Jak należy zachowywać się przy stole? Dlaczego tak ważne jest odmawianie brachot przed posiłkiem?

Jak należy zachowywać się przy stole? Dlaczego tak ważne jest odmawianie brachot przed posiłkiem? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (104)

 

Rabin Chaim Palachi w Kaf Ha-Chaim (24:58) przytacza za Sefer Chasidim (siman 829) podstawową zasadę dot. zachowania się przy stole, mianowicie należy dołożyć starań, by małe dzieci nie brały jedzenia z misek i tac rękoma. Jako że dzieci na ogół nie dbają o to, by ich ręce były czyste, dorośli siedzący u stołu ujrzawszy, że dzieci wkładają brudne ręce do misek, mogą poczuć odrazę i wstrzymać się od jedzenia. (Powszechnym tego przykładem jest wyciąganie przez dzieci rękoma lodu z wiaderek, co dzieci wprost uwielbiają).  

Kaf Ha-Chaim rozwija następnie inną myśl dot. posiłku: ważkość odmawiania brachot. Cytuje komentarz Szacha do parszy Ekew, wg którego kiedy Tora w zbiorze „klątw” ostrzega, iż Bnej Israel zostaną ukarani „robactwem” (ki tochlenu ha-tolaat – Dewarim 28:39), odnosi to do rozkładu ciała po śmierci. Tak więc ten, kto jest właściwie skupiony w czasie odmawiania brachy (błogosławieństwa) – która stanowi przeciwieństwo klali (klątwy) – zapewnia sobie ochronę przed karą rozkładu ciała po śmierci, jego ciało nie będzie w grobie stoczone przez robactwo. W tym samym duchu niektórzy uczeni sugerują objaśnienie wersu z Ezechiela 44:30: „aby błogosławieństwo spoczywało na waszym domu” (le-hanijach bracha el-bejtecha): że najbardziej trwałym „domem” człowieka jest miejsce jego wiecznego spoczynku, grób, dlatego być może wers czyni aluzję do pozytywnego efektu „błogosławienia” ( czyli odmawiania brachot) na stan spoczynku w grobie. Co więcej, trzeba dodać, że słowo „bracha” ma tę samą wartość liczbową co wyraz „kruz” (głoszenie, proklamacja), co tanowi nawiązanie do faktu, że o osobie, która jest staranna w odmawianiu brachot, w niebiosach głosi się, że powinny być  jej oszczędzone cierpienia.

Podsumowanie:

Nie wolno pozwalać dzieciom, by brały rękoma jedzenie z misek i plater. Należy postępować z wielką ostrożnością odnośnie odmawiania brachot, ponieważ ta micwa ma moc wybawienia od cierpienia i w tym świecie, i po śmierci.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 29-30, tłum. M. Łokietek