O różnych interpretacjach brachy Recej w Amidzie

O różnych interpretacjach brachy Recej w Amidzie “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (115)

 

W brasze Recej, trzeciej od końca w porządku Amidy, błagamy Boga: „i ofiary ogniowe [dosł. ognie] Israela i ich modlitwy, przyjmij bezzwłocznie i z miłością, przychylnie” (we-iszej Israel u-tfilatam mechejra be-ahawa tekabejl be-racon). W związku z tym powstaje pytanie: dlaczego prosimy Boga o zaakceptowanie „ofiar ogniowych Israela”, skoro nie składamy ofiar, jako że Bejt Ha-Mikdasz nie istnieje?

Miszna Brura (120:1) przytacza trzy różne interpretacje, które sugerują odpowiedź na nasze pytanie:

1.      Tur wyjaśnia ów fragment jako nawiązanie do naszych modlitw, które odmawiamy w miejsce ofiar. Kiedy prosimy Wszechmocnego, by przyjął „ofiary ogniowe Israela”, w rzeczywistości prosimy, by przyjął nasze modlitwy zanoszone w zastępstwie ofiar, które z braku Świątyni nie mogą być składane.

2.      Midrasz mówi, że Michael – jeden z niebiańskich aniołów – czasami „składa” przed Bogiem w niebie ofiary z dusz cadikim. Przynosi sprawiedliwe dusze przed oblicze Boga w nadziei przywołania ich zasług na rzecz narodu żydowskiego. Przeto kiedy prosimy Boga o przyjęcie „ofiar ogniowych Israela”, mamy na myśli owe „ofiary” przynoszone przez anioła Michaela w niebie.  

3.      I wreszcie – niektórzy rabini słowa „ofiary ogniowe Israela” rozumieją jako ciąg dalszy poprzedniej frazy: „przywróć służbę w Świętym Świętych Twojej Świątyni” (we-haszejw et ha-awoda lidwir bejtecha). Wg tej opinii ów fragment winniśmy odczytywać następująco: „przywróć służbę w Świętym Świętych Twojej Świątyni, a także ofiary ogniowe Israela” (we-haszejw et ha-awoda lidwir bejtecha we-iszej Israel). Tak więc de facto nie prosimy, by Bóg przyjął „ofiary ogniowe Israela”, ale by przywrócił służbę ofiarniczą poprzez odbudowanie Bejt Ha-Mikdaszu.

Powyższa dyskusja powinna uświadomić nam, że winniśmy dążyć do pełnego zrozumienia tradycyjnego tekstu naszych modlitw, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się on trudny do pojęcia. Fragment z brachy Recej wykazuje, jak pozornie dwuznaczne i tajemnicze teksty naszych modlitw mogą być objaśniane. Wypada zatem z wielką starannością odmawiać finezyjny tekst tfilot (modlitw) przekazany nam przez tradycję.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 359,  tłum. M. Łokietek