Czy w szabat rano można wezwać do alii dziecko?

Czy w szabat rano można wezwać do alii dziecko? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (117)

 

Szulchan Aruch (282:3) jednoznacznie orzeka, że dziecko może być wezwane do jednej z siedmiu alijot w szabat, pod warunkiem że pojmuje koncept odmawiania brachy. Tak samo orzeka chacham Owadia Josef w Halichot Olam (chelek 3, s. 120) – dodaje przy tym, że dziecko winno mieć co najmniej 6 lat i że nawet może czytać tekst swej alii ze zwoju. Dziecku nie powinno się jednak zezwalać na czytanie całej parszy, chyba że nie ma nikogo innego, kto by to potrafił. Czytanie przez dziecko alii, do której zostało wezwane, jest dozwolone nawet w obecności osoby biegłej w czytaniu ze zwoju. Dalej – dzieci nie powinny otrzymać większości alijot, tak więc w szabat mogą być wezwane do najwyżej trzech z siedmiu alijot.

W zasadzie nie mamy zwyczaju wzywania do alii dzieci, które są przed bar micwą. Jednak na powyższym orzeczeniu halachicznym można się oprzeć w sytuacjach, gdy uroczystość bar micwy ma przypaść na szabat przypadający przed właściwymi urodzinami chłopca. Możemy wówczas przyjąć łagodniejsze stanowisko i pozwolić nieletniemu jeszcze chłopcu na wezwanie do alii i czytanie ze zwoju – co akurat praktykujemy.

Podsumowanie:

Dziecko może być wezwane do jednej z siedmiu alijot w szabat rano, pod warunkiem że ma co najmniej 6 lat i rozumie koncept odmawiania brachy. Jednak dzieci mogą otrzymać nie więcej niż trzy spośród siedmiu alijot. Dziecko może czytać odczytać tekst alii, do której zostało wezwane, ale nie powinno czytać pozostałych alijot, chyba że nikt inny z obecnych nie potrafi tego zrobić.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 326-327,  tłum. M. Łokietek