Jaką brachę odmówić nad płatkami kukurydzianymi?

Jaką brachę odmówić nad płatkami kukurydzianymi? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (101)

 

Jaką brachę odmawia się, kiedy spożywa się płatki kukurydziane?

Podstawowa zasada halachiczna stanowi, że jeśli produkt spożywczy w wyniku procesu technologicznego staje się niemożliwy do zidentyfikowania, traci swój status i wymaga odmówienia brachy dla ogólnych produktów: szehakol. Tak więc mimo że kukurydza w zasadzie wymaga brachy ha-adama, to w przypadku zmielenia lub sproszkowania jej do stanu, w którym nie jesteśmy w stanie jej rozpoznać – należy  odmówić brachę szehakol. Jedzenie sporządzone z całych ziaren kukurydzy wymaga z kolei brachy ha-adama.

Zgodnie z tym rabin Moshe Feinstein w artykule, który opublikowano w nr. 5743 czasopisma  Le-Tora Wehoraa orzekł, że ten, kto spożywa płatki firmy Kellog’s, odmawia brachę ha-adama. Kellog’s w procesie produkcji płatków nie miele kukurydzy; jest ona jedynie tłuczona. Zatem jako że kukurydza nie jest poddawana znaczącej przeróbce, pozostaje jej przypisana bracha ha-adama. Podobnie twierdzi chacham Ben-Cijon Abba Szaul w dziele Or Le-Cijon (chelek 2, rozdz. 46).

Należy odnotować, że inne firmy produkujące płatki kukurydziane stosują inną technologię: mielą kukurydzę na mąkę kukurydzianą, po czym formują z niej płatki. W przypadku takich płatków właściwa jest raczej bracha szehakol niż ha-adama. Zatem ten, kto spożywa płatki inne niż firmy Kellog’s, musi upewnić się co do technologii ich produkcji, by rozstrzygnąć, jaką brachę odmówić.

Firma Kellog’s wytwarza również inne płatki z kukurydzy, mianowicie Corn Puffs czy Corn Pops, które są produkowane z dmuchanej kukurydzy. W ich produkcji kukurydza również pozostaje w zasadzie nienaruszona – nie jest mielona czy ucierana, zatem właściwą brachą jest raczej ha-adama niż szehakol. Powtórzmy więc: ten, kto spożywa płatki innej firmy, musi zapoznać się z procesem ich produkcji w celu ustalenia właściwej brachy.

I na koniec – płatki Corn Chex są wytwarzane z kaszy kukurydzianej, dlatego raczej wymagają brachy szehakol niż ha-adama.

Podsumowanie:

Płatki produkowane z całych ziaren kukurydzy wymagają brachy ha-adama, z kolei płatki wytwarzane z kaszy kukurydzianej – brachy szehakol. Zatem nad płatkami Kellog’s odmawia się ha-adama; kiedy natomiast spożywa się płatki innych firm, trzeba wysondować, czy kukurydza w procesie produkcji jest mielona albo ucierana. Płatki wytwarzane z dmuchanej kukurydzy wymagają ha-adama, a Corn Chex, które są produkowane z kaszy kukurydzianej – wymagają brachy szehakol.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 34-35, tłum. M. Łokietek