawianie Al kejn nekawe lach (drugą część modlitwy Alejnu). Szulchan Aruch (25:13) orzeka, że tefilin trzeba mieć na sobie co najmniej aż do odmówienia Uwa Le-Cijon. Rabin Hamoui wyraża opinię, że najlepiej, by nie zdejmować tefilin, aż skończy się Al kejn.

2. Następnie przytacza dzieło Szalme Cibur, które radzi, by nie zdejmować tefilin, aż odbędzie się naukę Tory, co znajduje potwierdzenie w słowach: „nie otrzyma zasługi dostąpienia swej duszy, gdy nie będzie się uczył z tefilin [na sobie]”. To jedna z korzyści płynących z uczenia się przez minjan każdego dnia halachy po modlitwie szachrit – jest wtedy pewność, że każdy uczy się choć trochę Tory mając na sobie tefilin. Warto dodać, że ci, którzy noszą tefilin Rabejnu Tam, również powinni dopełnić obowiązku uczenia się Tory przed zdjęciem go.

3. Rabin Hamonui czyni w tym kontekście uwagę przeciw okazywaniu jakiegokolwiek braku szacunku wobec tefilin, podkreśla, że surowa kara czeka tych, którzy w kwestii tefilin zachowują się nonszalancko. Nadmienia, że mając na sobie tefilin, trzeba unikać frywolności i rechotania oraz nie wolno przebywać w miejscu, które budzi odrazę. Cytuje poza tym halachę zabraniajacą trzymania tefilin za rzemyki tak, że pudełka tefilin zwisają w powietrzu – stanowi to okazanie im należnego szacunku.

4. Należy mieć pewność, że pudełka tefilin są idealnie kwadratowe. Jeśli tefilin jest często pozostawiany w gorącym samochodzie lub zakładany na mokre włosy, pudełka mogą utracić swój kwadratowy kształt. Należy więc od czasu do czasu sprawdzać nie tylko litery kształt liter na pergaminie tefilin, ale także kształt pudełek.

5. I w końcu rabin Hamoui podkreśla wagę właściwego przestrzegania micwy tefilin i pisze, że ten, kto ją wypełnia, będzie nagrodzony długim życiem.

Podsumowanie:

Nie wolno zdejmować tefilin, aż skończy się Uwa Le-Cijon. Najlepiej nie zdejmować aż do skończenia Al kejn nekawe i nauki Tory. Mając na sobie tefilin, trzeba unikać jakiejkolwiek frywolności i przebywania w miejscach, które budzą odrazę. Nie wolno trzymać tefilin za rzemyki w taki sposób, że pudełka zwisają w powietrzu. Od czasu do czasu trzeba sprawdzać, czy pudełka mają idealnie kwadratowy kształt.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 203, tłum. M. Łokietek