Czy wolno odmawiać brachę, modlić się albo studiować Torę, gdy odczuwa się potrzebę skorzystania z toalety?

Czy wolno odmawiać brachę, modlić się albo studiować Torę, gdy odczuwa się potrzebę skorzystania z toalety? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (124)

 

Ten, kto odczuwa potrzebę skorzystania z toalety i czuje, że nie wytrzyma co najmniej 72 minuty, nie może odmawiać brachy (błogosławieństwa) czy studiować Tory, zanim najpierw nie uda się do łazienki. Dotyczy to wszystkich brachot, również tych odmawianych przy umyciu rąk przed jedzeniem, przed liczeniem omeru i przed posiłkiem. Niezależnie od tego, z jaką brachą mamy do czynienia – nie może jej odmówić ten, kto uświadamia sobie, że w ciągu 72 minut nie będzie miał możliwości pójścia do toalety. Jeśli natomiast czuje, że wytrzyma 72 minuty, nim będzie mógł skorzystać z toalety – może odmawiać brachot i uczyć się Tory (Halacha Brura, chelek 5, s. 184).

Co do modlitwy, Szulchan Aruch (92:1) orzeka, że osoba odczuwająca potrzebę skorzystania z toalety nie może się modlić, nawet jeśli czuje, że wytrzyma ponad 72 minuty. Źródłem tej halachy jest zasada znana jako „hikon likrat Elokecha Israel” [Amos 4:12 – przyp. M. Ł.]  (dosł. Przygotuj się, by stawić się przed twym Bogiem, O Israelu), która wymaga, by przed modlitwą upewnić się, że ciało jest w odpowiednim stanie, by mogło stanąć przed Wszechmocnym. 

Ten, kto podczas Amidy czuje nagłą potrzebę skorzystania z toalety, powinien skończyć modlitwę i potem udać się do toalety, nawet jeśli odczuwa silną potrzebę. Z kolei jeśli absolutnie nie wytrzyma do zakończenia Amidy, może ją przerwać. Jeśli przerwie na tak długi czas, który zwykle zabiera mu odmówienie całej Amidy, po toalecie musi rozpocząć ją od początku. Jeśli na krótszy czas – kontynuuje od momentu, w którym ją przerwał. (Zob. Halacha Brura, chelek 5, s. 286-287).  

Podsumowanie:

Ten, kto czuje nawet małą potrzebę skorzystania z toalety, nie może się modlić – najpierw musi załatwić potrzebę. Może jednak odmówić brachot czy studiować Torę, jeśli czuje, że wytrzyma bez toalety ponad 72 minuty. Jeśli w czasie odmawiania Amidy musi udać się do toalety, najpierw powinien skończyć modlitwę, chyba że rzeczywiście nie jest w stanie wytrzymać – wówczas może przerwać Amidę nawet w środku.

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 329,  tłum. M. Łokietek