Jak powinno być wypowiadane imię Ha-Szem, gdy czyta się wersy Tanachu cytowane w Talmudzie?

Jak powinno być wypowiadane imię Ha-Szem, gdy czyta się wersy Tanachu cytowane w Talmudzie? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (112)

 

Czy ten, kto studiuje fragment Talmudu zawierający cytat z Tanachu zawierający imię Boga, powinien wymówić rzeczywiste Imię (Adonaj, Elochim), czy też powinien wymówić je jako Ha-Szem bądź Elokim?

Chacham OwadiaJosef w dziele Chazon Owadia (Prawa Brachot, s. 513) przytacza orzeczenie rabina Jaakowa Emdena, że czytając wers cytowany w Talmudzie, istotnie powinno się wymawiać Imię Boga. Nie ma znaczenia, czy Talmud przytacza cały wers, czy też tylko jego fragment. Rabin Jaakow Emden jako dowód podał dyskusję w Masechet Brachot 22, gdzie w Gemarze czytamy, że osoba będąca tame (nieczysta rytualnie) może studiować Talmud, ale w trakcie nauki nie wolno jej wymawiać Imienia Boga. To niechybnie nasuwa myśl, że wtedy, gdy nie jest tame, wolno jej Imię wymawiać. Rabin Jaakow Emden dodaje, że nauczyciele, którzy wymagają, by raczej mówić Ha-Szem lub Elokim niż wypowiadać rzeczywiste Imię Boga – popełniają błąd. Odnotowuje, że kiedy jego ojciec, chacham Cwi, słyszał studentów mówiących Ha-Szem, kiedy napotykali Imię Boga w wersie Talmudu, łajał ich i nakazywał wymawiać Imię Boga – tak jak podczas czytania Tory.

Chacham Owadia więc orzeka, że kiedy natrafia się na wers lub jego fragment zawierający Imię Boga w czasie studiowania Talmudu lub innego tekstu rabinicznego, micwą jest wymówić Boże Imię, a nie Ha-Szem lub Elokim. Wyjątek od tej reguły stanowi gemara zawierająca tekst brachy („Baruch Ata Ha-Szem…”) – w tym przypadku nie wolno wymówić Imienia Boga, zamiast tego należy powiedzieć Ha-Szem lub Elokejnu.

Podsumowanie:

Ten, kto studiuje ustęp Talmudu lub innego dzieła rabinicznego przytaczający wers lub jego fragment zawierający Imię Boga, powinien raczej wymówić Imię Boga niż Ha-Szem lub Elokim. Jeśli z kolei natrafia się na cytat z tekstem brachy, trzeba wymówić je jako Ha-Szem lub Elokejnu.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 151, tłum. M. Łokietek