Czy wolno zaprosić rabina, by zawiesił mezuzę?

Czy wolno zaprosić rabina, by zawiesił mezuzę? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (155)

 

Tora zobowiązuje do zawieszenia na futrynach domu mezuzot, przed zawieszeniem odmawia się następującą brachę: „Baruch Ata Ha-Szem, Elokejnu Melech Ha-Olam, aszer kidszanu be-micwotaw, we-ciwanu likboa mezuza”.

Pojawia się pytanie, czy wolno zaprosić rabina, by zawiesił w domu mezuzot. Na przykład ktoś ma życzenie zaprosić do nowego domu na zawieszenie mezuzot rabina, by swą obecnością zesłał na nowy dom błogosławieństwo. Czy wolno to uczynić? A jeśli tak, to jaka bracha i przez kogo winna być odmówiona?

Chacham Owadia Josef rozważa tę kwestię w Halichot Olam (chelek 8). Pisze, że istotnie wolno poprosić rabina o zawieszenie mezuzot, ale w takim przypadku bracha jest zmodyfikowana. Przed umieszczeniem mezuzot rabin powinien odmówić nieco inna brachę: „Baruch Ata Ha-Szem (…) al kewiat mezuza” (w związku z zawieszeniem mezuzy) w miejsce standardowej wersji „likboa mezuza” (zawiesić mezuzę). Tak samo za każdym razem, gdy ktoś zawiesza mezuzę w imieniu innej osoby, odmawia brachę „al kewiat mezuza” zamiast „likboa mezuza”.

Podobna halacha obowiązuje w przypadku maake (ogrodzenia). Ten, kto mieszka w domu z dostępnym dla ludzi płaskim dachem, ma obowiązek umieszczenia dookoła niego ogrodzenia, by nikt z niego nie spadł. Właściciel dachu przy instalowaniu ogrodzenia odmawia brachę: „Baruch Ata (…) laasot maake” (zrobić ogrodzenie). Jeśli jednak zatrudnia żydowskich robotników, by postawili dla niego ogrodzenie, odmawiają oni brachę: „Baruch Ata (…) al asijat maake” (w związku ze zrobieniem ogrodzenia). W tym przypadku również tekst brachy zależy od tego, kto czyni micwę. Jeśli właściciel – bracha brzmi: „laasot”, a jeśli kto inny w jego imieniu – „al asijat”.

Podsumowanie:

Można poprosić rabina, by zawiesił w czyimś domu mezuzot. Wtedy odmawia on brachę „al kewiat mezuza” zamiast standardowej „likboa mezuza”, którą mówi właściciel domu, gdy zawiesza mezuzot dla samego siebie. Kiedy ze względu na bezpieczeństwo umieszcza się na dachu ogrodzenie, właściciel domu odmawia brachę „laasot maake”, a zatrudnieni przez niego pracownicy mówią „al asijat maake”.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 205, tłum. M. Łokietek