Czy wymaganie wydzielenia sobie czasu na codzienną naukę jest spełnione, jeśli za naukę dostaje się pieniądze?

Czy wymaganie wydzielenia sobie czasu na codzienną naukę jest spełnione, jeśli za naukę dostaje się pieniądze? "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (160)

 

Rambam w Hilchot Talmud Tora (1:8) zajmuje się obowiązkiem wydzielenia sobie czasu każdego dnia i każdej nocy na studiowanie Tory. Podkreśla, że obowiązek dotyczy wszystkich mężczyzn – niezależnie od ich statusu majątkowego czy stanu cywilnego – nawet tych, którzy niedomagają, którzy utrzymują się z żebrania albo którzy są obciążeni innymi obowiązkami. W pewnych okolicznościach – dodaje Rambam – ów wymóg można wypełnić poprzez odmawianie każdego poranka i wieczoru Szema. Poza tym osoba nieposiadająca odpowiedniego wykształcenia koniecznego do studiowania Tory może spełnić swą powinność wspierając tych, którzy studiują Torę.

Szulchan Aruch potwierdza ów obowiązek (Orach Chaim 155:1), dodając, że trzeba wyznaczyć sobie konkretny czas na studiowanie każdego dnia, od którego to czasu pod żadnym pozorem nie wolno odstąpić, nawet jeśli wiązałoby się to ze znaczną stratą finansową.

Chida w Birkej Josef (Orach Chaim 155) omawia kwestię, czy wypełnia się omawiany przez nas obowiązek, jeśli za studiowanie Tory otrzymuje się wynagrodzenie. Dotyczy to np. nauczycieli wynagradzanych za uczenie Tory czy studentów kolelu, którzy dostają stypendium za spędzanie długich dni na pogłębionych studiach Tory. Chida orzeka, że powinność wyznaczenia sobie czasu na studiowanie Tory wypełnia się tylko przez naukę, za którą nie pobiera się wynagrodzenia. Zatem nawet pełnoetatowi studenci kolelu są zobowiązani do wyznaczenia sobie każdego dnia porcji czasu na „niepłatne” studiowanie będące poza regularnym rozkładem zajęć w kolelu, za które otrzymują finansowe wsparcie.

Podsumowanie:

Każdy ma obowiązek wydzielenia sobie czasu na naukę Tory każdego dnia, niezależnie od tego, jakie inne powinności na nim spoczywają, i musi bezwzględnie tego przestrzegać. Ten, kto za studiowanie lub uczenie Tory otrzymuje zapłatę, również musi wyznaczyć sobie czas na naukę, za którą nie będzie wynagradzany.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 111, tłum. M. Łokietek